Vad är ett API?

API står för Application Program Interface och är ett verktyg som gör det möjligt för program att kommunicera med varandra och utväxla information.

Teknik, digitalisering & IT-säkerhet > API

Vad betyder API och vad innebär det?

API är en engelsk akronym och står för Application Program Interface. Ett API är ett gränssnitt till datorprogram, som gör det möjligt för ett program att kommunicera med ett annat program. Ett API fungerar som en verktygslåda som kan bygga en bro mellan olika program. Med ett API kan man använda sig av funktioner i andra program och synkronisera data mellan programmen.

Tips! Kolla in vårt affärssystem för småföretag

Webbshop

Som ett exempel kan du med ett API integrera din webbshop och ditt molnbaserade bokföringsprogram. API:et hjälper dig att överföra försäljning från webbshopen till bokföringsprogrammet och gör att informationen enkelt kan bokföras.

Ett API kan även hjälpa en utvecklare att samla och knyta ihop flera program som behövs för att utveckla ett nytt program.

Fördelen med ett API

Fördelen med ett API är först och främst att det underlättar arbetet eftersom du slipper att överföra information manuellt, t.ex. från din webbshop till ditt bokföringsprogram.

Ett bra API gör det lättare att utveckla ett nytt program eftersom det kan ge tillgång till all information och alla byggstenar som behövs. När all information är tillgänglig och samlat kan utvecklaren enklare utveckla programmet och få programmen att synkronisera.

Typer av API

Det finns olika plattformar som erbjuder och kör ett API. De mest kända och mest utvecklade är Microsoft och Java. Java kan också användas på internet och många kända internettjänster använder sig av ett API, bland annat Twitter och Flickr.

Relaterade ord

ERP

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord