Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

En av de mest klassiska formerna av finansiering, checkkrediten, har fått en utmanare: Den dynamiska checkkrediten. Vi jämför mot traditionell företagskredit, går igenom för- och nackdelar, räntor och allt annat du bör känna till kring framtidens kreditlina.

Finansiering & finans > Checkkredit

Checkkredit, checkräkningskredit, företagskredit, rörelsekredit, kreditlina...zzz

Innan du somnar av förvirring börjar vi med att definiera begreppet. Checkkredit, även kallad checkräkningskredit, företagskredit, rörelsekredit eller kreditlina, är en finansieringsform där ett företag har möjlighet att, upp till en viss kreditgräns (limit), kontinuerligt låna pengar på det så kallade checkkontot. En form av kontokredit alltså. Kort sagt kan man säga att checkräkningskredit funkar ungefär som ett vanligt kreditkort.

Det vanligaste användningsområdet för en checkkredit är att öka sitt rörelsekapital; för att till exempel köpa in varor, fylla på lager eller betala driftskostnader.


Kontokrediternas kamp: Företagskredit vs dynamisk checkkredit

Där den dynamiska checkkrediten särskiljer sig från den klassiska företagskrediten (checkkrediten), är dels i bedömningen av kreditvärdigheten, dels i flexibilitet. Medan traditionella banker bedömer ett företags kreditvärdighet som de alltid gjort, genom att kolla på föregående års årsredovisning, bedöms kreditvärdigheten i fallet dynamisk checkkredit på det sökande företagets nuvarande bokföring – mer exakt den aktuella kundreskontran.

Dynamisk checkkredit är med andra ord en form av fakturabelåning. Realtidsdata, och inte föregående års siffror, ligger alltså till grund för kreditgivarens beslut om att bevilja ett företag dynamisk checkkredit. Eller höja kreditgränsen (limit) på en befintlig kreditlina för den delen... och det är här flexibiliteten kommer in. Medans du måste omförhandla och skriva nytt kontrakt kring en höjd limit i en vanlig rörelsekredit, sker höjningen automatiskt i den dynamiska checkkrediten. Förutsatt att din kundreskontra backar upp höjningen förstås.

 Tips: Hitta din företagsfinansering hos Visma

Checkkredit & ränta (räntor)

En checkkredit skiljer sig från en vanlig kredit (den formella benämningen på ett lån), på så sätt att du betalar två räntor..

 Dispositionsränta

Dispositionsränta är en ränta som utgår för det belopp man nyttjat, eller disponerat. Spannet på dispositionsräntor på svenska marknaden ligger idag runt 3–5%.

 Kontraktsränta

Vad är då en kontraktsränta? En kontraktsränta, även kallad limitavgift, är en ränta på hela kreditbeloppet (nyttjad + outnyttjad checkkredit). Kontraktsräntor för svenska företagskrediter ligger i trakterna kring 0,5–1,5%.

 Visste du att: Vismas dynamiska checkkredit har ingen limitavgift eller kontraktsränta!

Det är bland annat tre faktorer som oftast bestämmer den exakta räntan för en checkkredit; storlek på krediten, företagets omsättning och kreditvärdighet.

Kreditgräns & kreditlimit

Gränsen för det du kan låna i en klassisk företagskredit kallas för kreditlimit eller kreditgräns. Likt kreditgränserna på vanliga kreditkort så baseras även limiten på en checkkredit på din inkomst, i detta fallet företagets omsättning. Detta gör att det är svårt att säga något exakt spann på kreditgränser på svenska marknaden; allt ifrån några tiotusentals kronor upp till miljonbelopp. Och precis som med kreditkort så kan man höja kreditgränsen om man får större intäkter, eller sänka kreditgränsen om det motsatta händer. Dock innebär en höjning av kreditgräns alltid en omförhandling.

Kollar man istället på den dynamiska checkkrediten, är limiten baserad på den aktuella kundreskontran. Detta gör det väldigt mycket mer automatiskt och flexibelt när man vill sänka eller höja kreditgräns.

Dynamisk checkkredit & nystartat företag

Ett helt nytt företag har av förklarliga skäl ingen existerande (eller gammal) bokföring som kreditgivaren kan göra bedömningen utifrån. Den klassiska företagskrediten är inte heller aktuell, då det inte finns något track record från tidigare årsredovisningar att gå på. Och kollar man lite närmare på checkkreditens syfte, att fungera som rörelsekredit (namnet skvallrar lite om vad den ska användas till), så inser man ganska snabbt att detta kanske inte är något som är aktuellt i den absoluta uppstartsfasen ändå, där man ofta är fullt fokuserad på att värva kunder och få verksamheten lönsam.

Kort sagt behöver bollen varit i rullning ett tag för att det ska finnas en poäng med en checkkredit, men så fort företaget har värvat sina första betalande kunder, finns det kundreskontra att göra en bedömning på – och därför förutsättningar för en eventuell dynamisk checkkredit.

 Relaterad läsning: Starta eget? Låna till nya företaget – så funkar det

Checkkreditens nackdelar

Oavsett om det rör sig om traditionell eller dynamisk checkräkningskredit, som ju båda är former av kontokrediter, finns det givetvis nackdelar och några fallgropar som man bör hålla lite koll på. Som vi var inne på är denna finansieringsform kanske inte så lämplig för helt nystartade företag. Det finns också en risk, om man inte har kontroll över sin “verkliga” likviditet, att man försätter företaget i en situation där man konstant lever på sin checkkredit. Precis som i fallet med ett kreditkort alltså.

Även det faktum att en kontokredit möjliggör att du i all oändlighet kan låna om samma pengar som du amorterat, riskerar att i slutändan leda till mycket höga räntekostnader.

En specifik nackdel med den dynamiska checkkrediten är ironiskt nog också en av dess fördelar; att kundreskontran styr. Om du inte får in pengarna som dina kunder är skyldiga dig, och samtidigt har fått och utnyttjat en checkkredit som utgår från att pengarna kommer in, leder det till en situation där du både måste driva in pengar och samtidigt betala tillbaka krediten – plus ränta.

 Relaterad läsning: Företagslån för enskild firma & aktiebolag – vi jämför!

Fem fördelar med dynamisk checkkredit som finansieringsform

 Under månader med sämre likviditet har du direkt tillgång till kapital utan fördröjning

 Du betalar bara ränta för den delen av checkräkningskrediten du utnyttjar (dispositionsränta). Resten är en fast avgift (kontraktsränta, limitavgift). Denna slipper du om du har dynamisk checkkredit via Visma.

 Du betalar bara ränta för de dagar du nyttjar krediten

 Du behöver inte visa upp världens bästa årsredovisning från föregående år för att få den

 Vill du höja din kreditgräns är det betydligt mer flexibelt än den traditionella motsvarigheten, så länge din kundreskontra backar upp det


Du kanske också är intresserad av:

Belåna fakturor – och kickstarta din likviditet!
Sälja fakturor? (nästan) allt du behöver veta om fakturaköpLev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion


Fyllt med coola grejer

Smart bokföring och fakturering för din passion!

Prova gratisFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FöljLär dig bokföring

Gå Bokföringsskolan online och lär dig alla grunder på 60 minuter. Supersmart!

Gå kursen – gratis