God redovisningssed – Vad är god redovisningssed?

God redovisningssed är att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. 

God redovisningssed är att följa praxis
God redovisningssed kan enklast beskrivas som att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Vedertagen praxis kan förklaras som ofta använd eller allmänt accepterat tillvägagångssätt och det är Bokföringsnämnden som har det övergripliga ansvaret för utvecklingen av vad god redovisningssed är.

I årsredovisningslagen och bokföringslagen finns det inga direkta regler för hur en redovisning ska upprättas eller vilka delar den ska innehålla. Däremot ska de följa rekommendationer från normgivande organ så som BFN (Bokföringsnämnden), SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) samt andra standarder som exempelvis de från IASB (International Accounting Standards Board).

SRF och FAR har tillsammans tagit fram ett normsystem som ligger som grund för god redovisningssed för att standardisera hur svensk redovisning ska gå till. Detta system kallas för Reko och innehåller information om vad god sed vid utförande av redovisningstjänster innebär.

Tillämpning av god redovisningssed kontrolleras
Vid räkenskapsårets slut granskas årsredovisningen av revisorer för att kontrollera att allt har gått rätt till vid bokföringen. En viktig del i denna granskning är att se om bokföringen har skett enligt god redovisningssed. Har god redovisningssed inte tillämpats, måste företaget stå till svars för detta vilket i värsta fall kan leda till böter.

God redovisningssed i lagtexterna
Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kapitel 2, 2§ ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Bokföringslagen (1999:1078) säger i kapitel 4, 2§ att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

God redovisningssed på engelska
Generally accepted accounting principles

Relaterade ord
Bokföring
Bokföringslagen
Revisor
Verifieringskedja
Årsredovisning
Årsredovisningslagen

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer

4,4/5 - 5 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi