ERP – Vad är ett ERP-system?

Ett ERP eller ERP-system står för Enterprise Resource Planning och definieras vanligtvis som ett modulbaserat affärssystem som hanterar många olika affärsprocesser i ett företag.

Vad betyder ERP och vad står ERP för?

Vad står ERP för egentligen? ERP är en engelsk akronym och står för Enterprise Resource Planning. Den vedertagna svenska definitionen är affärssystem, men begreppet kan också användas för att beskriva modulbaserade och utbyggbara fakturerings- och bokföringsprogram.

Vad är ERP?

Ett ERP / affärssystem brukar definieras som ett system som innehåller mer funktionalitet än mindre program för enbart bokföring och fakturering. Ofta riktar sig ERP-system till lite större företag med större behov av hantering av sina centrala processer.

Syftet med ett ERP-system är att hantera så mycket av företagets information, ekonomistyrning och administration i ett och samma system.

Ett ERP kan vara standardiserat, men även skräddarsys exakt efter företagets behov. Kännetecknande för ERP-system är också att det kan integreras med andra tredjepartssystem.

Definition av ERP & affärssystem

Det som definierar ERP (affärssystem) och särskiljer det från andra administrativa program, är att det innehåller flera moduler för till exempel ekonomi och redovisning, leveranskedja, drift, rapportering, tillverkning och personal/HR. Dessa moduler är vanligtvis kopplade till en databas där all data lagras.

Konceptet med en ERP-programvara som kan kopplas till både ERP-systemets egna moduler samt integreras med tredjepartslösningar gör att behovet av flera fristående program för varje affärsprocess minskas.

Olika ERP-system i Sverige

På svenska marknaden har det traditionellt varit större företag som använt sig av ERP-system, men det har börjat bli vanligare med mindre ERP-system för mindre företag. Ett exempel är Visma eEkonomi, som kan definieras som ett ERP med tanke på det breda utbudet av moduler och tredjepartsintegrationer anpassade för administration av ett stort spektra affärsprocesser.

Historiskt sett har ERP dominerats av lokalt installerade (on premise) system, så som till exempel Visma Administration 2000 & 1000, men på senare tid har det börjat erbjudas allt fler och allt större molnbaserade (cloud) ERP. 

 Tips! Kolla in vårt molnbaserade affärssystem för småföretag

ERP på svenska

Affärssystem

Relaterade ord

Redovisningssystem
e-bokföring
API
Automatkontering