Sälja fakturor? Allt du behöver veta om fakturaköp

Likviditet är ett av de viktigaste nyckeltalen för företagare – och att sälja fakturor kan vara ett effektivt och snabbt sätt att öka den. Samtidigt slipper du att bry dig om att driva in fakturorna, vilket frigör tid från fakturahanteringen. Här är tipsen för dig som funderar på att sälja fakturor.

 

Gå direkt till avsnitt:

Vad är fakturaköp?

Sälja fakturor – hur funkar det?

Att sälja fakturor med eller utan regress

Får alla företag sälja fakturor?

Sälja fakturor = kostnad

Billigaste fakturaköpet behöver inte vara det bästa

Att belåna eller sälja fakturor

Fundera på varför du vill sälja fakturor

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp, på engelska invoice purchasing eller factoring, är ett begrepp inom factoring. Det är en finansieringsform som baseras på ett företags kundfakturor, vilket innebär att ett företag säljer sina obetalda kundfakturor till en bank, ett factoring- eller finansbolag och får in det fakturerade beloppet exklusive en avgift, omgående inbetalt på kontot. Fakturaköp har blivit ett populärt sätt att snabbt få in sina kundfordringar, och därmed förbättra likviditeten.

 Nu kan vi köpa din faktura!  Finansiera företaget genom oss

Sälja fakturor – hur funkar det?


Att sälja fakturor innebär en rad fördelar, som att du kan få betalt snabbare och att du slipper hanteringen av fakturan, men det är viktigt att hålla koll på med vilka villkor du säljer fakturorna. Som sagt innebär denna finansieringsform att du som företag säljer dina obetalda kundfakturor till en tredje part. När fakturan köps av detta företag, tas en avgift ut för tjänsten och du får fakturans belopp utbetalt direkt.

Det är dock viktigt att hålla koll på ifall företaget du säljer fakturorna använder sig av så kallad regressrätt. Fakturaköp delas nämligen in i två typer; fakturaköp med regress och utan regress

 

Att sälja fakturor med eller utan regress

Begreppen med regress och utan regress är viktiga att hålla koll på när det kommer till fakturaköp.

Vid fakturaköp utan regress överlåts, förutom påminnelse- och inkassoavgifter för förfallna fakturor, även hela kreditrisken till företaget som köpt fakturan. Fakturaköp utan regress erbjuds dock allt som oftast bara till företag som har kunder med god betalningsförmåga. Denna form av fakturaköp har oftast lite högre avgift per faktura än nedanstående variant eftersom det säljande företaget blir av med kreditrisken.

Fakturaköp med regress innebär att om en faktura är obetald efter ett visst antal dagar måste den köpas tillbaka av företaget som ursprungligen sålt den. Företaget som köper fakturan har alltså regressrätt. Detta kan leda till en oförutsedd kostnad längre fram, när man plötsligt måste köpa tillbaka en förfallen faktura – ofta inom en bestämd tidsfrist.

Sammanfattat innebär denna regressrätt att företaget som köper din faktura aldrig tar över kreditrisken... och det kanske är precis det, att slippa tänka på kreditrisken, som är en av de största fördelarna med att sälja fakturor. 

 Bra att känna till: I Visma är fakturaköp utan regress den vanligaste formen.

 

 Läs också: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

Får alla företag sälja fakturor?

Fakturaköp riktar sig oftast till aktiebolag. Man måste i de flesta fall även uppvisa en årsredovisning. Utöver det görs också en koll på dina kunders betalningsförmåga. Det köpande företaget vill givetvis försäkra sig om att de inte tar en onödigt stor kreditrisk.

 Läs också: Företagslån – vilket är det bästa för ditt företag? Vi jämför!

Sälja fakturor = Kostnad

Att sälja fakturor är lite för bra för att vara gratis och det råder stora skillnader i priser och avgifter på marknaden. Utöver aktörernas individuella prissättning, påverkar även faktorer som volym och kreditrisk kostnaden. Naturligtvis påverkar också huruvida det finns regressrätt eller ej; att sälja fakturor utan regress är generellt sett dyrare. Vissa aktörer tillämpar även extraavgifter, såsom uppläggningsavgifter, fakturaavgifter, hanterings- och portoavgifter.

Vad kostar fakturaköp då? Som sagt varierar priserna för fakturaköp kraftigt, men för att ge dig ett hum så ligger avgiften på den Svenska marknaden på ungefär mellan 2–5 % av fakturabeloppet. Eftersom det som sagt kan tillkomma kostnader förutom den officiella avgiften för själva fakturaköpet, rekommenderar vi att man jämför kostnader hos olika bolag innan du bestämmer dig för vem du vill sälja fakturor till.

 Säljer du dina fakturor via Visma så tillkommer inga avgifter utöver den offererade procentsatsen/kreditavgiften.

Billigaste fakturaköpet behöver inte vara det bästa

Även när man använder sig av fakturaköp utan regress finns saker att tänka på. När du säljer en faktura utan regress, säljer du på ett sätt även kravprocessen och kundkontakten. Hur ska saker och ting fungera för att få in pengarna från din kund? Om du säljer din faktura till en oseriös aktör finns det risk att din kund blir dåligt eller på andra sätt otrevligt bemött. Kontrollera därför kundsynen hos olika företag och gör endast affärer med seriösa factoringbolag som du litar på har en sund kravhantering och kundsyn.

Att belåna eller sälja fakturor

Gemensamt för både fakturaköp och fakturabelåning, tillsammans benämnt factoring, är att kundfakturor ligger till grund för finansieringen. När du säljer en faktura (utan regress) säljer du, utöver kreditrisken, också hanteringen, bestämmanderätten och rätten till eventuella försenings- och inkassoavgifter. Det innebär att om du säljer en faktura som sedan förfaller, går alla eventuella arvoden, förseningsavgifter och andra avgifter som rör kravhanteringen till företaget som köpt din faktura. Du säljer som tidigare nämt även hanteringen av fakturan – bolaget du säljer fakturan till blir avsändaren och ansvarar för kundkontakten.

Om du tycker det är viktigt att själv hantera kundrelationen kring dina fakturor och är villig att ta kreditrisken, kan fakturabelåning vara ett alternativ. Om du belånar dina fakturor i stället för att sälja dem, står fakturorna som säkerhet för lånet men det är fortfarande du som äger fakturorna och kundrelationen.

Många tycker dock att fördelarna med fakturaköp överväger nackdelarna; man överlåter kreditrisken (vid fakturaköp utan regress) och låter en annan aktör sköta hela faktureringsprocessen – inklusive inkasso.

 Lästips: Belåna fakturor – och kickstarta din likviditet!

Fundera på varför du vill sälja fakturor

Att sälja fakturor ska främst ses som ett sätt att spara tid och öka likviditeten. Om du däremot ofta får problem med att få in pengar bör du gå djupare i din ekonomi och fundera över varför. För många mindre företag, till exempel hantverkare med enskild firma, kan det räcka med att ha bättre framförhållning i verksamheten och förbättra sina faktureringsrutiner. Ett tips är också att man alltid gör en kreditkoll på nya kunder.

 Lästips! Skicka inkassokrav? Så gör du när kunderna inte betalar i tid.

Om du fortsätter att ha problem med kunder som inte kan eller vill betala dina fakturor i tid, kan det dessutom bli svårt att få sälja fakturor – särskilt utan regress. För att få bukt med dåliga betalare kan det vara värt att prova inkassotjänsten Visma AutoCollect.


Sälja fakturor hos Visma

När du är kund hos oss kan du sälja fakturor direkt i ditt program. Visma Betalt Direkt finns i ditt bokföringsprogram och effektiviserar din fakturering på flera sätt.

 Sälj fakturor direkt via Visma eEkonomi eller Visma Administration med Visma Betalt Direkt

4,5/5 - 28 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi