Debet – Vad är debet?

Debet är den ena sidan av ett konto i bokföringen.

Företagsredovisning > Debet

Debet är den ena sidan av ett konto

Vid bokföring används konton bestående av två sidor; debet och kredit. Debet är den vänstra sidan av ett så kallat t-konto om manuell bokföring tillämpas. Om bokföringen sker maskinellt benämns debet ofta som (+).

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

På vilka konton ökar respektive minskar debet?

Vad som händer med ett konto när det förs in ett belopp på debet beror på vad för typ av konto det är.

  • Tillgångskonton ökar i debet och minskar i kredit.
  • Eget kapital- och skuldkonton minskar i debet och ökar i kredit.
  • Inkomst- och intäktskonton ökar i kredit och minskar i debet.
  • Utgifts- och kostadskonton ökar i debet och minskar i kredit.


När ett belopp förs in på debetsidan av ett konto kallas detta för debitering.

Debet är en del av den dubbla bokföringen

Inom bokföringen idag tillämpas så kallad dubbel bokföring. Den dubbla bokföringen härstammar från 1400-talets Italien och innebär att alla bokföringsposter bokförs två gången; en gång i debet och en gång i kredit.

 Vill du lära dig grunderna i bokföring? Kika på Bokföringsskolan, en onlinekurs i bokföring

Debet på engelska

Debit

Relaterade ord

Affärshändelse
Dubbel bokföring
Intäkt
Kontoklass
Kredit
Tillgång
Transaktion

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer