LIFO – Vad är LIFO?

LIFO är en lagervärderingsprincip som innebär att de varor som köpts in sist ska säljas först.

LIFO – Last in first out
LIFO står för last in first out och är en lagervärderingsprincip. Principen på svenska kallas för sist in, först ut-principen, och innebär alltså att de varor som tillverkad eller köps sist förbrukas eller säljs först.

LIFO är generellt en ovanlig lagervärderingsprincip i Sverige. Dock används den ofta vid nedskärningar i företag där personal blir tvungen att gå. I de fall kan LIFO kallas för anciennitetsprincipen.

Andra lagervärderingsprinciper
FIFO-principen innebär att produkter och varor av samma sort som köpts in till lagret först också ska säljas först. Därmed kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut även är de som senast blev inköpta.

Om det är svårt att tillämpa FIFO-metoden kan en vägd genomsnittsberäkning användas istället, under förutsättning att den kan antas leda till ett resultat som nära överensstämmer med vad FIFO-metoden skulle ge. Det vägda genomsnittet beräknas genom att det ingående lagret summeras med årets inköp och därefter divideras detta belopp med antalet inköp. Det ger en genomsnittlig kostnad för de varor ett företag har att sälja som färdiga varor.

LIFO på engelska
LIFO

Relaterade ord
Beställningspunkt
FIFO
Lagervärdering
Vägt genomsnitt

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi