Vad är en balansomslutning?

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags balansräkning.

Företagsredovisning > Balansomslutning

Balansomslutningen visar summan av respektive sida i balansräkningen

En balansräkning delas upp i två sidor med tillgångar på ena sidan och skulder på den andra sidan. Sidorna i balansräkningen benämns därför ofta som tillgångssidan respektive skuldsidan, där eget kapital följaktligen ingår på skuldsidan. Sidorna kallas ibland även för aktivsidan (tillgångar) respektive passivsidan (eget kapital och skulder). Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet, kallas för balansomslutning.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Som huvudregel ska tillgångssidan och skuldsidan balansera

Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. De två sidorna i balansräkningen ska alltså vara i balans, därav namnet balansomslutning.

  Kostnadsfri onlinekurs i bokföring – Bokföringsskolan

En balansomslutning ger en överblick över tillgångar och skulder

Balansomslutningen ger endast en bild av vad företagets tillgångar och skulder uppgår till. En balansomslutning är därmed ingen värdering av en verksamhet. Den är enbart en summering av skulder eller tillgångar vid en viss tidpunkt, och den säger därför egentligen inte särskilt mycket om hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Likviditet, soliditet, omsättning och räntabilitet är några exempel på nyckeltal som ofta används vid värderingen av ett företag.

Balansomslutning på engelska

Balance sheet total

Relaterade ord

Balansräkning
Eget kapital
Nyckeltal
Resultat
Skuld
Tillgång

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer