Vad är sociala avgifter?

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade och avtalade avgifter som används för att finansiera socialförsäkringssystemet.

Löner > Sociala avgifter

Sociala avgifter finansierar socialförsäkringar

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade respektive avtalade avgifter som används för att finansiera systemen för social trygghet, det vill säga olika former av socialförsäkringar. Socialförsäkringsystem omfattar rätten till social trygghet i form av exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård, men utformning och storlek på dessa varierar mellan länder.

Vad ingår i sociala avgifter?

Lagstadgade sociala avgifter

En arbetsgivare betalar sociala avgifter för varje anställd, främst genom så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare betalar själv in de sociala avgifterna i form av egenavgifter.

Skatteverket använder begreppet socialavgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Socialavgifterna består av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

I Sverige finns bestämmelser om de lagstiftade sociala avgifterna i socialavgiftslagen, SAL (2000:980). I vissa fall betalar man särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.

Avtalade sociala avgifter

Den största delen av de sociala avgifterna en arbetsgivare betalar är lagstadgad, men för företag som har anställda som är anslutna till ett kollektivavtal tillkommer ytterligare sociala avgifter i form av bland annat avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Beroende på vilket kollektivavtal de anställda omfattas av varierar de avtalade sociala avgifterna. De avtalade sociala avgifterna går bland annat till försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Från mitten av 1990-talet har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna legat på ungefär samma nivå, medan de avtalade sociala avgifterna har ökat.

 Vill du lära dig mer om personal- och lönehantering? Kika på Löneskolan – en gratis onlinekurs i löneadministration

Sociala avgifter på engelska

Social security contributions

Relaterade ord

Egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
F-skatt
FA-skatt
Kostnad
Lön
Bruttolön
Nettolön

 Här hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer