Sälja fakturor? Allt du behöver veta om fakturaköp

Att ha god likviditet är viktigt för dig som driver företag - och ett av de viktigaste nyckeltalen när ditt företag utvärderas av exempelvis banker. Att sälja fakturor kan vara ett effektivt sätt att snabbt öka likviditeten. Du får pengarna på kontot nästa dag istället för att vänta på att din kund ska betala fakturan och du slipper oroa dig för att på egen hand behöva driva in fakturor. Det frigör tid för dig, så du kan fokusera på ditt företagande.

Här är tipsen för dig som funderar på att sälja fakturor.

Finansiering & finans > Sälja fakturor

 

Gå direkt till avsnitt:

Vad är fakturaköp?

Sälja fakturor – hur funkar det?

Att sälja fakturor med eller utan regress

Får alla företag sälja fakturor?

Sälja fakturor = kostnad

Billigaste fakturaköpet behöver inte vara det bästa

Att belåna eller sälja fakturor

Fundera på varför du vill sälja fakturor

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp, på engelska invoice purchasing eller factoring, är ett begrepp inom factoring. Det är en finansieringsform som baseras på ett företags kundfakturor, vilket innebär att ett företag säljer sina obetalda kundfakturor till en bank, ett factoring- eller finansbolag och får in det fakturerade beloppet exklusive en avgift, omgående inbetalt på kontot. Fakturaköp har blivit ett populärt sätt att snabbt få in sina kundfordringar, och därmed förbättra likviditeten.

 Nu kan vi köpa din faktura!  Finansiera företaget genom oss

Sälja fakturor – hur funkar det?

Som sagt innebär fakturaköp att du som företag säljer dina obetalda kundfakturor till en tredje part. När fakturan köps av detta företag, tas en avgift ut för tjänsten och du får fakturans belopp utbetalt mer eller mindre omedelbart.

Att sälja fakturor innebär alltså en rad fördelar – som att du kan få betalt snabbare och att du slipper hanteringen av fakturan.

Ett viktigt begrepp att hålla koll på när det kommer till fakturaköp är regressrätt. Fakturaköp delas nämligen in i två typer; fakturaköp med regress och utan regress.

 

Att sälja fakturor med eller utan regress

Inom fakturaköp stöter man ofta på begreppet regress – fakturaköp erbjuds nämligen med eller utan regress. Det som skiljer dessa begrepp åt är ifall det är du, som utställare av fakturan, eller finansbolaget som har kreditrisken ifall din kund skulle gå i konkurs eller av annat skäl inte kan betala fakturan.

Fakturaköp med regress

Vid fakturaköp med regress köper finansbolaget din faktura men inte kreditrisken. Fördelen med att sälja fakturor med regress är att du oftast kan sälja fler fakturor på detta sätt – det krävs inte lika mycket historik om ditt eller din kund företag för att vara gångbart. Detta innebär en rejäl fördel för dig med ett relativt nystartat bolag. En annan fördel är att fakturaköp med regress är billigare än utan regress.

Nackdelen med att sälja fakturor med regress är kreditrisken. Något som dock låter mer dramatiskt än vad det är. Skulle det vara så att din kund inte betalar, så kan finansbolaget antingen låta dig ta hand om indrivningen av fakturan direkt efter den förfallit eller hjälpa dig med påminnelser och inkasso. Detta beror på vilka villkor man kommit överens om. Först när finansbolaget hanterat fakturan via inkasso och fakturan fortfarande är obetald, blir ditt företag återbetalningsskyldigt till finansbolaget.

  Om du valt att sälja fakturan via Visma Betalt Direkt hjälper vi dig fortsatt helt kostnadsfritt med inkassoärendet, så du behåller alla fördelar med att ha sålt fakturan!

Fakturaköp utan regress

Fördelen med fakturaköp utan regress är att hela kreditrisken, inklusive påminnelse- och inkassoavgifter för förfallna fakturor, överlåts till företaget som köpt fakturan. Nackdelen är att det är hårdare krav på dig och din kund för att kunna sälja fakturor utan regress. Eftersom finansbolaget övertar risken så krävs ofta en god betalningsförmåga hos din kund, vilket gör att det inte alltid är säkert att finansbolaget kan erbjuda att köpa fakturan. En annan nackdel är att det är lite dyrare – du betalar extra för att överlåta kreditrisken som ditt företag vanligtvis har.

Om du tror att din kund kommer betala men inte alltid på fakturans förfallodag så kan fakturaköp med regress vara ett bra alternativ. Ofta är fakturaköp med regress hos en seriös aktör mindre riskfyllt än att på egen hand försöka driva in en faktura.

 Läs också: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

Får alla företag sälja fakturor?

Fakturaköp riktar sig oftast till aktiebolag. Man måste i de flesta fall även uppvisa en årsredovisning. Om du säljer fakturor med regress räcker det med att ditt företag är kreditvärdigt, medan om du säljer fakturor utan regress så kontrollerar finansbolaget även dina kunders betalningsförmåga. Det innebär att du oftast inte kan sälja alla dina fakturor utan regress.

 Läs också: Företagslån – vilket är det bästa för ditt företag? Vi jämför!

Sälja fakturor = Kostnad

Att sälja fakturor är givetvis inte gratis. Kostnaden för fakturaköp kommer i form av en procentuell avgift som dras av på värdet av den sålda fakturan. Skillnaden i pris mellan olika finansbolag kan vara relativt stor och det är därför viktigt att ta reda på vad som ingår i avgiften.

Oftast är avgiften baserad på faktorer som fakturabelopp och kreditvärdighet. Om du säljer med regress är det din kreditvärdighet som ligger till grund för avgiften. Om du vill bli av med kreditrisken så har det en påverkan på avgiften. Vissa finansbolag tillämpar även extraavgifter och fasta avgifter per år, såsom exempelvis uppläggningsavgifter, fakturaavgifter och hanteringsavgifter ifall de skickar ut en påminnelse till din kund. Det finns även finansbolag som väljer att ta ut en avgift när de avslår att köpa en viss faktura – med andra ord betalar du i dessa fall bara för att frågat om att få sälja fakturor.

Vad kostar fakturaköp då? Som sagt varierar priserna för fakturaköp kraftigt, men för att ge dig ett hum så ligger avgiften på den Svenska marknaden på ungefär mellan 2–5 % av fakturabeloppet. Eftersom det som sagt kan tillkomma kostnader förutom den officiella avgiften för själva fakturaköpet, rekommenderar vi att man jämför kostnader hos olika bolag innan du bestämmer dig för vem du vill sälja fakturor till.

 Säljer du dina fakturor via Visma så tillkommer inga avgifter utöver det som presenteras i samband med erbjudandet.

Billigaste fakturaköpet behöver inte vara det bästa

Man får vad man betalar för. Så även när det kommer till fakturaköp. I avgiften som du betalar till finansbolaget ska du försöka få med så mycket som möjligt och väga den kostnaden det ger ditt företag mot den nytta som finns. Kanske kan du tjäna flera timmar per månad på att sälja fakturan till ett finansbolag jämfört med ett annat?

Beroende på vilken lösning som finansbolaget erbjuder dig så kan du antingen minska din administration eller öka den. Fakturaköp på det gamla sättet leder ofta till merjobb – du måste skicka fakturan manuellt till finansbolaget, ta ställning till erbjudanden på andra ställen och sköta bokföringen på egen hand. Detta är vanligt bland de billigare aktörerna inom fakturaköp.

Det senaste inom fakturaköp är helintegrerade lösningar, såsom exempelvis Visma Betalt Direkt. Eftersom du kan sälja fakturan direkt i ditt faktureringsflöde, kan du med ett klick ta ställning till om du vill sälja fakturan eller inte. En annan fördel med en integrerad lösning är att bokföringen blir rätt från start – ditt bokföringsprogram kan automatiskt bokföra allt korrekt och hålla koll på inbetalningar. Detta kan i sig vara värt varenda extra krona i avgift.

En annan viktig fråga att ställa dig när du väljer är hur saker och ting ska fungera för att få in pengarna från din kund? Om du säljer din faktura till en oseriös aktör finns det risk att din kund blir dåligt eller på andra sätt otrevligt bemött. Kontrollera därför kundsynen hos olika företag och gör endast affärer med seriösa factoringbolag som du litar på har en sund kravhantering och kundsyn. Det är viktigt att du kan känna dig trygg hos finansbolaget och vet om att de kommer behandla dig och dina kunder på ett bra sätt.

Att belåna eller sälja fakturor

Gemensamt för både fakturaköp och fakturabelåning, tillsammans benämnt factoring, är att kundfakturor ligger till grund för finansieringen. När du säljer en faktura (utan regress) säljer du, utöver kreditrisken, också hanteringen, bestämmanderätten och rätten till eventuella försenings- och inkassoavgifter. Det innebär att om du säljer en faktura som sedan förfaller, går alla eventuella arvoden, förseningsavgifter och andra avgifter som rör kravhanteringen till företaget som köpt din faktura. Du säljer som tidigare nämt även hanteringen av fakturan – bolaget du säljer fakturan till blir avsändaren och ansvarar för kundkontakten.

Om du tycker det är av yttersta vikt att själv vara avsändare på dina kundfakturor, och är villig att ta kreditrisken, kan fakturabelåning vara ett alternativ. Om du belånar dina fakturor i stället för att sälja dem, står fakturorna som säkerhet för lånet men det är fortfarande du som äger fakturorna och kundrelationen.

En nackdel vid fakturabelåning är att det är vanligt att finansbolaget endast betalar ut en del av fakturabeloppet direkt. De behåller då en del som säkerhet som du först får ta del av när din kund betalat till finansbolaget. Ofta behåller finansbolaget upp till 20 % av fakturabeloppet, utöver den avgift de tar för själva tjänsten.

Många tycker dock att fördelarna med fakturaköp överväger nackdelarna; man överlåter administrationen (och i vissa fall även kreditrisken) och låter en annan aktör sköta hela faktureringsprocessen – inklusive påminnelser och inkasso.

 Lästips: Belåna fakturor – och kickstarta din likviditet!

Sälja enstaka fakturor – eller samtliga?

Detta är också en fråga att ta ställning till. Båda varianter, att sälja samtliga eller enstaka fakturor, förekommer på marknaden idag. Fördelen med att sälja samtliga fakturor är att du kan minska ditt företags administration, då du vet att finansbolaget tar hand om fakturan. Det skapar trygghet att känna att efter att fakturan är skapad så får du pengarna nästa bankdag. Eftersom du väljer att sälja samtliga av dina kundfakturor kan finansbolaget ofta ge bättre priser jämfört med ifall du säljer enstaka fakturor då och då.

Också ur dina kunders perspektiv kan detta vara bra, då kunderna alltid får fakturor från samma företag.

 Tips! I Visma Betalt Direkt kan du sälja samtliga fakturor direkt från Visma eEkonomi. Då sköter Visma hela fakturahanteringen – allt från utskick av fakturor till eventuell inkasso.

Fundera på varför du vill sälja fakturor

Att sälja fakturor ska främst ses som ett sätt att spara tid och öka likviditeten. Om du har svårt att få betalt i tid är det också ett bra alternativ, eftersom finansbolaget betalar dig redan samma dag som du sålt fakturan och kan sköta inkassoärendet åt dig. Om du däremot ofta får problem med likviditeten även om alla dina kunder betalar fakturorna i tid så kan det vara läge att planera din verksamhet.

 Lästips! Skicka inkassokrav? Så gör du när kunderna inte betalar i tid.


Sälja fakturor hos Visma

När du är kund hos Visma kan du sälja fakturor direkt i ditt program. Visma Betalt Direkt finns i ditt bokföringsprogram och effektiviserar din fakturering på flera sätt.

Visma Betalt Direkt är den kompletta faktureringslösningen som ger ökad likviditet för ditt företag. Genom att sälja fakturor säkerställer du ditt företags kassaflöde, vilket gör att du har råd att fånga affärsmöjligheter eller bygga upp en buffert för att skapa ekonomisk trygghet.

Att sälja fakturan gör du med ett klick direkt när fakturan skapas. Du kan direkt se hur mycket pengar du får på kontot nästa bankdag och vad det skulle kosta dig att sälja fakturan.

  • Du får pengarna nästa bankdag
  • Slipper hantera fakturorna och Visma sköter eventuell inkasso
  • Automatiserad bokföring och underlag tillgängligt i programmet

Visma är ett välkänt företag som förknippas med företagande och smarta lösningar för dig som driver företag. Att sälja fakturor ska aldrig innebära en risk för dina kundrelationer, därför behandlar vi alltid dina kunder precis på samma sätt som du gör.

Genom ditt program kan du enkelt registrera dig på ett par minuter. Därefter är ditt företag redo att testa Visma Betalt Direkt. Att registrera företaget kostar ingenting och det finns inga fasta kostnader - det kostar bara när du använder tjänsten.

 Sälj fakturor direkt via Visma eEkonomi eller Visma Administration med Visma Betalt Direkt

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion