Vad är kredit (bokföring)?

Kredit är en term inom bokföring och syftar till den ena sidan av ett konto i bokföringen.

Företagsredovisning > Kredit

Kredit är den ena sidan av ett konto

Vid bokföring används konton bestående av två sidor; debet och kredit. Kredit är den högra sidan av ett så kallat t-konto om manuell bokföring tillämpas. Om bokföringen sker maskinellt benämns kredit ofta som (-).

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

På vilka konton ökar respektive minskar kredit?

Vad som händer med ett konto när det förs in ett belopp på kredit beror på vad för typ av konto det är.

  • Tillgångskonton ökar i debet och minskar i kredit.
  • Eget kapital- och skuldkonton minskar i debet och ökar i kredit.
  • Inkomst- och intäktskonton ökar i kredit och minskar i debet.
  • Utgifts- och kostadskonton ökar i debet och minskar i kredit.

När ett belopp förs in på kreditsidan av ett konto kallas detta för kreditering.

 Tips! Slipp hålla koll på debet och kredit, kolla in vårt bokföringsprogram

Kredit är en del av den dubbla bokföringen

Inom bokföringen idag tillämpas så kallad dubbel bokföring. Den dubbla bokföringen härstammar från 1400-talets Italien och innebär att alla bokföringsposter bokförs två gången; en gång i debet och en gång i kredit.

Kredit på engelska

Credit

Relaterade ord

Affärshändelse
Debet
Dubbel bokföring
Intäkt
Kontoklass
Tillgång
Transaktion

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer