Vad är WMS och varför ska man investera i ett modernt WMS-system?

Driver du en verksamhet med lager, eller funderar du på att starta ett? Då kan det vara värt att researcha olika WMS-system i Sverige. Ett bra WMS kan nämligen leda till ökad lönsamhet genom smartare lagerprocesser. Vi ger dig en snabb introduktion till ämnet.

Import, export, lager & logistik > WMS

Vad är WMS?

WMS är en förkortning av engelskans Warehouse Management System och är ett IT-system för lagerhantering. Ett WMS-systems huvudsakliga syften är att optimera en affärsverksamhets lagerflöden, såsom bland annat hantering av inköp, logistik, lagerplanering, organisering och inventering.

Molnbaserade och mobila WMS-tjänster dominanta

Dagens moderna WMS-system kräver inte längre att användaren är bunden till en viss dator för att kunna använda systemet. WMS-systemen är kanske de system som vunnit mest på branschens övergång till molnbaserade programvaror. WMS-tjänster i molnet gör det nämligen möjligt för lagerpersonal att använda systemet i sitt dagliga arbete, oavsett var på lagret de befinner sig eller vilken arbetsuppgift de utför.

Utöver detta är möjligheten att integrera WMS-tjänsten med sitt ERP-system en hygienfaktor – automatiseringen måste ske mellan företagets affärssystem för att full automatisering ska uppnås.

WMS som integrerad del i affärssystemet

Varor som lämnar lagret innebär pengar in – och bokföring. Genom att integrera WMS-systemet med företagets bokförings- eller affärssystem sker mycket av det administrativa automatiskt. Väljer du WMS från Visma kan du vara säker på att allt är integrerbart, vilket sparar dig massor av tid.

 Vismas lagerhanteringssystem i molnet

WMS som konkurrensfördel

 Ökat kundvärde genom bättre köpupplevelse

En av de största anledningarna för ett företag att investera i ett modernt WMS-system är kundvärdet det har potential att leverera. Genom att optimera samtliga flöden hela vägen från inleverans, order till kundleverans sänks inte bara leveranstiden för kunden, utan kunden har också möjlighet till full insyn och full kontroll över sin beställning.

 Minskar risken att kapital binds i lagret

En annan anledning till att företag investerar i WMS-tjänster är optimeringen av inköp och logistik, där exempelvis beställningspunkter optimeras. Detta innebär att lagersaldot alltid är optimerat, utan att vare sig blir överfullt eller tomt. Minimeringen av manuell lagerhantering kan också leda till att risken för fel minskar, allt ifrån felleverans från leverantör till att fel vara skickas till slutkund.

Utöver detta finns undersökningar som talar sitt tydliga språk – ett WMS-system ger en kostnadsminskning på 20-30% och en ROI mellan 9-18 månader. Detta enligt en analys som HerbertNathan & Co genomfört.

Fördelar med ett WMS-system

  • Ger kontroll över varorna genom hela leveranskedjan
  • Ger full koll på lagerprocesserna
  • Optimerar lagernivåerna
  • Minimerar fel och risken för svinn
  • Ger tillgång till WMS-systemet från mobil eller tablet
  • Minskar manuellt lagerarbete som exempelvis inläsning av streckkod
  • Effektiviserar inventering
  • Integrerar med system för bokföring och fakturering
  • Ger snabbare och säkrare leveranser till kund

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion