Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – högre tak kan ge mer tillbaka

Den 1 juli 2018 höjdes taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det innebär att många svenskar nu kan få högre sjukpenning men det berör inte alla. 

HR & personal > Sjukpenninggrundande inkomst

Vad är SGI, sjukpenninggrundande inkomst?

Sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, är ett belopp som Försäkringskassan beräknar och som ligger till grund för hur mycket pengar man kan få vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. 

Nytt tak för SGI 2018 – max 8 prisbasbelopp

SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning baseras från halvårsskiftet på 8 prisbasbelopp mot tidigare 7,5. De nya reglerna innebär att man kan få sjukpenning för årsinkomster upp till 380 800 kronor år 2021. 

Höjningen motiverades med att effekten av sjukförsäkringen har försvagats på grund av att lönerna har ökats samtidigt som taket för SGI har legat still.

– Att drabbas av sjukdom och inte kunna jobba och försörja sig och sin familj är en stor törn i livet. Då ska du känna en ekonomisk trygghet så att du kan fokusera på att bli frisk och komma tillbaka till jobbet, säger Annika Strandhäll, socialminister, i ett pressmeddelande.

De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Hur mycket blir det då i sjukpenning?

  • Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 procent: 810 kronor per dag
  • Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 procent: 759 kronor per dag
  • Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 procent: 24 kronor per dag
  • Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 procent: 23 kronor per dag
  • Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst: 543 kronor per dag

Källa: Försäkringskassan och Expressen

Gratis guide: Lär dig mer om sjukfrånvaro och löner 

Är du intresserad av mer information kring sjukfrånvaro och andra viktiga frågor för löneadministratörer? Då ska du gå vår löneskola, en gratis guide online.

Till löneskolan

Bidrag för minskad sjukfrånvaro

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och är till för att förebygga och underlätta för anställda att komma tillbaka till jobbet.


– Stödet ger arbetsgivare bättre förutsättningar för att underlätta anställdas återgång i arbete, till exempel kan man använda det till att ta hjälp av expertstöd i samband med att arbetsgivare ska upprätta planer för återgång i arbetet för sjukskrivna medarbetare, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare inom avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan. 

Du ansöker om bidraget hos Försäkringskassan.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart