Reskontra – Vad är reskontra?

En reskontra är en sidoordnad bokföring för att kunna ge detaljerad information om exempelvis kunder och leverantörer.

Reskontran underlättar bokföringen
Reskontra kan ses som en sidoordnad bokföring och används framförallt för att kunna ge detaljerad information om exempelvis kunder, leverantörer och löner. Den kan ses som en databas där information samlas om fakturor, påminnelser, eller löner beroende på vilken grupp reskontran syftar till. Reskontrona används sedan som underlag för den övriga bokföringen.

Kundreskontra
Ett större företag med många kunder kan ha svårigheter med att ha översikt över alla transaktioner från sina kunder. Om fakturor från kunderna endast bokförs i kontot kundfordringar är det svårt att kontrollera vilka som har blivit betalda och vilka som inte har det. Därför är det lättare att använda sig av en reskontra för att ha uppsikt över alla olika kunder. En kundreskontra innehåller även information om företagets kontaktperson, företagsnummer, adress och övriga viktiga uppgifter för att kunna kategorisera dem på enklast sätt.

Leverantörsreskontra
En leverantörsreskontra innehåller information om vilka fakturor från leverantörer som har inkommit, vilka som har betalats och övrig information om leverantörerna. Denna reskontra används på samma sätt som kundreskontran, bara med information om leverantörerna istället för om kunderna.

Övriga reskontror
Även om kund- och leverantörsreskontror är de vanligaste typerna finns det andra användningsområden där det kan vara en god idé att använda sig av sidoordnad bokföring. Ett exempel är då anläggningstillgångar ska redovisas. Anläggningstillgångar ska värderas var för sig, vilket underlättas om det finns ett särskilt register för just dem. Ett ytterligare exempel är företag som arbetar i projektform där det underlättar om varje projekt har en egen reskontra, alltså att projekten redovisas var för sig för att sedan föras in i den slutgiltiga bokföringen på samlade konton.

Reskontra på engelska
Account ledger

Relaterade ord
Anläggningstillgång
Bokföring
Kundfordran
Lön

 Vill du lära dig mer om bokföring? Kika på vår bokföringskurs Bokföringsskolan

4,6/5 - 29 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi