Vad är regressrätt?

Termen regressrätt förekommer inom factoring och avser rätten till återkrav.

Finansiering & finans > Regressrätt

Vad innebär regressrätt?

Regressrätt innebär att någon som har betalt annans skuld har rätt att återkräva vad han eller hon har betalt från den som ursprungligen var betalningsskyldig.

Regressrätten kan grunda sig på olika saker. Ett gemensamt villkor för att återkrav ska kunna ske är att den som gör ett återkrav faktiskt ska ha betalat skulden.

Regressrätten fungerar som så att den som betalat lägger fram krav på betalning till den som ursprungligen var betalningsskyldig. Om den vägrar betala måste talan väckas i domstol.

 Lästips: Sälja fakturor - allt du behöver veta om fakturaköp

Regressrätt vid fakturaköp

Om du ska sälja en faktura så handlar regressrätten om vem som ska ta risken om din kund inte betalar fakturan. Säljer du din faktura med regress är det du som tar risken och får betala i slutänden om betalning uteblir. Det blir din förlust helt enkelt. Vid fakturaköp utan regress tar den som köper fakturan även över risken.

Rent praktiskt innebär den att om factoringföretaget betalar ett belopp till dig som någon annan egentligen är skyldig att betala, har de sedan rätt att kräva beloppet av dig om den som ursprungligen var betalningsskyldig inte betalar.

Fakturaköp utan regressrätt är alltid dyrare än fakturaköp med regressrätt just på grund av risken factoringbolaget tar. Kostnaderna beror på flera faktorer, bland annat din kunds kreditvärdighet, betalningsförmåga och vilken betalningstid som gäller. Hur kreditvärdig din kund är kan också påverka dina möjligheter att sälja din faktura utan regress.

Preskriptionstid vid regress

Preskriptionstiden vid regress är vanligtvis 10 år från regressfordrans uppkomst. Vid regress mot konsument gäller en treårig preskriptionstid.

Regressrätt i praktiken

En person som är en av flera borgensmän har ensam fått betala en skuld. Han eller hon har då regressrätt både mot den som ursprungligen tog skulden samt mot övriga borgensmän för deras andel.

En av flera styrelseledamöter i ett aktiebolag har regressrätt mot övriga i styrelsen, under förutsättning att styrelseledamöterna anses som medansvariga.

Regressrätt på engelska

Right of recours

Relaterade ord

Factoring
Likviditet
Leasing 
Fakturering

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp