Liten guide om att anställa unga sommarjobbare och säsongsarbetare

För unga under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Detsamma gäller säsongsarbetare. Här får du en orientering i vad som gäller.

Minderåriga på arbetsmarknaden delas upp i tre grupper: 

  Yngre än 13 år (yngre barn) – får inte arbeta alls. Undantaget är lätta och ofarliga jobb inom verksamheter som bedrivs inom familjen och som inte har anställda samt hobbyverksamhet som försäljning av jultidningar och majblommor. 

 13 år till 15 år (äldre barn) – får ta arbeten som är riskfria och av enklare karaktär. Man är fortfarande för ung för att arbeta ensam eller ha ansvar för en kassa. Arbetsgivaren måste ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna.

 16 år till 18 år (ungdom) – får anställas till alla typer av jobb så länge de inte är direkt farliga. De får också jobba ensamma om det inte finns kontanter på arbetsplatsen.

Kontrollera vad som gäller för din bransch. Det kan finnas branschspecifika föreskrifter som kan påverka vad minderåriga får göra. Du måste också erbjuda handledning och introduktion.

För arbetsgivare: Här är Arbetsmiljöverkets bestämmelser om hur unga får arbeta  

Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljön är bra, inte minst för yngre arbetskraft som kanske möter arbetslivet för första gången. Har du frågor om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket

 Ladda ner gratis mall för anställningsavtal

Arbetstider för minderåriga

Minderåriga ska vara fria från arbete mellan klockan 22.00 och 06.00 eller mellan klockan 23.00 och 07.00. Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20.00 och klockan 06.00. Därefter skiljer sig arbetstider och längd på pauser något åt beroende på den anställdes ålder och arbetssituation. Alla minderåriga måste enligt föreskrifterna ha minst 30 minuters sammanhängande paus efter fyra och en halv timmes arbete. 

Det finns också andra regler som justerar hur ofta pauser ska tas, hur många timmar en ungdom får arbeta varje skoldag och skolvecka samt hur lång vilotiden ska vara mellan arbetspassen. 

I Arbetsmiljöverkets handledning Så får barn och ungdomar arbeta kan du läsa mer i detalj om vilka krav som ställs på dig som är arbetsgivare. Här får du också en bra överblick av vilka arbetstider som gäller för yngre och äldre barn samt för ungdomar.

 Prova Visma Lön – gratis

Med ett löneprogram blir din lönehantering smidigare. Du får automatiska beräkningar, smarta snabbval och kan koppla på tid- och avvikelserapportering i mobilen och digitala lönebesked – om du vill.

Läs mer om Visma Lön

Skattefria inkomster för ungdomar

Om arbetstagaren är bosatt i Sverige under hela inkomståret och du på goda grunder kan anta att den sammanlagda inkomsten under 2020 hamnar under 20 008 kronor, så behöver du inte göra skatteavdrag på lönen. Det här gäller skolungdomar och studerande som jobbar på lov,eller några få timmar i veckan året om. Du som arbetsgivare bör upmärksamma din unga medarbetare på beloppsgränsen och be att få ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag. 

Skulle den studerande upptäcka att han eller hon kommer att tjäna 20 008 kronor eller mer, måste jämkningen justeras. Personen kan lämna in en ansökan om jämkning hos Skatteverket. Tänk på att skolungdomens inkomst även innefattar semesterersättning och olika förmåner.

Du som arbetsgivare ska lämna individuell arbetsgivardeklaration på den utbetalda lönen om den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 100 kronor till personen ifråga. Du är även skyldig att betala arbetsgivaravgift om lönen uppgår till minst 1 000 kronor under kalenderåret.

Mer information samt blanketter kan du få via Skatteverkets hemsida.

Vad ska du betala i lön?

I Sverige förhandlar facket och arbetsgivarna fram i kollektivavtal vilka löner som ska gälla. Om ditt företag har tecknat kollektivavtal så står lägstalönen i avtalet. Där finns också regler om övertidsersättningar och liknande. 

 Ladda ner gratis mall för enkelt lönebesked

Arbetsplatser utan kollektivavtal har ingen lägsta gräns för lönen och det finns heller inga lagstiftade lägsta löner i Sverige. Du bör alltid erbjuda en rimlig lön för arbetet och är det en duktig medarbetare du vill behålla så är god löneutveckling förstås ett argument. Medarbetaren kan också löneförhandla själv eller tillsammans med en facklig representant. 

 Gör lönehanteringen enkelt i Visma eEkonomi och dina anställda kan få sina lönebesked direkt i mobilen.

Har du rätt till växa-stöd?

Enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare kan få sänkta arbetsgivaravgifter enligt det så kallade Växa-stödet. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på lönen till den anställde under de tolv första månaderna. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift eller särskild löneskatt.

Skatteverket skriver på sin webbplats att "som enmansföretag räknas också ett aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat avgiftspliktig ersättning till någon anställd eller endast en anställd som också är delägare. Även handelsbolag med högst två delägare och sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning räknas som enmansföretag. För att få rätt till växa-stöd ska ersättningen till den första medarbetaren ha betalats ut efter den 31 mars 2017".

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller när den anställde ha en lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen måste pågå i minst tre månader och arbetstiden måste vara minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller till och med den 31 december 2021.

Semester till sommarjobbare

Även sommarjobbare och visstidsanställda har rätt till semesterersättning. Den som sommarjobbar mer än tre månader har dessutom rätt till semesterledighet. Semesterreglerna för visstidsanställda är i princip desamma som för andra anställningar. Det innebär att den visstidsanställde har rätt till semesterersättning utöver sin lön.

Man kan dock skriva in i anställningsavtalet att lönen är inklusive semesterersättning och det innebär då att arbetsgivaren räknar in semesterersättning i lönen. Om kollektivavtal saknas uppgår den lagstadgade semesterersättningen till 12 procent av den intjänade lönen.

Säsongsanställning

Ibland kan det vara aktuellt att anställa så kallade säsongsarbetare. Säsongsarbeten kan vara olika långa men endast utföras under en viss del av året. Exempel på sådana arbeten är turistverksamhet, bärplockning och snöskottning.

Har den säsongsanställde personen under de senaste två åren varit anställd på företaget mer än 6 månader har han eller hon förträdesrätt till en ny säsongsanställning. Går inte detta måste du som arbetsgivare meddela personen minst en månad före den nya säsongen – skriftligen.

Försäkring för säsongsanställda 

Guide för att anställa ungdomar och säsongsarbetare

Även dina säsongsanställda är försäkrade – om du har ett kollektivavtal. Skulle olyckan vara framme och någon av dina anställda blir skadad gäller försäkringen TFA.

• TFA står för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

• TFA omfattar alla anställda på en arbetsplats som har kollektivavtal oavsett avtalsområde.

• TFA gäller från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.

• TFA kan lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada ger bestående besvär.

Fora tipsar dig även om att rapportera alla säsongsanställda som är 25 år eller äldre till Fora redan när de börjar. Då får de information om att du betalar in premier till deras Avtalspension SAF-LO.

Du som företagare tecknar automatiskt försäkringsavtal för dina anställda via Fora när ditt företag tecknat kollektivavtal med ett fackförbund.

Mer information hittar du på fora.se.

Och du, upprätta ett anställningsavtal. Glöm inte bort att även ett muntligt avtal gäller men vissa uppgifter måste anställda få skriftligen. Läs mer om säsongsanställningar.

Unionen om sommarjobb och semestrar.

Källor: Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Verksamt.se, Fora, LO, Unionen.

4,1/5 - 32 röster

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet