Vad är lön?

Lön är en ersättning för ett utfört eller planerat arbete och utbetalas oftast i pengar.

Löner > Lön

Lön är en ersättning

Lön är en ersättning för ett utfört arbete eller förberedelse för att utföra ett arbete. Lönen utbetalas oftast i likvida medel, alltså pengar, men kan även utbetalas i form av varor eller tjänster. Till lön räknas också eventuell bonus och tilläggsförmåner så som ålderstillägg eller dyrorts- och fjärrortstillägg.

 Tips! Visma Lön – Sveriges mest beprövade löneprogram

Brutto- och nettolön

Brutto betyder innan avdrag och netto efter avdrag. Alltså är bruttolön den lön som angetts innan skatter och avgifter har dragits. Nettolön är därmed den lön som utbetalas efter att skatter och avgifter har dragits.

Skatt på lön

Skattesatsen på din lön beror på hur mycket du tjänar. En exakt tabell över hur mycket skatt du ska betala finns att se på Skatteverkets hemsida.

Om du tjänar under 20 008 kronor på ett år behöver du inte betala skatt på din lön. Om din inkomst varierar från månad till månad kan du även ansöka om jämkning. Det innebär att du kan begära att Skatteverket ändrar den skatt som betalas in av din arbetsgivare så att du inte betalar för mycket skatt, och i så fall måste vänta till nästa år för att få tillbaka överskottet.

 Vill du lära dig mer om personal- och lönehantering? Kika på Löneskolan – en gratis onlinekurs i löneadministration

Lön på engelska

Salary

Relaterade ord

Arbetsgivare
Brutto
Bruttolön
Nettolön
Kostnad
Netto
Provision

  Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!