Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – högre tak kan ge mer tillbaka

Den 1 juli 2018 höjdes taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det innebär att många svenskar nu kan få högre sjukpenning men det berör inte alla. 

SGI för sjukpenning baseras från halvårsskiftet på 8 prisbasbelopp mot tidigare 7,5. De nya reglerna innebär att man kan få sjukpenning för årsinkomster upp till 364 000 kronor. Om man ser till månadslöner handlar det om en gräns på löner upp till 28 438 kronor under första halvåret 2018 och därefter utgår sjukpenning för löner upp till 30 333 kronor per månad.

Höjningen motiveras med att effekten av sjukförsäkringen har försvagats på grund av att lönerna har ökats samtidigt som taket för SGI har legat still.

– Att drabbas av sjukdom och inte kunna jobba och försörja sig och sin familj är en stor törn i livet. Då ska du känna en ekonomisk trygghet så att du kan fokusera på att bli frisk och komma tillbaka till jobbet, säger Annika Strandhäll, socialminister, i ett pressmeddelande.

De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Hur mycket blir det då i sjukpenning?

  • Den som tjänar 29 000 kronor får 740 kronor per dag vilket ger en höjning med 15 kronor.
  • Vid en månadslön på 30 000 kronor blir ersättningen 766 kronor per dag, en höjning med 41 kronor.
  • Den som tjänar 30 344 kronor i månaden får efter höjningen ut 774 kronor per dag. Det är 49 kronor mer än tidigare.

Källa: Försäkringskassan och Expressen

Gratis guide: Lär dig mer om sjukfrånvaro och löner 

Är du intresserad av mer information kring sjukfrånvaro och andra viktiga frågor för löneadministratörer? Då ska du gå vår löneskola, en gratis guide online.

Till löneskolan

Bidrag för minskad sjukfrånvaro

Från och med i sommar kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och är till för att förebygga och underlätta för anställda att komma tillbaka till jobbet.
– Det nya stödet ger arbetsgivare bättre förutsättningar för att underlätta anställdas återgång i arbete, till exempel kan man använda det till att ta hjälp av expertstöd i samband med att arbetsgivare från och med den 1 juli ska upprätta planer för återgång i arbetet för sjukskrivna medarbetare, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare inom avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan. Det är du som arbetsgivare som får bidraget som kan vara max 10 000 kronor per arbetstagare och år, och totalt kan du som arbetsgivare få högst 200 000 kronor per år.

Du ansöker om bidraget hos Försäkringskassan.

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi