En extern styrelseledamot ger struktur och utifrånperspektiv

Du vill utveckla ditt företag men känner dig ibland ganska ensam som ägare och saknar någon att bolla med som är insatt och verkligen intresserad av ditt företags utveckling. Då kan en extern styrelseledamot vara lösningen. Vi träffade Charlotte Heliosson och Nils-Erik Persson på StyrelseAkademien Sydost för att prata om hur värdefullt det är att ta in en utomstående part i styrelsearbetet.

Varför ska ett företag ha en extern styrelseledamot?

– En extern styrelseledamot kommer med en neutralitet och ett utifrånperspektiv, berättar Charlotte som är verksamhetsledare på StyrelseAkademien Sydost. Själv “ser man kanske inte skogen för alla träd” utan man jobbar på och det finns en risk för korta perspektiv. En extern ledamot ser saker utifrån och kommer med strategiska tankar för framtiden, inte bara det operativa.

– I nio fall av tio kommer den externa styrelseledamoten från en annan ort, i de fall vi får rekryteringsuppdraget, säger Nils-Erik som är lärare samt styrelserekryterare på StyrelseAkademien Sydost. De har därmed inte förutfattade meningar baserat på tidigare kännedom om bolaget och omgivningarna. Bolaget blir boostat av att det kommer in en ny person som ser möjligheter företaget inte har sett tidigare, lyfter värdefull kompetens och ger självförtroende.

– Det är en förhållandevis billig resurs för även om det för med sig en kostnad får bolaget en person som har erfarenhet av styrelsearbete, utveckling och har ett stort intresse av att utveckla sig själv och bolaget.

Strukturen kring styrelsearbetet

Charlotte säger att en extern styrelseledamot och framförallt en extern styrelseordförande också kan strukturera upp beslutsfattandet och strukturen kring själva styrelsearbetet när det kommer till möten och processer.

När är det dags att ta in en extern styrelseledamot?

– När man har en ambition att utveckla sitt bolag finns det en nytta med att ta in en extern styrelseledamot. Många har sagt att “det här skulle vi gjort tidigare” och därför brukar vi säga att du ska ta in en extern styrelseledamot tidigare än du har tänkt. Det är inte storleken på bolaget eller omsättningen som är avgörande utan inställningen, att man som ägare vill att företaget ska utvecklas och att man är beredd att ta goda råd från en extern part. Vid ett generationsskifte brukar det också vara viktigt att ta in någon utifrån. 

Vad ska man tänka på när man rekryterar en extern styrelseledamot?

– Vi har märkt att det finns ett stort värde i att ta in en ordförande, säger Nils-Erik. Det är viktigt att ha någon som håller i styrelsearbetet. Han eller hon kan starta upp styrelsearbetet och lägga upp planer för sammanträdena. 

– Vårt råd är också att inte välja vänner eller bekanta utan någon som kommer från neutral mark så att säga. I våra register har vi 7500 kandidater att välja bland.

Den externa styrelseledamoten ska utmana

– Tanken är alltså inte att borsta varandra på ryggen, fortsätter Nils-Erik. Vi på StyrelseAkademien är tuffa i våra urval när vi ska presentera tänkbara kandidater och den externa styrelseledamoten ska vara utmanande för företaget. Det är själva tanken med att ta in en extern person, att företaget ska utmanas i sina nuvarande processer och strukturer.

Vad kan man förvänta sig av den externa styrelseledamoten?

– Företaget kan förvänta sig att den externa styrelseledamoten har intresse och tid, lämpliga kunskaper och erfarenhet. Ordföranden måste vara ett stöd till VD:n. 

Hur ser ett bra samarbete ut mellan ägare och extern styrelseordföranden/ledamot?

– Ägaren sitter ofta med i styrelsen och det blir ett automatiskt samarbete och styrelsen driver bolaget i samarbete med VD. Det är naturligtvis viktigt att kommunikationen fungerar på ett bra sätt.

Vad ska företaget och dess ägare tänka på när det kommer in en extern part?

– Det är viktigt att företaget har ett genomtänkt ägardirektiv. Ett ägardirektiv är en sida där man beskriver vad ägarna vill med bolaget, det kan till exempel vara en viss procent i avkastning på insatt kapital, att företaget finns på orten, är en viktig arbetsplats, att företaget ska stötta lokalsamhället eller andra värden. Att det ska fortsätta vara familjeägt kan också vara sådant som står i ägardirektivet. 

Var börjar man om man är osäker?

– Att fler företag inte tar in en extern styrelseledamot handlar ofta om att man är lite rädd och kanske saknar kunskaper om hur det fungerar. Ibland tror man också att det är svårt att avsluta ett samarbete med den externa styrelseledamoten om det inte skulle fungera. Här kan StyrelseAkademien hjälpa till med utbildning, rekrytering och avtal. Så att börja hos oss är en bra start! 

Om det trots allt inte fungerar?

– Vår erfarenhet är att det nästan alltid är en positiv erfarenhet att ta in en extern styrelseledamot och att företaget får en boost i utvecklingskurvan. Men om det skulle vara så att den externa styrelseledamoten och ägaren inte trivs med varandra går det bra att ha en extra bolagsstämma när som helst där man avslutar samarbetet. Det utgår inga fallskärmar eller avgångsvederlag.  

Vad kostar det?

– Ersättningen till en extern styrelseledamot varierar beroende på om det är en vanlig ledamot eller om det är en ordförande, hur stort bolaget är och vad den tänkta styrelseledamoten vill ha i ersättning. Men många gånger är det inte en så stor kostnad som man kan tro. De flesta kandidaterna ställer upp för att de vill bidra och göra skillnad. Men om företaget har en årsomsättning på några miljoner kronor per år får man räkna med ett årsarvode på cirka 40 000 kronor och uppåt.  

Vill du veta mer? Kontakta vår samarbetspartner StyrelseAkademien Sydost

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion