Debet – Vad är debet?

Debet är den ena sidan av ett konto i bokföringen.

Debet är den ena sidan av ett konto
Vid bokföring används konton bestående av två sidor; debet och kredit. Debet är den vänstra sidan av ett så kallat t-konto om manuell bokföring tillämpas. Om bokföringen sker maskinellt benämns debet ofta som (+).

På vilka konton ökar respektive minskar debet?
Vad som händer med ett konto när det förs in ett belopp på debet beror på vad för typ av konto det är.

  • Tillgångskonton ökar i debet och minskar i kredit.
  • Eget kapital- och skuldkonton minskar i debet och ökar i kredit.
  • Inkomst- och intäktskonton ökar i kredit och minskar i debet.
  • Utgifts- och kostadskonton ökar i debet och minskar i kredit.


När ett belopp förs in på debetsidan av ett konto kallas detta för debitering.

Debet är en del av den dubbla bokföringen
Inom bokföringen idag tillämpas så kallad dubbel bokföring. Den dubbla bokföringen härstammar från 1400-talets Italien och innebär att alla bokföringsposter bokförs två gången; en gång i debet och en gång i kredit.

 Vill du lära dig mer om bokföring? Gå Bokföringsskolan – en gratis onlinekurs i bokföring

Debet på engelska
Debit

Relaterade ord
Affärshändelse
Bokföring
Dubbel bokföring
Intäkt
Kontoklass
Kontoplan
Kredit
Tillgång
Transaktion

5/5 - 2 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi