Digital inlämning av årsredovisning - så funkar det

Digital inlämning innebär mindre pärmar och papper. Aktiebolagets årsredovisning och fastställelseintyg skickas direkt från ekonomisystemet till Bolagsverket.

Bakgrund

I juni 2016 - 31 mars 2018 hade Bolagsverket regeringens uppdrag att utveckla en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. 2018 användes tjänsten av 6.000 bolag som använde K2-regelverket. 9 Februari 2019 släppte Bolagsverket taxonomin för K3-bolag, med undantag för koncernredovisning.

Målet är att det ska vara ett självklart val för företagare att lämna in digitalt.

Fördelen med digitalt inlämnade årsredovisningar

  • Det blir färre fel och sparar tid. Flera årsredovisningar behöver varje år kompletteras av olika anledningar. 

  • Det sparar papper. Om alla bolag skickade in sina årsredovisningar digitalt skulle det spara motsvarande en 1,5 km hög stapel av papper.

 Video: Signera digitalt i Visma Bokslut, så går det till

Digital signering av årsredovisningen - är hela processen digital?

Signeringsrundan i styrelsen sker i en separat signeringstjänst. Det ingick inte i Bolagsverkets uppdrag.

Så här är processen: Innan bolagsstämman ska styrelseledamöterna godkänna årsredovisningen. Därefter ska årsredovisningen föredras för ägarna på en bolagsstämma. Ägarna ska också besluta om de godkänner årsredovisningen.

Att stämman godkänt årets räkenskaper garanteras av det så kallade fastställelseintyget - och det kan signeras digitalt direkt på Bolagsverkets webbplats. Den som signerar ska vara vd eller ordinarie styrelseledamot.

Praktiskt går det ofta till så att en redovisningskonsult skickar en e-post med länk till den person som ska signera.

En kopia av den godkända årsredovisningen ska sedan förvaras hos bolaget enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Och på den kopian ska styrelsens underskrifter finnas med. Kopian kan vara digital eller på papper så länge alla underskrifter finns med.

Visma och digital inlämning av årsredovisning

  • I Visma Bokslut kan du från 4 april 2019 lämna in din årsredovisning digitalt om bolaget använder K2-regelverket och inte behöver ha revisor.

  • Nästa tjänst där digital inlämning utvecklas (2019) är molntjänsten Visma Advisor Period & År. Därefter kommer årsredovisning- och deklarationsdelen i Visma eEkonomi och sist de bolag som ska lämna in en revisionsberättelse. 

Visma och digital signering

Visma Sign är en tjänst för elektronisk signering som fanns redan innan Bolagsverkets nya tjänst om digital inlämning av årsredovisning.

Visma Spcs arbetar för att 2019 få in Sign som ett naturligt steg i hela inlämningsprocessen kring årsredovisningen. Tills dess måste dock vissa signeringar fortfarande ske på papper.

 Skriven hjälp för dig som har Visma Bokslut - digital inlämning steg för steg
 FAQ: Vanliga frågor

Dags för deklaration

Fakturera och bokför smidigt med Visma eEkonomi. Tillvalet deklaration fixar din deklaration - bra och enkelt.

Se erbjudande