Rotavdrag – regler för bostadsrätt, fritidshus & hyresrätt

Som utförare av rotarbeten är det ibland svårt att veta var gränserna går och exakt hur ansökan om skattereduktion ska gå till, eller vad som ska ingå. Med den här lilla listan i bakfickan är du på den säkra sidan! 

Här får du svar på:
Vad är historien bakom rotavdrag?
Vad gäller rotavdraget för?
Hur du kontrollerar rot- och rutkvoten
Hur du fyller i anmälan
När du ska lämna in ansökan
Varför du inte ska lova för mycket
Vad du behöver veta om konsumenttjänstlagen

 

Vad är historien bakom rotavdrag?

Rotavdraget är ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden till privatpersoner för vissa typer av husarbete. "Rot" står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och infördes officiellt i december 2008. Rotavdraget testades egentligen första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggindustrin. 2008 permanentades rot-avdraget för att göra om svartjobb till vita jobb, samt att ge privatpersoner ökade möjligheter att bygga om och renovera sina bostäder.

 Läs mer: Vad är rotavdrag?
 Läs också: Vad är rutadrag?

Vad gäller rotavdraget för?

 • Endast arbetskostnad. Sedan årsskiftet 2016 kan du endast få rotavdrag för 30 procent av arbetskostnaden (tidigare 50 procent). Här ingår alltså inte kostnader för material, hyror, expeditionsavgifter eller resor.
 • Gäller bara för bostäder. Grundregeln: Reparation och underhåll i bostaden faller under begreppet rotarbete. Det kan gälla allt från renovering i badrum och kök till ny dränering och arbete med avrinning av dagvatten.

   Rotavdrag för fritidshus och sommarstuga? Bostaden behöver inte vara en villa, utan du kan även få rotavdrag för fritidshus eller sommarstuga. Förutsättningen är då att du äger och själv använder fritidshuset eller sommarstugan. Du kan även få rotavdrag för förråd, friggebod, småhus och kolonistuga (i vissa fall).

   Läs mer: Så kan du använda rut och rot utomlands 

   Rotavdrag för fritidshus på arrendetomt? Ja,du kan få rotavdrag för till exempel ett fritidshus på arrendetomt, även om bostaden saknar taxeringsvärde.

   Rotavdrag för bostadsrätt? Du kan även få rotavdrag för din bostadsrätt, men bara för arbete som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för och endast om arbetet sker inne i bostadsrätten.
  Exempel på sådant inre underhåll är kök- och badrumsrenovering, golvreperation, målning, eldragning och liknande. Yttre underhåll eller arbete som påverkar utsidan av bostadsrätten, alltså sådant som bostadsrättsföreningen ansvarar för, är inte giltigt för skattereduktion.
  Exempel på sådant yttre underhåll är fönsterbyte, ny ytterdörr, samt arbete med ventilationskanaler och avloppsrör som går från avloppsbrunn ut från lägenheten. Du kan heller inte få rot-avdrag för balkonger, inglasningar, altaner eller verander i anslutning till din bostadsrätt.
 • Avdrag för trädfällning och trädbeskärning? Ja, och det räknas till rutavdraget. Dessutom ingår i princip all annan trädgårdsskötsel utom att nyanlägga en gräsmatta. 
 • Gäller inte nybyggnation. Du får inget rotavdrag för att bygga, bygga om eller bygga till ett nytt hus. Definitionen av "nybyggt" är ett småhus befriat från fastighetsavgift – alltså de fem första åren.
 • Ibland tillåts tillbyggnation. Du kan däremot få rotavdrag för garage och carport, förutsatt att det byggs ihop med huvudbyggnaden till minst 75 procent, alternativt att du har en dörr från garaget till huset. Samma sak gäller alltså även rotavdrag för uterum.
 • Kräver boende och ägarskap. Kunden ska äga och bo i bostaden. Om kunden äger en förälders bostad så är det också godkänt. Det kan även vara flera kunder som delar på ägarskapet av en bostad. Storleken på ägarandelen i bostaden spelar ingen roll. Om delägarna då önskar dela på arbetskostnaden måste de också meddela om de vill dela på skatteavdraget sinsemellan. Tänk också på att samtliga ägare måste kunna styrka sin äganderätt med lagfart eller inskrivning hos inskrivningsmyndigheten.
 • Som vanligt många regler. Reglerna öppnar ibland upp för egen tolkning. Läs på eller ring Skatteverket och fråga i tveksamma fall, samt se Skatteverkets egna avdragsexempel.

Kontrollera kundens rot- och rutkvot (och håll ett öga på inkomstgränsen)

 • Olika maxtak. Som privatperson kan du maximalt få 50 000 kronor i skatteavdrag för rot- och ruttjänster, per person och år. Från 1 januari 2016 gäller nya regler för ruttjänster: Taket sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor för alla som ännu inte fyllt 65 år. Observera att alla som är över 65 år fortfarande kan dra av upp till 50 000 kronor. Det finns ingen minimigräns för nyttjande av avdragen, varken i summa eller arbetstid.
 • Hur vet jag att kunden inte har utnyttjat sitt avdrag hos något annat företag? Du får fråga och lita på din kund. Men du kan begära att kunden visar intyg från Skatteverket. Du kan inte reservera belopp för kommande arbeten och är jobbet redan utfört och kvoten är fylld så får du vända dig till din kund för att få resterande betalning. 
 • Inkomstgräns. Rotavdragets storlek baseras inte bara på kundens inkomst, utan även hur mycket den betalar i kommunal och statlig skatt, samt vad den kommunala fastighetsavgiften är. Till skillnad från vad många påstår går det därför inte att säga exakt på förhand vilken inkomst som krävs för fullt rot- eller rutavdrag. 

  Dock kan du räkna med att det krävs en inkomst på cirka 25 000 kronor i månaden eller högre för att kunden ska få rätt till fullt skatteavdrag för rotarbeten. Som privatperson vill du såklart planera din ekonomi i förhand – bäst är därför att göra en tidig uppskattning av ditt rotavdrag hos Skatteverket. Glöm inte bort att det säkraste sättet för att kontrollera ditt rotavdrag alltid är att räkna ut din skatt hos Skatteverket
 • Inkomstdeklarationen. Den slutgiltiga skattereduktionen bestäms alltid i samma stund som Skatteverket godkänner kundens inkomstdeklaration.

Så fyller du i anmälan rätt

 • De här uppgifterna behövs i ansökan: 

Fullständigt personnummer på kunden
Fastighetsbeteckning vid rotarbete
Lägenhetsbeteckning vid rotarbete
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer vid rot-arbete
Arbetskostnaden 
Antal arbetade timmar
Materialkostnader (om kunden har köpt in allt material, ange "0")
Övriga kostnader såsom resekostnader och expeditionsavgift
Vilken typ av arbete du har utfört och under vilken tidsperiod
Vem som har utfört arbetet
Hur mycket kunden har betalat
Vilket datum kunden har betalat
Hur mycket som begärs utbetalat från Skatteverket

 • Digitalt. Anmälan ska lämnas digitalt via xml-fil eller på Skatteverkets webbplats – såvida du inte ansöker om dispens vilket kan beviljas i max sex månader.

 • Konto. Utbetalningen ska alltid ske till ett konto, inte som en avi.

 • Hjälp. Ett ekonomiprogram kan hjälpa dig att få alla uppgifter på plats och skapa en xml-fil som kan laddas upp till Skatteverket, eller en rapport så att du kan knappa in rätt uppgifter på myndighetens webbplats, i inloggat läge.

Kunder med låg inkomst får mindre rot-avdrag

Få betalt i tid och lämna in i tid

 • Betalat. Sista ansökningsdatum för avdraget är alltid den 31 januari året efter att arbetet har betalats. Med andra ord, se till att din kund verkligen betalar sin faktura i tid så att du hinner ansöka innan det datumet. Annars betalar Skatteverket inte ut den andra halvan av arbetskostnaden. Även här kan ett ekonomiprogram hjälpa dig att hålla koll och utesluta kunder från rot-ansökan som ännu inte har betalt sin del.
 • Snabba på betalningen. Du kan avtala med kunden att lägga in betalningsvillkor på exempelvis 20 dagar på fakturan istället för 30 dagar. På så sätt får du halva beloppet från kunden efter 20 dagar och andra halvan efter 30 dagar från Skatteverket.
  Ett gott råd är också att begära pengar från Skatteverket löpande, alltså ofta och så snabbt som möjligt. Skatteverket betalar ut löpande, det finns ingen regel att pengarna alltid kommer den 25:e månaden därpå eller liknande. Det kan ta 10 dagar eller 30 och ibland kanske något längre ändå, men oftast går det snabbt. 

Lova inte kunden för mycket

 • Överskattar. För kunden är det lätt att överskatta skattereduktionens storlek när de beställer ett rotarbete. I verkligheten ger en del rotarbeten inte alls särskilt stora skatteavdrag. Det beror på att det bara är arbetskostnaden man kan få avdrag för. Om det är höga materialkostnader men lite arbete blir avdraget inte stort. 

Ha bra koll på konsumenttjänstlagen

 • Undvik tvist. Om kunden vägrar att betala för arbetet blir det heller inget avdrag från Skatteverket. När kunder anlitar dig som bygghantverkare är det konsumenttjänstlagen som styr ert affärsförhållande. Lagen kräver att du har rätt kompetens och utbildning för arbetet, utför ett fackmässigt arbete, följer säkerhetsförordningar under arbetet och informerar kunden om det krävs tilläggsarbete.

 Nedladdningsbar blankett, begäran om betalning rotarbete från Skatteverket
 Nedladdningsbar blankett, begäran om betalning rutarbete från Skatteverket

3,7/5 - 164 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi