Arbetsgivare - Vad är en arbetsgivare?

En arbetsgivare erbjuder arbete till andra och finns i olika former och storlekar; allt ifrån ett aktiebolag till en kommun eller en ideell förening.

HR & personal > Arbetsgivare

Vad är en arbetsgivare?

En arbetsgivare är någon form av verksamhet som erbjuder jobb till människor. En arbetsgivare räknas som en juridisk person, och kan därför ingå avtal med andra. Arbetsgivare finns i alla storlekar och kan vara ett enmansföretag och en fysisk person, såväl som en stor myndighet, en ideell förening eller en kommun.

Arbetsgivare och lön

Motsatsen till arbetsgivare är arbetstagare. Andra vanliga benämningar på arbetstagare är medarbetare, anställda och löntagare. En arbetsgivare betalar ut lön till medarbetarna, som i sin tur bidrar med sin arbetskraft.

Arbetsgivare och skatt

Eftersom arbetsgivare betalar ut lön och annan ersättning, är de också skyldiga att redovisa och betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Detta sker månadsvis med hjälp av arbetsgivardeklarationen. Arbetsgivaravgifterna kan vara olika beroende på den anställdes ålder.

Arbetsgivare och ansvar 

Arbetsgivare har många lagar och regler att förhålla sig till, som till exempel Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaren har också bland annat huvudansvaret för att en god arbetsmiljö upprätthålls, något som regleras av Arbetsmiljölagen.

Arbetsgivare på engelska

Employer

Relaterade ord

Lön
Arbetsgivaravgifter
Juridisk person

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord