Beställningspunkt – Vad är beställningspunkt?

Beställningspunkten anger när nya varor ska beställas till lagret.

Vid beställningspunkten beställs nya varor
Beställningspunkt är en term inom lagerplanering som används för att avgöra när nya varor eller nytt material ska beställas till företaget. När ett företags lagernivå har sjunkit till en på förhand bestämt nivå är det dags att beställa nya varor till lagret. Denna nivå, eller snarare tidpunkt, kallas beställningspunkten.

Hur beräknas beställningspunkten?
Beställningspunkten fastställs utifrån en beräkning av den normala förbrukningen och leveranstiden, det vill säga tiden mellan beställningen och leveransen. Det bör även göras en beräkning av den genomsnittliga varuförbrukningen under ledtiden. Ledtid kallas tiden mellan beställning och leverans. Det rekommenderas även att räkna in ett säkerhetslager (kallas också buffertlager) när en beställning görs. Ett säkerhetslager är till fördel vid exempelvis oväntad försäljningsökning eller försenad leverans. Formeln för beställningspunkten blir därför:

Beställningspunkt = Förbrukning under ledtiden + Säkerhetslager

 Tips på relaterad läsning: Lagerhantering i företag – så förenklas administrationen

Beställningspunkt på engelska
Order point; re-order point

Relaterade ord
FIFO
Lagervärdering
LIFO
Vägt genomsnitt

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi