Digital signering 

Signering på ett kick

Visma Sign är en enkel och smidig tjänst för digital signering som du kan använda för att signera dokument av alla olika slag.

Så fungerar digital signering med Visma Sign

Vår lösning för digital signering, Visma Sign, passar perfekt för att signera dokument såsom årsredovisningar, kontrakt, avtal, referenser och andra dokument som kräver signatur.

1. Ladda upp och bjud in

Ladda upp dokument för signering och skicka inbjudan via mejl eller sms.

2. Bekräfta och underteckna dokument

Personer som ska signera bekräftar sin identitet med BankID via Visma Sign och skickar en digital signatur med ett par klick.

3. Spara avtal digitalt

Dokument sparas i sju år i Visma Signs arkiv där både du och personen som signerat har tillgång till det.

Elektroniska signaturer med Visma Sign

Inga bindningstider eller dyra uppstartskostnader

Du betalar endast för de signeringar du skickar iväg. Slipp papperskopior, porto och långa ledtider för underskrifter!

Skicka runt om i världen (Okej, Norden...)

Med Visma Sign kan du skicka dokument för digital signatur till personer i Norge, Finland, Danmark och Sverige. Priset på tjänsten är detsamma oavsett i vilket land dokumentet signeras.

Visma Solution OY tillhandahåller och utvecklar tjänsten och Visma Spcs AB är återförsäljare av den.

Digitala signaturer

Visma Sign

17 kr/signatur + 3kr/st vid sms-inbjudan

  • Inbjudan via sms
  • Säker identifiering med BankID
  • Arkiv i 7 år
  • Ingen bindningstid

Få full kontroll med elektronisk underskrift

Säker identifiering

Visma Sign använder BankID för identifiering så du kan känna dig trygg och säker på signeringen av dokumentet. 

Tryggt & säkert

Visma Sign följer eIDAS förordning för avancerad signering. En avancerad signering är ett krav för att signera årsredovisningen digitalt.

Inbjudan via sms

Skicka inbjudan till mottagaren via sms för en säkrare hantering (2,50 kr/mottagare tillkommer).

Spårbara signaturer

Varje dokument och signatur är spårbart. Du kan alltid se vem som har skrivit under vad och vilka signaturer som saknas.

Arkiv i 7 år

Signerade dokument sparas lättillgängligt i Visma Signs digitala arkiv, både för avsändare och den som skrivit under. Dokumenten sparas enligt lag i sju år.

Avtal och kontrakt

Visma Sign ger dig en effektiv hantering av avtal, uppdragsbrev eller kontrakt. Du hittar alla relaterade dokument på ett och samma ställe.  
 

Maggan Carlsson

redovisnings- och lönekonsult, Aleria Redovisning

Maggan Carlsson - redovisnings- och lönekonsult, Aleria Redovisning

Charmen med detta programmet är att de inte är så mycket krusiduller, det är väldigt enkelt att hantera

Digital signering för olika branscher

Vanliga frågor om Visma Sign

Visma Sign är en tjänst för elektronisk signering av dokument. Tjänsten har utvecklas av Visma Solution OY i Finland och sedan 2019 säljs den och supportas av Visma Spcs AB.

Visma Sign kostar 17 kr/signering. Har man till exempel en årsredovisning som ska signeras via Visma Sign av fyra ledamöter kostar denna signering alltså 68 kr.

Väljer man att bjuda in till signering via sms kostar varje sms 2,50 kr.

Visma Sign har inga uppstartskostnader eller andra fasta kostnader. Du betalar endast för det du använder.

Visma Solution OY tillhandahåller och utvecklar tjänsten och Visma Spcs AB är återförsäljare av den.

Det första du behöver göra är att registrera dig för tjänsten. Det gör du på registreringssidan. Därefter är det bara att sätta igång och använda tjänsten för de dokument som du vill ha signerade.

Oavsett om du är redovisningsbyrå, revisionsbyrå eller företagare har du möjlighet att använda tjänsten Visma Sign. I och med det finns många olika användningsområden kan flera olika sorts företag också använda tjänsten på helt olika sätt.

Du väljer själv om du vill bjuda in via sms, via e-post eller med båda. För att följa GDPR-lagen behöver du dock markera rutan för "e-post + sms" samt markera "säker inbjudan" när du väljer inbjudningsalternativ. Väljer du rutorna endast e-post eller endast sms som inbjudningsalternativ följer du alltså inte GDPR.

Signerade dokument finns tillgängliga för både avsändaren och den som skrivit under i arkivet inne i Visma Sign. Alla dokument sparas enligt lag i sju år och arkiveras på Visma Solutions Oy servrar.

EU:s eIDAS-förordning som trädde i kraft den 1 juli 2016, innebär att alla EU-länder (och EES-länderna Norge och Island) har gemensamma regler för säkra elektroniska transaktioner och godkänner varandras lösningar för elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. Därmed har hindren som de tidigare digitala gränserna utgjorde, försvunnit.

Enligt eIDAS och e-signaturlagen har en kvalificerad elektronisk signatur samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. Lagstiftningen tolkas så att alla typer av elektroniska signaturer – kvalificerade och icke-kvalificerade – kan ges rättslig verkan. En elektronisk signatur kan inte förvägras rättslig verkan enbart på grund av att den är i elektronisk form eller att den är icke-kvalificerad. Det som blir avgörande är i vilken utsträckning det är möjligt att bevisa äktheten av signaturen och riktigheten av innehållet i dokumentet.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har tillsynsansvar för e-underskriftstjänster och andra betrodda tjänster enligt eIDAS. Tjänster för kvalificerade e-underskrifter står under aktiv tillsyn. Icke-kvalificerade tjänster för avancerade e-underskrifter står under tillsyn som utförs i de fall det uppstått någon incident. Leverantörer av tjänster på den kvalificerade nivån listas av tillsynsmyndigheterna inom EU/EES.

Läs mer om hur Visma Sign uppfyller alla kraven som EU:s elDAS ställer. Nationell lagstiftning och andra normer dikterar hur nationella och lokala myndigheter behandlar elektroniskt signerade dokument.

För att få support av tjänsten kan du mejla [email protected], chatta eller ringa oss på 0470-70 62 00.

EU:s eIDAS-förordning som trädde i kraft den 1 juli 2016 innebär att alla EU-länder (och EES-länderna Norge och Island) har gemensamma regler för säkra elektroniska transaktioner och godkänner varandras lösningar för elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. Därmed har hindren som de tidigare digitala gränserna utgjorde, försvunnit.

eIDAS-förordning ställer olika krav på de tre typer av elektronisk signering som finns: Enkel elektronisk underskrift, avancerad elektronisk underskrift och kvalificeras elektronisk underskrift. Visma Sign uppfyller kraven för avancerad signering vilket betyder att man bla har möjlighet att signera årsredoviningen och lämna in den digitalt till Bolagsverket. Även årsstämmor är legalt bindande med avancerad signering.

Läs mer om hur Visma Sign uppfyller alla kraven som EU:s elDAS ställer 

Nationell lagstiftning och andra normer dikterar hur nationella och lokala myndigheter behandlar elektroniskt signerade dokument.

Digital signatur

Inga bindningstider eller dyra uppstartskostnader

Visma Sign har inga uppstartskostnader eller andra fasta kostnader. Du betalar endast för det du använder.