Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Företagsredovisning > Omsättningstillgångar

Vad är omsättningstillgångar?

Tillgångar delas upp i två typer; anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar benämns ofta som “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Det är värden som kan förbrukas på kort tid.

Det är omsättningstillgångarna som används för att betala löpande utgifter och finansiera den dagliga verksamheten. I privatekonomiska sammanhang menas med omsättningstillgångar exempelvis de pengar som finns på banken och som inte är låsta i långfristiga investeringar.

Olika typer av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna delas in i olika typer, så som:

  • lagerförda artiklar
  • fordringar på kunder & leverantörer
  • fordringar på anställda, myndigheter med flera
  • förutbetalda kostnader
  • placeringar med kort löptid
  • likvida medel (pengar) i olika former

Bokföring av omsättningstillgångar

Samtliga omsättningstillgångar redovisas i balansräkningen. De delas ibland upp i omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Omsättningstillgångar I syftar främst till likvida medel och kundfordringar, medan omsättningstillgångar II syftar till varulager. Samtliga tillgångar bokförs i debet.

Omsättningstillgångar på engelska

Current assets

Relaterade ord

Anläggningstillgång
Balansräkning
FIFO
Lagervärdering
Tillgång
Vägt genomsnitt

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord