Lagerhantering - Så förenklar du din lagerhantering

Vi ger dig tipsen som förenklar lagerhanteringen, oavsett om du har ett litet eller stort lager. Att ha full koll på lagervärde och saldo har aldrig varit enklare. 

Import, export, lager & logistik > Lagerhantering

Lagerhantering kan lätt bli tidsödsande. Och inget är väl så stressande som ett lagersaldo som av någon anledning inte stämmer eller en bokföring som känns osäker? Som tur är finns det sätt att förenkla lagerhanteringen och samtidigt få full koll på varor, beställningspunkter, lagervärde och senare också bokföring. Tricket är att undvika manuella moment och låta ett WMS-system göra jobbet åt dig. Här är några olika exempel. 

Varor av mindre värde och liten variation i beställningar

Exempel: Snickare med egen firma som utför mindre byggarbeten

Många egenföretagare och mindre företag har ett litet varulager för att kunna utföra sina tjänster. Få känner dock till att lagen inte kräver att företaget måste ha löpande lagerredovisning under året. Med andra ord, har du inte behov av att veta exakt hur stort antal av varje artikel du har i ditt lilla lager, behöver du heller inte sköta någon lagerredovisning.

Så gör du en lagervärdering

När du gör din lagervärdering börjar du med att inventera ditt lager. Då räknar du hur många du har av varje lagervara. Sedan tar du fram värdet på varorna. För det mesta använder du anskaffningsvärdet. Då kan du använda den så kallade FIFO-principen (först in-först ut, fr. eng. "First In First Out"). Det innebär att om samma typ av varor köps in vid olika tidpunkter, ska de varor som är kvar vid räkenskapsårets slut betraktas som de sist anskaffade.

Du kan också göra en vägd genomsnittsberäkning och få fram ett genomsnittsvärde på ditt lager. Då är det viktigt att resultatet blir snarlikt det värde som FIFO-principen skulle ge.

Om du har enskild firma som använder K1-blanketten och har ett lager som är värt högst 5000 kronor, behöver du inte ta upp något lager alls vid bokslutet. I stället kan du göra det ännu enklare för dig och bara addera de senaste inköpspriserna på samtliga dina varor.

Tips: Det finns flera regler om lagervärdering. Exempelvis kan du ofta minska värdet av varulagret med tre procent vid bokslutet. Det kallas inkuransavdrag och finns i skattereglerna. Andra regler säger att om försäljningsvärdet på lagret är lägre än anskaffningsvärdet, måste du värdera till nettoförsäljningsvärdet.

Webbaserade Visma eEkonomi Lager automatiserar din lagerhantering

Lagervaror av mindre värde, men variation i beställningar

Exempel: Mindre lager eller handel 

Ibland har företag ett varulager som inte varierar särskilt mycket i värde under året, men där det är viktigt att veta exakt hur många det finns av varje artikel i lager. En rörmokare som plötsligt får en beställning på fem kranar behöver veta att han verkligen kan leverera det, kanske samma eftermiddag som han får uppdraget från kunden. 

Visma eEkonomi Lager har mycket automatik och passar flesta behov. Hantera inleverans, differenser i inköpspris, försäljning enligt FIFO, manuell utleverans, lagervärde, automatiska justeringar vid inventering och smidiga returer av varor till lagret vid eventuell kreditering av fakturan. 

Vill du slippa skriva in artikelnummer när du säljer eller levererar in en vara kan du dessutom koppla en streckkodsläsare till programmet. Det gör arbetet betydligt roligare. 
Och om din kund beställer ett antal varor och du inte har möjlighet att leverera alla på en gång så hjälper programmet dig att hålla reda på hur många som återstår att levereras. Tillvalet Lager gör lagerhanteringen och lagervärderingen busenkel.

Många lagervaror med stor omsättning

Exempel: Bygghandel

Nu pratar vi viktiga beställningspunkter med stora mängder varor av olika värden. Alla affärer med en stor mängd varuinköp behöver ha fullständig koll på vad som behöver beställas innär det förväntas levereras inreserverationer av kund, vad som finns i lager just precis nu och förändring av lagret när det levereras ut till kunden. Kopplingen till bokföringssystemet ska vara omedelbar och alla variationer i inköpspris, returer och liknande måste kunna skötas smidigt. En stor fördel är också att om du får full spårbarhet på alla transaktioner så kan du följa exakt hur lagervärdet påverkats av olika händelser.  

Utan ett effektivt lagerhanteringssystem kan företaget se ut att gå med förlust när det i själva verket handlar om utgifter för att köpa in lager. På samma sätt kan företaget se ut att gå bra fast det egentligen beror på att kostnaden för lageruttaget inte bokförts samtidigt som intäkten. Ett bra lagerprogram ger dig full koll och förenklar samtidigt bokföringen.

Se vilket system som passar dina behov bäst 

Sammanfattning: Fördelar med ett bra lagerhanteringssystem

  • Slipp onödig administration. Du kan överlåta matematiken till mjukvaran och får enklare bokföringsrutiner än i Excel.

  • Lagervärde över 5000 kr ska redovisas. Har du koll? Håll programmet uppdaterat så får du lagervärdet serverat och maximerar kontrollen.

  • Trygghet och service - ha full koll på vad som finns i ditt lager när kunden frågar. 

  • Smidig upplevelse vid returer, prisvariationer och inventeringar.