Vad är en verifieringskedja?

En verifieringskedja är en kronologisk ordning av bokförda poster.

Företagsredovisning > Verifieringskedja

Verifieringskedjor underlättar bokföringen

En verifieringskedja är en kronologisk ordning av bokförda poster. De används för att kunna följa en post från första gången en post bokförs till huvudbok och årsbokslut och även det omvända, från årsbokslut och huvudbok tillbaka till den grundläggande bokföringen.

En verifieringskedja kan antingen vara en serie av papper eller elektroniska dokument som innehåller en historia av transaktioner. En verifieringskedja gör det möjligt för en revisor att spåra finansiell data i redovisningen till källdokumentet, vilket kan vara en faktura, ett bankutdrag eller liknande.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En verifieringskedja underlättar granskning av räkenskaper

Att identifiera verifieringskedjan kan vara nödvändigt för att ta reda på om transaktioner genomförts sanningsenligt, eller om försök har gjorts för att av någon anledning manipulera det finansiella resultatet i företaget.

Identifieringen av verifieringskedjan är en process som gör det lättare att säkerställa att transaktioner sker smidigt och enligt god redovisningssed och med möjligheten att rätta till och upptäcka fel med minsta möjliga åtgärder.

Verifieringskedja på engelska

Audit trail

Relaterade ord

Bokföringslagen
Reskontra
Revision
Transaktion
Årsredovisning

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp