Vägt genomsnitt – Vad är vägt genomsnitt?

Vägt genomsnitt är en lagervärderingsmetod genom att summera det ingående lagret med årets inköp och dividera med antalet inköp.

Import, export, lager & logistik > Vägt genomsnitt

Vägt genomsnitt är en lagervärderingsmetod

Vägt genomsnitt eller vägd genomsnittsberäkning används när den vanligaste metod för lagervärdering, FIFO, inte kan appliceras. Metoden får endast användas om det kan antas att resultatet stämmer överens med det som hade fåtts genom tillämpning av FIFO.

Det vägda genomsnittet ger en genomsnittlig kostnad för de varor ett företag har att sälja som färdiga varor.

Hur beräknas vägt genomsnitt?

Det vägda genomsnittet beräknas genom att summera det ingående lagret med årets inköp och dividera med antalet inköp.

Andra lagervärderingsprinciper

FIFO-principen innebär att produkter och varor av samma sort som köpts in till lagret först också ska säljas först. Därmed kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut även är de som senast blev inköpta.

LIFO är en annan lagervärderingsprincip som betyder last in-first out. Här gäller alltså det motsatta till FIFO-principen och metoden är mycket ovanlig i Sverige. Här värderas ett lager enligt principen att de varor som köpts in sist även säljs först.

Vägt genomsnitt på engelska

Weight average

Relaterade ord

Beställningspunkt
FIFO
Lagervärdering
LIFO
Omsättningstillgång

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer