Balansomslutning - vad är balansomslutning?

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags balansräkning.

Balansomslutningen visar summan av respektive sida i balansräkningen
En balansräkning delas upp i två sidor med tillgångar på ena sidan och skulder på den andra sidan. Sidorna i balansräkningen benämns därför ofta som tillgångssidan respektive skuldsidan, där eget kapital följaktligen ingår på skuldsidan. Sidorna kallas ibland även för aktivsidan (tillgångar) respektive passivsidan (eget kapital och skulder). Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet, kallas för balansomslutning.

Som huvudregel ska tillgångssidan och skuldsidan balansera
Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. De två sidorna i balansräkningen ska alltså vara i balans, därav namnet balansomslutning.

En balansomslutning ger en överblick över tillgångar och skulder
Balansomslutningen ger endast en bild av vad företagets tillgångar och skulder uppgår till. En balansomslutning är därmed ingen värdering av en verksamhet. Den är enbart en summering av skulder eller tillgångar vid en viss tidpunkt, och den säger därför egentligen inte särskilt mycket om hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Likviditet, soliditet, omsättning och räntabilitet är några exempel på nyckeltal som ofta används vid värderingen av ett företag.

Balansomslutning på engelska
Balance sheet total

Relaterade ord
Balansräkning
Bokföring
Eget kapital
Nyckeltal
Skuld
Tillgång

  Kostnadsfri onlinekurs i bokföring – Bokföringsskolan

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

4,9/5 - 7 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi