Verifieringskedja – Vad är en verifieringskedja?

En verifieringskedja är en kronologisk ordning av bokförda poster.

Verifieringskedjor underlättar bokföringen
En verifieringskedja är en kronologisk ordning av bokförda poster. De används för att kunna följa en post från första gången en post bokförs till huvudbok och årsbokslut och även det omvända, från årsbokslut och huvudbok tillbaka till den grundläggande bokföringen.

En verifieringskedja kan antingen vara en serie av papper eller elektroniska dokument som innehåller en historia av transaktioner. En verifieringskedja gör det möjligt för en revisor att spåra finansiell data i redovisningen till källdokumentet, vilket kan vara en faktura, ett bankutdrag eller liknande.

En verifieringskedja underlättar granskning av räkenskaper
Att identifiera verifieringskedjan kan vara nödvändigt för att ta reda på om transaktioner genomförts sanningsenligt, eller om försök har gjorts för att av någon anledning manipulera det finansiella resultatet i företaget.

Identifieringen av verifieringskedjan är en process som gör det lättare att säkerställa att transaktioner sker smidigt och enligt god redovisningssed och med möjligheten att rätta till och upptäcka fel med minsta möjliga åtgärder.

Verifieringskedja på engelska
Audit trail

Relaterade ord
Bokföring
Bokföringslagen
Bokslut
Reskontra
Revision
Transaktion
Årsredovisning

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi