Rotavdrag – regler för bostadsrätt, fritidshus & hyresrätt

Som utförare av rotarbeten är det ibland svårt att veta var gränserna går och exakt hur ansökan om skattereduktion ska gå till, eller vad som ska ingå. Med den här lilla listan i bakfickan är du på den säkra sidan! En nyhet från och med den 1 juli 2024 är att taket på avdraget höjs till 75 000 kr.

Skatter & skatteregler > Rotavdrag, regler

Rotavdrag - en bakgrund

Rotavdraget är ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden till privatpersoner för reparationer och underhåll. "Rot" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och infördes officiellt i december 2008. Rotavdraget testades egentligen första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggindustrin. 2008 permanentades rotavdraget för att göra om svartjobb till vita jobb, samt att ge privatpersoner ökade möjligheter att bygga om och renovera sina bostäder.

Regler för dig som vill köpa en rottjänst 

Lite förenklat uttryckt har alla skattebetalare som äger sin bostad rätt till rotavdrag. 50 000 kronor per år är max och arbetet ska betalas före årsskiftet. Avdraget godkänns först i deklarationen. 

Köparen av rottjänsten måste lämna korrekta uppgifter om årsinkomst och andra avdrag till säljaren av tjänsten. Säljaren kommer också att behöva husets fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetens fyrasiffriga nummer. Det är sedan säljaren som ansöker om avdraget hos Skatteverket, utför arbetet och drar av en del av arbetskostnaden direkt på fakturan till köparen. Säljaren får inte vara en närstående till köparen.

Svenska företag som säljer rottjänster brukar ofta ta stort ansvar och informera köpare i förväg om vad som gäller och lämna en preliminär prisuppgift där rotavdaget redan är inräknat. Men det gäller inte alla. 

Så använder du rot- och rutavdraget utomlands

Tips för dig som säljer rottjänster

Här kommer några bra tips till dig som säljer rottjänster!

Har kunden redan använt avdraget hos något annat företag?

 • Du får fråga och lita på din kund. Men du kan begära att kunden visar intyg från Skatteverket. Du kan inte reservera belopp för kommande arbeten. Är jobbet redan utfört och kvoten är fylld så får du vända dig till din kund för att få resterande betalning. 
 • Inkomstgräns. Rotavdragets storlek baseras på din kunds inkomst. Du kan räkna med att det krävs en inkomst på cirka 25.000 kronor i månaden eller högre för att kunden ska få rätt till fullt skatteavdrag för rotarbeten du utför. Men avdragets exakta storlek beror också på kommunal och statlig skatt, samt kommunala fastighetsavgift. Till skillnad från vad många påstår går det därför inte att säga exakt på förhand vilken inkomst som krävs för fullt rot- eller rutavdrag.
 • Inkomstdeklarationen. Den slutgiltiga skattereduktionen bestäms alltid i samma stund som Skatteverket godkänner kundens inkomstdeklaration.

Så fyller du i anmälan rätt

 De här uppgifterna behövs i ansökan:

 • Fullständigt personnummer på kunden
 • Fastighetsbeteckning vid rotarbete
 • Lägenhetsbeteckning vid rotarbete
 • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer vid rotarbete
 • Arbetskostnaden 
 • Antal arbetade timmar
 • Materialkostnader (om kunden har köpt in allt material, ange "0")
 • Övriga kostnader såsom resekostnader och expeditionsavgift
 • Vilken typ av arbete du har utfört och under vilken tidsperiod
 • Vem som har utfört arbetet
 • Hur mycket kunden har betalat
 • Vilket datum kunden har betalat
 • Hur mycket som begärs utbetalat från Skatteverket

 Digital anmälan. Anmälan ska lämnas digitalt via xml-fil eller på Skatteverkets webbplats – såvida du inte ansöker om dispens vilket kan beviljas i max sex månader.

 Konto. Utbetalningen ska alltid ske till ett konto, inte som en avi.

 Smart program. Ett bokföringsprogram kan hjälpa dig att få alla uppgifter på plats och skapa en xml-fil som kan laddas upp till Skatteverket, eller en rapport så att du kan knappa in rätt uppgifter på myndighetens webbplats, i inloggat läge.

Kunder med låg inkomst får mindre rot-avdrag

Få betalt i tid och lämna in rot i tid

 • Skicka fakturan snabbt. Sista ansökningsdatum för dig att anmäla avdraget är alltid den 31 januari året efter att arbetet har betalats. Med andra ord, se till att din kund verkligen betalar sin faktura i tid så att du hinner ansöka innan det datumet. Annars betalar Skatteverket inte ut den andra delen av arbetskostnaden. Även här kan ett ekonomiprogram hjälpa dig att hålla koll och utesluta kunder från rotansökan som ännu inte har betalt sin del.
 • Snabba på betalningen. Du kan avtala med kunden att lägga in betalningsvillkor på exempelvis 20 dagar på fakturan istället för 30 dagar. På så sätt får du halva beloppet från kunden efter 20 dagar och andra halvan efter 30 dagar från Skatteverket. Ett gott råd är också att begära pengar från Skatteverket löpande, alltså ofta och så snabbt som möjligt. Skatteverket betalar ut löpande, det finns ingen regel att pengarna alltid kommer den 25:e månaden därpå eller liknande. Det kan ta 10 dagar eller 30 och ibland kanske något längre ändå, men oftast går det snabbt. 

Lova inte kunden för mycket

 • Lätt att överskatta. För kunden är det lätt att överskatta rotavdragets storlek när de beställer ett arbete. I verkligheten ger en del rotarbeten inte alls särskilt stora skatteavdrag. Det beror på att det bara är arbetskostnaden man kan få avdrag för. Om det är höga materialkostnader men lite arbete blir avdraget inte stort. 

Ha bra koll på konsumenttjänstlagen

 • Undvik tvist. Om kunden vägrar att betala för arbetet blir det heller inget avdrag från Skatteverket. När kunder anlitar dig som bygghantverkare är det konsumenttjänstlagen som styr ert affärsförhållande. Lagen kräver att du har rätt kompetens och utbildning för arbetet, utför ett fackmässigt arbete, följer säkerhetsförordningar under arbetet och informerar kunden om det krävs tilläggsarbete.

Nedladdningsbar blankett, begäran om betalning rotarbete från Skatteverket
Nedladdningsbar blankett, begäran om betalning rutarbete från Skatteverket

Regler för rotavdrag

Nytt 2024: Taket höjs med 25 000 kr och separeras från Rutavdraget

Från och med den 1 juli 2024 höjs taket på rotarbete från 50 000 kr till 75 000 kr på helåret. Samtidigt separeras taket för rot- och rutarbeten åt. Det här innebär att man framöver kommer kunna göra avdrag för 150 000 kr per år totalt. Inte så dumt va? 

Nytt 2020: Ingen kontantbetalning

Från den 1 januari 2020 går det inte längre att betala kontant för rot- och ruttjänster. Köparen av tjänsten ska betala med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish. Alla betalningar som förmedlas av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen är godkända. Syftet är att minska risken för felaktiga utbetalningar. 

Rotavdrag - bara för arbete

Kostnader för material, hyror, expeditionsavgifter eller resor godkänns inte, bara arbetet.   

Rotavdrag för reparation & underhåll av äldre bostäder

Nybyggda bostäder, exempelvis ett Attefallshus, går inte att göra rotavdrag för. Definitionen av nybyggt är ett småhus befriat från fastighetsavgift, alltså de fem första åren. Dock kan även yngre småhus i vissa fall få återställas till ursprungligt skick, enligt Skatteverket. 

Rotavdrag kräver ägande och boende

Rotavdrag beviljas bara till den som både äger och bor i bostaden. Om personen äger en förälders bostad och betalar för arbetet men inte bor där, så är avdraget godkänt. Däremot gäller inte detsamma för barns bostad. 

Rotavdrag till flera ägare?

Ja, det godkänns. Ägarandelen spelar ingen roll. Om delägarna vill dela på arbetskostnaden måste de meddela om de vill dela på skatteavdraget sinsemellan. Tänk också på att samtliga ägare måste kunna styrka sin äganderätt med lagfart eller inskrivning hos inskrivningsmyndigheten.

Rotavdrag för fritidshus och sommarstuga?

Helt okej förutsatt att bostaden ägs och används av den som vill få avdrag. Även förråd, friggebod, småhus och kolonistugor kan i vissa fall renoveras med rätt till rotavdrag.

Rotavdrag för bostadsrätt? 

Godkänt för arbeten inne i bostadsrätten. Exempel är kök- och badrumsrenovering, golvreperation, målning, eldragning och liknande. Yttre underhåll eller arbete som påverkar utsidan av bostadsrätten är inte giltigt. Exempelvis fönsterbyte, ny ytterdörr, arbete med ventilationskanaler och avloppsrör som går från avloppsbrunn ut från lägenheten. Det ansvarar föreningen för. 

Rotavdrag för balkong, inglasningar, altaner eller verandor?

Nej, det är inte godkänt i en bostadsrätt.

Se nedan vad som gäller för tillbyggnader för villor.

Rotavdrag för garage, carport och uterum?

Ja, rotavdrag tillåts för garage, carport och uterum förutsatt att det byggs ihop med huvudbyggnaden till minst 75 procent, alternativt att det finns en dörr mellan garaget och huset. Detsamma gäller uterum. 

Rotavdrag för fritidshus på arrendetomt?

Ja, det är okej även om bostaden saknar taxeringsvärde.

Dubbelt rotavdrag för makar och sambos?

Ja, det godkänns eftersom rotavdraget är knutet till person. Både måste bo i fastigheten. Är även din make, maka eller sambo berättigad till rotavdrag så kan ni alltså få totalt 100 000 i avdrag. Det här gäller bara make, maka eller sambo, inga andra boende. 

Rotavdrag för pensionärer?

Ja, det är okej så länge personen betalar skatt. Maxtaket 50 000 kronor per år gäller för alla och för både rotavdrag och rutavdrag sammanlagt. 

Vad gäller för rotavdrag i en hyresrätt?

Det är inte tillåtet på grund av ovanstående krav om att äga bostaden. 

Rotavdrag för trädfällning och trädbeskärning? 

Ja - men det räknas till rutavdraget. Dessutom ingår i princip all annan trädgårdsskötsel i rutavdraget, utom att nyanlägga en gräsmatta. 


 Läs också: Vad är rotavdrag?

Tveksamheter om rotavdraget?

Som vanligt finns det många regler som ibland också prövas i förvaltningsdomstolen. Läs på eller ring Skatteverket och fråga i tveksamma fall, samt se Skatteverkets egna avdragsexempel.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion