Vad är reskontra?

En reskontra är en sidoordnad bokföring för att kunna ge detaljerad information om exempelvis kunder och leverantörer.

Företagsredovisning > Reskontra

Reskontran underlättar bokföringen

Reskontra kan ses som en sidoordnad bokföring och används framförallt för att kunna ge detaljerad information om exempelvis kunder, leverantörer och löner. Den kan ses som en databas där information samlas om fakturor, påminnelser, eller löner beroende på vilken grupp reskontran syftar till. Reskontrona används sedan som underlag för den övriga bokföringen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kundreskontra

Ett större företag med många kunder kan ha svårigheter med att ha översikt över alla transaktioner från sina kunder. Om fakturor från kunderna endast bokförs i kontot kundfordringar är det svårt att kontrollera vilka som har blivit betalda och vilka som inte har det. Därför är det lättare att använda sig av en reskontra för att ha uppsikt över alla olika kunder. En kundreskontra innehåller även information om företagets kontaktperson, företagsnummer, adress och övriga viktiga uppgifter för att kunna kategorisera dem på enklast sätt.

 Vill du lära dig grunderna i bokföring? Kika på Bokföringsskolan, en onlinekurs i bokföring

Leverantörsreskontra

En leverantörsreskontra innehåller information om vilka fakturor från leverantörer som har inkommit, vilka som har betalats och övrig information om leverantörerna. Denna reskontra används på samma sätt som kundreskontran, bara med information om leverantörerna istället för om kunderna.

Övriga reskontror

Även om kund- och leverantörsreskontror är de vanligaste typerna finns det andra användningsområden där det kan vara en god idé att använda sig av sidoordnad bokföring. Ett exempel är då anläggningstillgångar ska redovisas. Anläggningstillgångar ska värderas var för sig, vilket underlättas om det finns ett särskilt register för just dem. Ett ytterligare exempel är företag som arbetar i projektform där det underlättar om varje projekt har en egen reskontra, alltså att projekten redovisas var för sig för att sedan föras in i den slutgiltiga bokföringen på samlade konton.

Reskontra på engelska

Account ledger

Relaterade ord

Anläggningstillgång
Kundfordran
Lön

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp