Digital signering med Visma Sign

Visma Sign är en enkel och smidig tjänst för digital signering som du kan använda till alla olika sorters dokument som ska signeras.

Så fungerar digital signering med Visma Sign

Vår lösning för digital signatur, Visma Sign, passar perfekt till att skriva under årsredovisningar, kontrakt, avtal, referenser och andra dokument som kräver signatur.

Ladda upp och bjud in

Ladda upp och bjud in

Ladda upp dokument för signering och skicka inbjudan via e-post eller sms.

Bekräfta och signera

Bekräfta och signera

Personer som ska signera bekräftar sin identitet med BankID via Visma Sign.

Hantera dokument

Hantera dokument

Dokument sparas i sju år för både dig och de som signerat och återfinns i Visma Signs arkiv.

Inga bindningstider eller dyra uppstartskostnader

Du betalar endast för de signeringar du skickar iväg. Slipp papperskopior, porto och långa ledtider för underskrifter!

Med Visma Sign kan du skicka dokument för signering till personer i Norge, Finland, Danmark och Sverige. Priset på tjänsten är detsamma oavsett i vilket land dokumentet signeras.

Visma Solution OY tillhandahåller och utvecklar tjänsten och Visma Spcs AB är återförsäljare av den.

Pris: 17 kr/signatur (+ 3kr/st vid sms-inbjudan)

Kom igång

Få full kontroll med elektronisk underskrift

Säker identifiering

Visma Sign använder BankID för identifiering. Säker identifiering gör att du kan känna dig trygg och lita på lösningen.

Säkerhet

Visma Sign är en tjänst som följer eIDAS förordning för avancerad signering, något som exempelvis krävs för att man ska kunna lämna in årsredovisningen digitalt.

Inbjudan via sms

Skicka inbjudan till mottagaren via sms för en säkrare hantering (2,50 kr/mottagare tillkommer).

Verifieringskedja

Varje dokument och signatur är spårbart. Du kan alltid se vem som har skrivit under vad och vilka signaturer som saknas.

Arkiv

Signerade dokument läggs lättillgängligt för både avsändare och den som skrivit under i Visma Signs digitala arkiv. Underlaget sparas enligt lag i sju år.

Avtal och kontrakt

Effektiv hantering av avtal, uppdragsbrev eller kontrakt. Du hittar alla relaterade dokument på ett och samma ställe.
 

Lär dig programmet

Skicka dokument för signering med Visma Sign

Se hur du skickar dokument för signering med Visma Sign

Se video

Signerar ett dokument med Visma Sign

Se hur du signerar ett dokument med Visma Sign

Se video

Vanliga frågor om Visma Sign

Visma Sign är en tjänst för elektronisk signering av dokument. Tjänsten har utvecklas av Visma Solution OY i Finland och sedan 2019 säljs den och supportas av Visma Spcs AB.

Visma Sign kostar 17 kr/signering. Har man till exempel en årsredovisning som ska signeras via Visma Sign av fyra ledamöter kostar denna signering alltså 68 kr.

Väljer man att bjuda in till signering via sms kostar varje sms 2,50 kr.

Visma Sign har inga uppstartskostnader eller andra fasta kostnader. Du betalar endast för det du använder.

Visma Solution OY tillhandahåller och utvecklar tjänsten och Visma Spcs AB är återförsäljare av den.

Det första du behöver göra är att registrera dig för tjänsten. Det gör du på registreringssidan. Därefter är det bara att sätta igång och använda tjänsten för de dokument som du vill ha signerade.

Oavsett om du är redovisningsbyrå, revisionsbyrå eller företagare har du möjlighet att använda tjänsten Visma Sign. I och med det finns många olika användningsområden kan flera olika sorts företag också använda tjänsten på helt olika sätt.

Du väljer själv om du vill bjuda in via sms, via e-post eller med båda. För att följa GDPR-lagen behöver du dock markera rutan för "e-post + sms" samt markera "säker inbjudan" när du väljer inbjudningsalternativ. Väljer du rutorna endast e-post eller endast sms som inbjudningsalternativ följer du alltså inte GDPR.

Signerade dokument finns tillgängliga för både avsändaren och den som skrivit under i arkivet inne i Visma Sign. Alla dokument sparas enligt lag i sju år och arkiveras på Visma Solutions Oy servrar.

EU:s eIDAS-förordning som trädde i kraft den 1 juli 2016, innebär att alla EU-länder (och EES-länderna Norge och Island) har gemensamma regler för säkra elektroniska transaktioner och godkänner varandras lösningar för elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. Därmed har hindren som de tidigare digitala gränserna utgjorde, försvunnit.

Enligt eIDAS och e-signaturlagen har en kvalificerad elektronisk signatur samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. Lagstiftningen tolkas så att alla typer av elektroniska signaturer – kvalificerade och icke-kvalificerade – kan ges rättslig verkan. En elektronisk signatur kan inte förvägras rättslig verkan enbart på grund av att den är i elektronisk form eller att den är icke-kvalificerad. Det som blir avgörande är i vilken utsträckning det är möjligt att bevisa äktheten av signaturen och riktigheten av innehållet i dokumentet.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har tillsynsansvar för e-underskriftstjänster och andra betrodda tjänster enligt eIDAS. Tjänster för kvalificerade e-underskrifter står under aktiv tillsyn. Icke-kvalificerade tjänster för avancerade e-underskrifter står under tillsyn som utförs i de fall det uppstått någon incident. Leverantörer av tjänster på den kvalificerade nivån listas av tillsynsmyndigheterna inom EU/EES.

Läs mer om hur Visma Sign uppfyller alla kraven som EU:s elDAS ställer. Nationell lagstiftning och andra normer dikterar hur nationella och lokala myndigheter behandlar elektroniskt signerade dokument.

För att få support av tjänsten kan du mejla [email protected], chatta eller ringa oss på 0470-70 62 00.

EU:s eIDAS-förordning som trädde i kraft den 1 juli 2016 innebär att alla EU-länder (och EES-länderna Norge och Island) har gemensamma regler för säkra elektroniska transaktioner och godkänner varandras lösningar för elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. Därmed har hindren som de tidigare digitala gränserna utgjorde, försvunnit.

eIDAS-förordning ställer olika krav på de tre typer av elektronisk signering som finns: Enkel elektronisk underskrift, avancerad elektronisk underskrift och kvalificeras elektronisk underskrift. Visma Sign uppfyller kraven för avancerad signering vilket betyder att man bla har möjlighet att signera årsredoviningen och lämna in den digitalt till Bolagsverket. Även årsstämmor är legalt bindande med avancerad signering.

Läs mer om hur Visma Sign uppfyller alla kraven som EU:s elDAS ställer 

Nationell lagstiftning och andra normer dikterar hur nationella och lokala myndigheter behandlar elektroniskt signerade dokument.

Pris/signatur: 17 kr (+3 kr/st vid sms-inbjudan)

Inga bindningstider eller dyra uppstartskostnader

Visma Sign har inga uppstartskostnader eller andra fasta kostnader. Du betalar endast för det du använder.

Alltid med Visma Spcs