Transaktion – Vad är en transaktion?

En transaktion är när parter utbyter varor och tjänster mot betalning.

Företagsredovisning > Transaktion

Transaktioner är byten

En transaktion är ett ekonomiskt begrepp som innebär att parter utbyter varor eller tjänster mot betalning. De beskrivs ofta som ett ekonomiskt flöde, alltså en inbetalning, överföring eller betalning efter överenskommelse, och innebär till största del monetära transaktioner. Transaktioner kan delas in i fyra huvudgrupper:

Produkttransaktioner beskriver transaktioners ursprung och användning, exempelvis om en produkt är inhemsk eller importerad, och var den slutgiltiga konsumtionen kommer att ske eller om den ska exporteras.

Fördelningstransaktioner beskriver det värde som genereras i en överföringsprocess från att en produkt fördelas mellan till exempel arbetskraft och kapital.

Finansiella transaktioner är ökning av finansiella tillgångar eller ökning av skulder.

Andra transaktioner så som kapitalförslitning och försäljning av icke producerade, icke-finansiella tillgångar.

Det är viktigt att komma ihåg att även om en transaktion inte är monetär, så ska ändå värdet tas upp som monetärt i bokföringen.

Hur bokförs transaktioner?

Vid bokföring av transaktioner tillämpas dubbel bokföring enligt praxis. Där bokförs varje transaktion på minst två konton i debet och kredit. Dock bokförs alla transaktioner nästan alltid på tre ställen; en gång i debet, en gång i kredit och en gång på ett momskonto, då moms i de flesta fall tillkommer både vid köp och försäljning av varor och tjänster.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Exempel

En kund är skyldig 1000 kronor vilket debiteras på kundens konto – en transaktion. Därefter krediteras 800 kronor på ett omsättningskonto – två transaktioner. Avslutningsvis krediteras 200 kronor på ett momskonto – tre transaktioner.

Vid bokföring av affärshändelser kan det förekomma fler transaktioner (bokförda poster) än vad exemplet ovan nämner. Antalet beror på hur affärshändelsen ska fördelas på de olika kontona i bokföringen. Exempelvis blir en lönepost konterat på många olika konton, varför det är så många transaktioner på en enkel lönepost.

Fel i bokföring av transaktionerna

Det är inte ovanligt att det uppstår fel vid bokföringen. Om en transaktion har blivit felaktigt bokförd går det dock inte att radera den. Då måste en så kallad omkontering eller felkontering göras för att utjämna felet. Omkonteringen och felkonteringen kommer att stå som en individuell verifikation med en eventuell not om felet.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Felkontering

En felkontering är när bokföring av en affärshändelse har skett när den inte skulle ha bokförts av någon anledning. Här ska alltså en felkontering göras som innebär att den felkonterade summan bokförs omvänt.

Omkontering

En affärshändelse som blir bokförd och krediterad på fel kund, varav själva debiteringen är korrekt utförd men där den riktiga kunden ska krediteras. I detta fall görs en omkontering, där krediteringen dras tillbaka och den rätta kunden krediteras.

Exempel på omkontering

I exemplet antas det att ett omsättningskonto har krediterats med ett belopp och debiterats på en kund med samma belopp. Därför ska utjämning av ett kundkonto ske, eftersom kunden har betalat in vad den var skyldig.

Det är möjligt att det finns kunder med liknande namn i kundregistret. Om en inbetalning på kunden Anders A. Johansson ska krediteras men felaktigt krediterar den på Anders B. Johansson ska en omkontering göras. Rättning av felet görs genom att debitera, alltså omkontera, som upphäver felet (inbetalningen på Anders B. Johanssons konto) och därefter kreditera inbetalningen på Anders A. Johanssons konto. Inbetalningen är ursprungligen debiterad banken. Rättning av konteringen på bankkontot behövs inte, då denna del av konteringen i sig självt var korrekt utförd.

Transaktion på engelska

Transaction

Relaterade ord

Affärshändelse
Debet
Dubbel bokföring
Kredit

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord