Sociala avgifter – Vad är sociala avgifter?

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade och avtalade avgifter som används för att finansiera socialförsäkringssystemet.

Sociala avgifter finansierar socialförsäkringar
Sociala avgifter är olika former av lagstadgade respektive avtalade avgifter som används för att finansiera systemen för social trygghet, det vill säga olika former av socialförsäkringar. Socialförsäkringsystem omfattar rätten till social trygghet i form av exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård, men utformning och storlek på dessa varierar mellan länder.

Lagstadgade sociala avgifter
En arbetsgivare betalar sociala avgifter för varje anställd, främst genom så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare betalar själv in de sociala avgifterna i form av egenavgifter.

Skatteverket använder begreppet socialavgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Socialavgifterna består av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

I Sverige finns bestämmelser om de lagstiftade sociala avgifterna i socialavgiftslagen (2000:980). I vissa fall betalar man särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.

Avtalade sociala avgifter
Den största delen av de sociala avgifterna en arbetsgivare betalar är lagstadgad, men för företag som har anställda som är anslutna till ett kollektivavtal tillkommer ytterligare sociala avgifter i form av bland annat avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Beroende på vilket kollektivavtal de anställda omfattas av varierar de avtalade sociala avgifterna. De avtalade sociala avgifterna går bland annat till försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Från mitten av 1990-talet har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna legat på ungefär samma nivå, medan de avtalade sociala avgifterna har ökat.

 Vill du lära dig mer om personal- och lönehantering? Kika på Löneskolan – en gratis onlinekurs i löneadministration

Sociala avgifter på engelska
Social security contributions

Relaterade ord
Egenavgifter
F-skatt
FA-skatt
Kostnad
Lön

4,5/5 - 4 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi