Dubbel bokföring – Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är att bokföra en affärshändelse två gånger.

Dubbel bokföring är det vanligaste bokföringssystemet
Ekonomisystemet kallas för dubbel bokföring eftersom varje affärshändelse förs in på två konton med samma belopp. Systemet härstammar från 1400-talets Italien och kallas därför ibland för italiensk bokföring.

I dubbel bokföring används debet och kredit som utgör varsin sida av ett bokföringskonto. Detta för att lättare kunna hålla reda på vad som händer med olika affärshändelser. Om en bokföringspost bokförs i debet på ett konto, ska det också bokföras i kredit på ett annat konto.

Hur används dubbel bokföring i praktiken?
Anta att en kund har köpt en vara och betalat kontant. Inbetalningen, alltså beloppet som kunden har betalat, bokförs på tillgångskontot 1910 (kassa) i debet. Samma belopp förs sedan in på intäktskonto 3001 (försäljning inom Sverige med 25 % momssats) i kredit. Alltså ökar beloppet på debet och minskar i kredit.

Dubbel bokföring på engelska
Double entry accounting

Relaterade ord
Bokföring
Kontoplan
Transaktion

5/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi