Vad är en faktura?

En faktura är ett dokument innehållande ett betalningskrav från en part till en annan part.

Fakturering > Faktura

En faktura är ett betalningskrav

En faktura är ett dokument i pappersform eller i elektronisk form som innehåller ett betalningskrav och som ställs ut från ett företag till ett annat företag eller till en privatperson. Den som vill ha betalt kallas borgenär och den som är skyldig pengar och som ska betala fakturan kallas gäldenär. Fakturorna ska numreras i kronologisk ordning eftersom de är verifikationer i bokföringen som ligger till grund för redovisningen. Även i de fall då du enligt mervärdesskattelagen (1994:200) inte är skyldig att upprätta en faktura måste det finnas en verifikation för varje affärshändelse som underlag för din bokföring.

Fakturering vid momspliktig försäljning

Som huvudregel ska du som näringsidkare enligt mervärdesskattelagen fakturera vid momspliktig försäljning inom Sverige till juridiska personer och näringsidkare. Det finns också fall när du ska fakturera vid momsfria försäljningar och även fall då du ska fakturera om kunden är en privatperson. Det är en god idé att skicka dina fakturor så snart som möjligt, så att du kan få betalt och kunna betala dina egna fakturor i tid.

Krediter och faktureringsavgifter

Många företag använder sig av krediter. Det innebär att säljaren skickar en faktura med betalningsvillkoret exempelvis 30 dagar, vilket innebär att säljaren ger 30 dagars kredit. Kredittiden är antal dagar räknade från fakturadatum till fakturans förfallodag. För att ta betalt för de administrativa kostnaderna i samband med fakturering kan en faktureringsavgift tas ut. Det är dock endast tillåtet att ta ut en faktureringsavgift av kunden eller att själv betala en sådan avgift för de fakturor du ska betala om båda parter avtalat om det i förhand.

Vad ska en faktura innehålla?

Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura ska innehålla följande information:

 • datum då fakturan är utfärdad
 • fakturanummer (löpnummer)
 • säljarens och köparens namn och adress
 • säljarens momsregistreringsnummer och endast i vissa fall köparens momsregistreringsnummer
 • varornas eller tjänsternas art och omfattning
 • datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
 • har betalning gjorts i förskott eller a conto ska betalningsdatum finnas med om det kan fastställas och är ett annat datum än fakturadatumet
 • beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
 • enhetspris exklusive moms samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
 • aktuell skattesats och momsbelopp om det inte är momsfri försäljning
 • när köpare ställer ut fakturan för säljarens räkning ska uppgiften "självfakturering" anges

En faktura bör även innehålla information om betalningsvillkor och dröjsmålsränta, varans leveransvillkor, säljarens betalningsuppgifter, samt information om att säljaren har godkännande för F-skatt. Dessutom gäller ytterligare krav på en fakturas innehåll för aktiebolag. För aktiebolag är det, förutom ovan uppräknade uppgifter, även obligatoriskt att ange bolagets namn och organisationsnummer samt uppgift om i vilket kommun bolaget har sitt säte.

Tips! I vårt faktureringsprogram kan du skapa proffsiga fakturor på nolltid

Förenklad faktura

I vissa situationer räcker det att du utfärdar en så kallad förenklad faktura. En förenklad faktura uppfyller inte alla de krav som ställs på en vanlig faktura. En förenklad faktura kan användas om försäljningen uppgår till högst 4000 kronor inklusive moms, om det avser en kreditfaktura, eller om branschens handelsbruk, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för fakturering gör att en fullständig faktura är svår att utfärda. En förenklad faktura måste innehålla:

 • fakturans utförandedatum
 • identifiering av säljaren
 • varans eller tjänstens art
 • momsbelopp eller uppgift som gör det möjligt att räkna ut momsbeloppet

 Ladda ner vår snygga fakturamall som gratis PDF

Faktura på engelska

Invoice

Relaterade ord

Fakturametoden
Fakturering
Kreditfaktura
Proformafaktura
E-faktura

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer