Dubbel bokföring (italiensk bokföring)

Dubbel bokföring är att bokföra en affärshändelse två gånger.

Företagsredovisning > Dubbel bokföring

Vad är dubbel bokföring?

Ekonomisystemet kallas för dubbel bokföring eftersom varje affärshändelse förs in på två konton med samma belopp. Systemet härstammar från 1400-talets Italien och kallas därför ibland för italiensk bokföring.

I dubbel bokföring används debet och kredit som utgör varsin sida av ett bokföringskonto. Detta för att lättare kunna hålla reda på vad som händer med olika affärshändelser. Om en bokföringspost bokförs i debet på ett konto, ska det också bokföras i kredit på ett annat konto.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Hur används dubbel bokföring i praktiken?

Anta att en kund har köpt en vara och betalat kontant. Inbetalningen, alltså beloppet som kunden har betalat, bokförs på tillgångskontot 1910 (kassa) i debet. Samma belopp förs sedan in på intäktskonto 3001 (försäljning inom Sverige med 25 % momssats) i kredit. 

Dubbel bokföring på engelska

Double entry accounting

Relaterade ord

Transaktion

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord