Omsättningstillgång – Vad är en omsättningstillgång?

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Omsättningstillgångar ska säljas eller förbrukas
Tillgångar delas upp i två typer; anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar benämns ofta som “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Det är värden som kan förbrukas på kort tid.

Det är omsättningstillgångarna som används för att betala löpande utgifter och finansiera den dagliga verksamheten. I privatekonomiska sammanhang menas med omsättningstillgångar exempelvis de pengar som finns på banken och som inte är låsta i långfristiga investeringar.

Olika typer av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna delas in i olika typer, så som:

  • lagerförda artiklar
  • fordringar på kunder & leverantörer
  • fordringar på anställda, myndigheter med flera
  • förutbetalda kostnader
  • placeringar med kort löptid
  • likvida medel (pengar) i olika former

Bokföring av omsättningstillgångar
Samtliga omsättningstillgångar redovisas i balansräkningen. De delas ibland upp i omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Omsättningstillgångar I syftar främst till likvida medel och kundfordringar, medan omsättningstillgångar II syftar till varulager. Samtliga tillgångar bokförs i debet.

Omsättningstillgångar på engelska
Current assets

Relaterade ord
Anläggningstillgång
Balansräkning
FIFO
Lagervärdering
Tillgång
Vägt genomsnitt

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

4,4/5 - 8 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi