Brutto – Vad är brutto?

Brutto innebär ett värde eller en summa före avdrag.

Ordet brutto som begrepp
Termen brutto hänvisar till ett belopp eller annat värde före avdrag. Motsatsen till brutto är netto vilket innebär ett värde eller summa efter avdrag. Termerna brutto och netto används ofta om penningvärden och inom handel, ekonomi och närliggande områden.

Termerna brutto och netto härstammar från latinet
Båda orden har sitt ursprung i latinet. Brutto kommer från latinets brutus, vilket kan betyda "tung", "dum" eller "klumpig" . Ordet blev till brutto i italienskan vilket används i betydelsen "rå" eller "smutsig". Även ordet netto härstammar från latinets nitidus, som betyder "skinande" eller "vacker". I italienskan används ordet netto, vilket betyder "ren".

Bruttolön
En vanlig och i vardagen ofta förekommande term är bruttolön. I ett samtalsämne där löner kommer på tal är det i de flesta sammanhang bruttolönen man refererar till. Bruttolön är lönen innan skatten dras, medan nettolön är lönen efter avdrag för skatt.

Bruttovinst
Inom företagsvärlden är nyckeltalet bruttovinst vanligt förekommande. Bruttovinst kan definieras på flera sätt. Den allmänna betydelsen för bruttovinst är att bruttovinsten utgörs av vinsten utan avdrag för indirekta kostnader.

I handelsföretag refererar bruttovinst till skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, och i industriföretag menar man med bruttovinst vanligen försäljningspris med avdrag för direkta tillverkningskostnader. Nettovinst innebär den vinst som finns kvar efter avdrag för alla kostnader.

Ordet brutto i andra sammanhang
Begreppet brutto kan användas i flera andra sammanhang. Nedan följer några exempel:

  • Bruttovikt: En varas vikt inklusive förpackning och emballage eller ett fordons vikt inklusive aktuell last.
  • Bruttonationalprodukt: Mått på en nations totala ekonomiska aktivitet under en viss period.
  • Bruttonationalinkomst: Mått på de totala inkomster som genereras av ett lands permanent bosatta befolkning under en viss period.


Brutto på engelska
Gross

Relaterade ord
Bruttolöneavdrag
Lön
Netto

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord

4,1/5 - 25 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi