Vad är factoring?

Factoring innebär att ett företag säljer eller belånar sina fakturor. Det är oftast vissa finansföretag eller banker som erbjuder factoringtjänster.

Finansiering & finans > Factoring

Vad innebär factoring?

Factoring är en slags tjänst som finansbolag eller vissa banker erbjuder. Tjänsten innebär att företag kan sälja eller belåna sina fakturor hos bank eller finansbolag. Detta anses vara ett alternativ till vanliga banklån. Factoringkunder är vanligtvis små och medelstora företag som har ett brådskande behov av likvida medel. Nuförtiden har även större företag börjat utnyttja factoring tjänster för att förbättra likviditeten i företaget. Företag som använder factoringtjänster kan göra det med syftet att skydda företaget mot kreditrisker.

 Tips! Nu kan du finansiera företaget genom oss.

Olika begrepp inom factoring

Fakturaköp

Betyder att några eller alla fakturor överlåts till banken eller finansbolaget, som sedan får summan på fakturan direkt efter överlåtelsen. Oftast är det större företag som använder denna tjänst för att öka sitt rörelsekapital.

 Lästips: 5 tips för att säkert sälja fakturor

Fakturabelåning

Betyder att företaget intecknar sina fakturor hos en bank eller ett finansbolag. Det innebär att parterna avtalar om att belåna fakturorna (belåningsgraden är vanligtvis ca. 70% av fakturabeloppet). Företaget som överlåter fakturorna måste sedan meddela sina kunder att fakturorna är överlåtna till banken eller kreditbolaget. När kunderna betalar fakturorna, går betalningen till banken eller finansbolaget som sedan sköter påminnelser, kundreskontra och eventuellt inkasso.

 Mer läsning: Belåna din faktura – och öka din likviditet!

Factoring med regress 

Är en form av fakturaköp som betyder att den obetalda fakturan köps tillbaka av företaget efter ett visst antal dagar och samtidigt behåller kreditrisken.

Factoring utan regress

Betyder att banken eller finansbolaget tar risken om fakturan inte betalas. Denna tjänst erbjuds vanligtvis endast till företag som har gäldenärer med en betalningsförmåga och som anses vara riskfria.

Factoringbranschen är generellt sett inte konjunkturkänslig, däremot kan en lågkonjunktur påverka omsättningen av antalet fakturor.

 Du kanske också är intresserad av: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

Relaterade ord

Fakturabelåning
Fakturering

Likviditet
Effektiv ränta
Regressrätt

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer