Bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdrag är ett avdrag på lönen som görs av arbetsgivaren i utbyte mot förmåner.

Löner > Bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdrag är att byta ut en del av sin lön

Ett bruttolöneavdrag innebär att anställd accepterar lägre bruttolön, alltså lön innan skatt i utbyte mot en förmån. Bruttolöneavdraget innebär att arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren och den skattepliktiga lönen för den anställde minskar.

Bruttolöneavdrag kan exempelvis användas på så sätt att en arbetsgivare betalar ut mindre lön till en anställd i utbyte mot att den anställda i fråga får privatsjukvård betald under en viss tid.

 Intresserad av att lära dig mer om löneområdet? Kika på Löneskolan – en gratis kurs i löneadministration

Fördelar och nackdelar med bruttolöneavdrag

En arbetsgivare tjänar på att erbjuda bruttolöneavdrag då arbetsgivaravgifterna blir lägre. Den anställda i sin tur får betala mindre skatt, då denna förmån är skattefri. För att ett bruttolöneavdrag ska vara skattefritt får det inte vara utbytbart mot kontant lön. Det kan alltså inte kan vara en förmån som man kan välja bort för att istället få högre utbetald lön.

Det finns även en del nackdelar med bruttolöneavdrag. Genom att acceptera ett avdrag kan underlag för sjukpenning, statlig ålderspension, föräldrapenning och övrigt minska och i och med att förmånerna som fås genom bruttolönen är skattefria är de heller inte avdragsgilla.

Bruttolöneavdrag på engelska

Gross salary deduction

Relaterade ord

Arbetsgivaravgifter
Brutto
Lön
Netto

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord