Inkomstdeklaration (självdeklaration) – vad är det?

En inkomstdeklaration, även kallad självdeklaration, är ett dokument där föregående års inkomster redovisas till Skatteverket.

Företagsdeklaration > Inkomstdeklaration / självdeklaration

Vad är inkomstdeklaration?

En inkomstdeklaration, även kallad självdeklaration, är ett dokument där en fysisk eller juridisk person lämnar in ekonomiska uppgifter som rör förra årets inkomster till Skatteverket. Skatteverket räknar sedan räkna ut vilken skatt som ska betala baserat på inkomsterna.

 Se filmen som förklarar inkomstdeklaration för företag:

Inkomstdeklaration för företag

Inkomstdeklaration är namnet på de blanketter som lämnas in till Skatteverket. Både privatpersoner och olika typer av företag och föreningar lämnar in en inkomstdeklaration varje år. Underlaget för själva skatten kallas för taxering och skatten på taxeringen kallas för debitering. Det finns fyra olika varianter av inkomstdeklarationer:

  • Inkomstdeklaration 1
  • Inkomstdeklaration 2
  • Inkomstdeklaration 3 
  • Inkomstdeklaration 4

 Relaterad läsning: Deklarera företaget? Allt du behöver veta!

Självdeklaration och inkomstdeklaration – vad är skillnaden?

Självdeklaration och inkomstdeklaration är samma sak och benämns ofta som deklaration. Den enda skillnaden är att inkomstdeklarationen benämns Självdeklaration i skattelagstiftningen. Det faktum att blanketten som lämnas in till Skatteverket benämns just Inkomstdeklaration, gör att detta begreppet är betydligt vanligare att använda.

Vad är en preliminär inkomstdeklaration?

En preliminär inkomstdeklaration fungerar som underlag inför den debiterade preliminära skatten. En preliminär inkomstdeklaration ska lämnas in om du ansöker om F-skatt, eller om du redan har F-skatt eller SA-skatt och beräknar att din inkomst kommer öka under året. Det är nämligen ett schablonvärde som annars bestämmer vilken skatt som ska råda under året. Genom att lämna en uppskattning av inkomsten i förväg, minskar risken för stor differens mellan den uppskattade skatten för beskattningsåret, och den faktiska skatten för beskattningsåret.

Inkomstdeklaration 2024 - när ska den lämnas in? 

Inlämningsdatumet för privatpersoner och enskilda firmor (Inkomstdeklaration 1) ska lämnas in den 2 maj 2024. För Inkomstdeklaration 2,3 och 4 beror inlämningsdatumet på när ditt räkenskapsår öppnar, men vanligast är den 1 augusti 2024.

 Tips! Här hittar du alla årets deklarationsdatum!

Inkomstdeklaration på engelska

Income tax return

Relaterade ord:

Deklaration
Årsredovisning
Balansräkning