Vad är bruttolön och hur beräknas den?

Bruttolön är en anställds intjänade lön innan avdrag gjorts. Motsatsen kallas för nettolön; då är avdragen gjorda.

Löner > Bruttolön

Vad är bruttolön?

Bruttolön betyder den lön en anställd får innan preliminär skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har räknats bort.

Bruttolön vs nettolön

Bruttolön innebär motsatsen till nettolön, som är den lön som utbetalas till den anställde efter att all skatt och sociala avgifter ha dragits av.

Beräkna nettolön från bruttolönen

Från bruttolönen ska skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter dras av.

Sociala avgifter och arbetsgivaravgift på bruttolön

Sociala avgifter innefattar till exempel avgifter till facket, försäkringspremier, tjänstepensionspremier etc. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal, förhandlas dessa avgifter mellan facket och arbetsgivare.

Arbetsgivaravgift är en procentsats på 31,42% (2022) och beräknas på lön och andra ersättningar som är skattepliktiga.

Beräkna skatt på bruttolön

Skatten som den anställde måste betala kallas för preliminärskatt. Denna dras bort av arbetsgivaren. Preliminärskatten är baserad på summan som en anställd förväntas tjäna in under året. Denna summa meddelas till Skatteverket av arbetsgivaren. Skatteverket beräknar därefter preliminär skatt.

Ackumulerad bruttolön

Ackumulerad bruttolön betyder summan av vad en anställd har tjänat sammanlagt vid en viss tidpunkt under innevarande år.

Kontant bruttolön

Begreppet kontant bruttolön är en bruttolön som endast registreras med ett belopp. Detta kan vara aktuellt vid till exempel provisionsbaserad inkomst.

Bruttolön på engelska

Gross salary

Relaterade ord

Nettolön
Lön
Arbetsgivaravgifter
Sociala avgifter
Preliminärskatt
Egenavgifter
Brutto
Bruttolöneavdrag

  I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord