e-bokföring - Vad är e-bokföring?

e-bokföring är bokföring som sker i ett molnbaserat datorprogram.

Teknik, digitalisering & IT-säkerhet > e-bokföring

Vad är e-bokföring?

Företag är skyldiga enligt svensk lag att bokföra varje affärshändelse i verksamheten. Det kan handla om försäljning, inköp, eller lån.

Det skall finnas dokumentation på varje transaktion eller ett dokument som beskriver affärshändelsen. Det mest förekommande är att dokumentationen är i form av kvitton eller fakturor som har kommit in eller har blivit skickade. När det gäller lån, är skuldebrevet en beskrivelse av affärshandlingen, vilket även kallas för verifikation.

När detta bokförs i ett internetbaserat program kallas det e-bokföring.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vem har skyldighet att bokföra?

I Sverige är de flesta juridiska personer skyldiga att bokföra. De som alltid är bokföringsskyldiga är; aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.

Vad är skillnaden på ett e-bokföringsprogram och ett vanligt bokföringsprogram?

e-bokföring skiljer sig jämfört med ett vanligt bokföringsprogram. Skillnaden är att vid e-bokföring bokförs allt i ett datorprogram på internet. Programmet är tillgängligt via en helt vanlig internetförbindelse. Därför kan den som bokför komma åt företagets data vart som helst, bara det finns internetanslutning.

 Upptäck e-bokföring när det är som bäst; bokföringssystemet Visma eEkonomi

Vad är fördelen med e-bokföring?

Fördelen med e-bokföring är dess flexibilitet, vilket betyder att man kan befinna sig vart som helst i världen och samtidigt nå företagets data. En annan aspekt är att bokföringsdatan sparas i ett ”moln” online. Det betyder bokföringsdatan är säkrad om datorn skulle gå sönder eller bli stulen.

Relaterade ord

Aktiebolag
Bokföringsbyrå
Bokföringslagen

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer