Vägt genomsnitt – Vad är vägt genomsnitt?

Vägt genomsnitt är en lagervärderingsmetod genom att summera det ingående lagret med årets inköp och dividera med antalet inköp.

Vägt genomsnitt är en lagervärderingsmetod
Vägt genomsnitt eller vägd genomsnittsberäkning används när den vanligaste metod för lagervärdering, FIFO, inte kan appliceras. Metoden får endast användas om det kan antas att resultatet stämmer överens med det som hade fåtts genom tillämpning av FIFO.

Det vägda genomsnittet ger en genomsnittlig kostnad för de varor ett företag har att sälja som färdiga varor.

Hur beräknas vägt genomsnitt?
Det vägda genomsnittet beräknas genom att summera det ingående lagret med årets inköp och dividera med antalet inköp.

Andra lagervärderingsprinciper
FIFO-principen innebär att produkter och varor av samma sort som köpts in till lagret först också ska säljas först. Därmed kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut även är de som senast blev inköpta.

LIFO är en annan lagervärderingsprincip som betyder last in-first out. Här gäller alltså det motsatta till FIFO-principen och metoden är mycket ovanlig i Sverige. Här värderas ett lager enligt principen att de varor som köpts in sist även säljs först.

Vägt genomsnitt på engelska
Weight average

Relaterade ord
Beställningspunkt
FIFO
Lagervärdering
LIFO
Omsättningstillgång

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi