Förenkla din lagerhantering – här är tipsen

Ditt företag växer och lagret blir allt större. Hur ska du planera för att minska administrationen kring din lagerhantering och få mer tid till annat? Vi ger dig tipsen som förenklar lagerhanteringen, oavsett om du inte har behov av lagerredovisning eller måste veta exakt vad du har i lager.

De allra flesta företag som säljer varor till kunder har någon form av varulager. Efter hand som lagret växer kan lagerhanteringen bli en tidsödslande del av administrationen i ditt företag. Som tur är finns det sätt att förenkla lagerhanteringen och få full koll på dina varor, beställningspunkter och ditt lagervärde.

Företag med varulager kan befinna sig i tre olika faser, beroende på hur lagret ser ut och verksamheten fungerar. Genom att identifiera vilken fas ditt företag befinner sig i, kan du lättare bedöma vilka behov du har för att sköta lagerhanteringen på bästa sätt.

Fas 1: Varor av mindre värde och liten variation i beställningar

Exempel: Snickare med egen firma som utför mindre byggarbeten

Många egenföretagare och mindre företag har ett litet varulager för att kunna utföra sina tjänster. Få känner dock till att lagen inte kräver att företaget måste ha löpande lagerredovisning under året. Med andra ord, har du inte behov av att veta exakt hur stort antal av varje artikel du har i ditt lilla lager, behöver du heller inte sköta någon lagerredovisning.

Så gör du en lagervärdering
När du gör din lagervärdering börjar du med att inventera ditt lager. Då räknar du hur många du har av varje lagervara. Sedan tar du fram värdet på varorna. För det mesta använder du anskaffningsvärdet. Då kan du använda den så kallade FIFO-principen (först in-först ut, fr. eng. "First In First Out"). Det innebär att om samma typ av varor köps in vid olika tidpunkter, ska de varor som är kvar vid räkenskapsårets slut betraktas som de sist anskaffade.

Du kan också göra en vägd genomsnittsberäkning och få fram ett genomsnittsvärde på ditt lager. Då är det viktigt att resultatet blir snarlikt det värde som FIFO-principen skulle ge.

Om du har enskild firma som använder K1-blanketten och har ett lager som är värt högst 5000 kronor, behöver du inte ta upp något lager alls vid bokslutet. I stället kan du göra det ännu enklare för dig och bara addera de senaste inköpspriserna på samtliga dina varor.

Tips: Det finns flera regler om lagervärdering. Exempelvis kan du ofta minska värdet av varulagret med tre procent vid bokslutet. Det kallas inkuransavdrag och finns i skattereglerna. Andra regler säger att om försäljningsvärdet på lagret är lägre än anskaffningsvärdet, måste du värdera till nettoförsäljningsvärdet.

 Tips: För dig med mindre lager kan webbaserade Visma eEkonomi hjälpa dig hålla koll på hur mycket du sålt av en viss artikel. Lagret räknas ner löpande när du fakturerar och använder artikeln. Läs mer om bokföringsprogrammet Visma eEkonomi

Fas 2: Lagervaror av mindre värde, men variation i beställningar

Exempel: Mindre byggföretag där det är viktigt att specifika artiklar finns i lager

Ibland har företag ett varulager som inte varierar särskilt mycket i värde under året, men där det är viktigt att veta exakt hur många det finns av varje artikel i lager. En rörmokare som plötsligt får en beställning på fem kranar behöver veta att han verkligen kan leverera det, kanske samma eftermiddag som han får uppdraget från kunden.

Utnyttja ditt faktureringsprogram
Det kan bli både krångligt och fel att sköta hanteringen av antal artiklar i ett Excelark eller liknande. Enklare och smartare är att använda sig av ett program med artikelregister, som håller reda på antal i lager utan att blanda in värdering av artiklarna. Ett sätt att göra detta på är att helt enkelt använda ditt faktureringsprogram, om det automatiskt räknar ner antal i lager.

Du behöver inte registrera några inleveranser, utan när du får in nya lagervaror ändrar du bara siffran på antal artiklar i programmet. När du sedan fakturerar artiklarna räknar programmet ner antalet automatiskt, men det bokförs inget lageruttag i pengar.

Det rör sig alltså inte om en riktig lagerhantering i ordets riktiga bemärkelse, utan ett sätt för dig att hålla reda på vad du har inne i lagret för att underlätta din dagliga verksamhet. Med Visma eEkonomi kan du lätt hålla reda på antal artiklar i lager. Vid bokslutet måste du värdera lagret på samma sätt som enligt fas 1 ovan.

Fas 3: Många lagervaror med stor omsättning

Exempel: Bygghandel

Nu pratar vi viktiga beställningspunkter med stora mängder varor av olika värden. Alla affärer med en stor mängd varuinköp behöver ha fullständig koll på vad som köps in, finns i lager och säljs till kunder. Utan ett effektivt lagerhanteringssystem kan företaget se ut att göra stora förluster, när det i själva verket handlar om utgifter för att köpa in lager.

På samma sätt kan företaget vissa månader se ut att gå mycket bra, fastän det egentligen beror på att kostnaden för lageruttaget inte bokförts samtidigt som intäkten. Detta innebär att företag måste utföra korrekt lagervärdering löpande under året. Ett smart ekonomiprogram sköter din lagerredovisning och hjälper dig samtidigt med den resulterande bokföringen.

Med våra affärssystem Visma Administration 1000 och 2000 blir större lagerhantering betydligt enklare. Dessutom får du ordning på dina FIFO-värden, skapar en bättre lagerhantering genom att planera och följa dina beställningspunkter, får inventeringsunderlag och korrekt resultatuppföljning hela året. Ju större ditt lager är och ju större variation du har i lagervärdet, desto viktigare är det för lönsamheten att du får ordning på ditt varulager.

3/5 - 12 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi