Direkt kostnad – Vad är direkt kostnad?

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan härledas till en vara eller tjänst.

Direkta kostnader härleds till en kostnadsbärare
En kostnad som kan härledas till en specifik vara eller tjänst kallas för en direkt kostnad. Först delas kostnaderna in efter kostnadsslag och fördelas därefter på kostnadsbärarna. Tjänsten eller varan som kostnaden är kopplad till kallas för kostnadsbärare. En enkel beskrivning av direkt kostnad är att det är en kostnad som inte skulle ha uppstått om försäljningen av en specifik vara eller tjänst inte skulle ha skett.

Vanliga direkta kostnader
Ett tillverkningsföretag har ofta direkta kostnader. De vanligaste är löner, material, speciella direkta tillverkningskostnader och speciella försäljningskostnader. Dessa förkortas som dL, dM, sdtk och sdfk.

I en produktionsanläggning som är starkt maskinerad, automatiserad och robotiserad brukar även kostnaden för teknik- och maskinutnyttjande vara en direkt kostnad.

Indirekta kostnader
Motsatsen till direkta kostnader är indirekta kostnader. Dessa kan alltså inte härledas till en specifik kostnadsbärare utan måste samlas upp på kostnadsställen, så som avdelningar i ett företag, innan de kan fördelas på kostnadsbärare.

Bokföring av direkta kostnader
Direkta kostnader som har med verksamheten att göra bokförs i kontoklass 4 som Material- och varukostnader.

Direkt kostnad på engelska
Direct cost

Relaterade ord
Kontoklass
Kontoplan
Kostnad
Omsättning
Resultaträkning
Rörelsemarginal

5/5 - 2 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi