Fordonsskatt / bilskatt

Fordonsskatt är en skatt som ska betalas för de flesta motordrivna fordon.

Skatter & skatteregler > Fordonsskatt / bilskatt

Vad är fordonsskatt?

Fordonsskatt, i folkmun kallat bilskatt när den avser bil, är en skatt för fordon som är skattepliktiga, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade. Skatten betalas för ett år i taget, med undantaget om skatten uppgår till mer än 3 600 kronor, då skatten i stället betalas var fjärde månad.

Fordonskatt ska betalas för för följande fordon:

  • personbilar
  • lastbilar
  • motorcyklar
  • bussar
  • traktorer
  • motorredskap
  • släpvagnar
  • tunga terrängvagnar

Vem är skattskyldig för fordonet?

Personen som står som registrerad ägare till ett fordon ska betala skatt för fordonet till Transportstyrelsen. Den som äger ett fordon vid ingången av betalningsmånaden är skattskyldig för fordonet. Däremot gäller att om ett ägarbyte sker den första dagen i månaden då skatten ska betalas, är det säljaren som ska betala skatt för fordonet.

Vad avgör hur mycket du betalar i fordonsskatt?

Avgörande för skattens storlek är fordonsslag, drivmedel och utsläpp av koldioxid alternativt fordonsslag, drivmedel och skattevikt. Det som avgör om skatten beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp är tidpunkten då fordonet togs i trafik första gången.

Bonus malus-systemet för ny bilskatt

Den 1 juli 2018 införde regeringen det så kallade bonus malus-systemet för fordonskatt. Systemet innebar ny fordonsskatt för fordon baserat på gränser av koldioxidutsläpp, vilket i de flesta fall resulterade i en höjd skatt för fordonsägaren under de tre första åren. För till exempel miljöbilar med mycket låga koldioxidutsläpp innebar bonus malus en sänkt eller oförändrad skatt.

Systemet har reviderats löpande sen det infördes, med nya gränsvärden och regler. Bonus malus för fordonsskatt uppdaterades både 2020 och 2021.

När ska fordonsskatten betalas, och hur ofta?

Det är slutsiffran i fordonets registreringsnummer som visar när skatten ska betalas, där siffrorna 1–9 svarar till en månad under året. Transportstyrelsen är den myndighet som skickar ut inbetalningskort och följer upp om fordonsskatten blir betald.

Om fordonsskatten är högst 3 600 kronor per år betalas skatten en gång per år. Om skatten överstiger 3 600 kronor per år betalas den tre gånger per år.

Fordonsskatt på engelska

Vehicle tax

Relaterade ord

Skatt
Taxering
Fastighetsskatt

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord