Proformafaktura

En proformafaktura används för att visa värdet på varorna i samband med en leverans.

Fakturering > Proformafaktura

Proformafakturor används främst för förtullningsändamål

En proformafaktura är en speciell typ av faktura som främst används i samband med export av varor, men i vissa fall även vid leveranser inom Sverige. Vid export är du skyldig att på uppmaning kunna visa upp handlingar som styrker din tulldeklaration. Mottagarlandet kan därför kräva att granska en faktura eller en proformafaktura som avser försändelsen.

En proformafaktura utgör inte underlag för betalning

En proformafaktura utfärdas för varuleveranser där det inte krävs någon betalning för varan från mottagaren. I stället upprättar man en proformafaktura som en formsak i syfte att visa varornas värde. Uttrycket pro forma är latin och betyder ”för formens skull”. Exempel på varor för vilka en proformafaktura kan upprättas är:

 • ersättnings- och garantivaror
 • gåvor
 • varuprover och reklamföremål
 • returvaror
 • reklamtryckalster

Vad ska stå på en proformafaktura?

Proformafakturan ska vara så detaljerad som möjligt för att förenkla vid tullen. Vilken information som måste anges på en proformafaktura kan variera från land till land, men i de flesta länder ska proformafakturan innehålla följande:

 • rubriken ”Pro Forma Invoice”
 • datum för utfärdande av fakturan
 • avsändarens namn och adress
 • mottagarens namn och adress
 • antal och typ av kolli, bruttovikt och förpackningens märkning
 • detaljerad beskrivning av innehållet (inkl. antal och värde), nettovikt samt varans ursprungslandleveransvillkor
 • följande text måste anges: ”No charge. Value for customs purposes only.”
 • egenhändig namnteckning i vissa fall

Proformafakturor inom Sverige

Det finns inget lagstadgat krav på att proformafakturor ska upprättas vid leveranser inom Sverige. Det förekommer dock att företag använder sig av en proformafaktura för att specificera en varas eller tjänsts värde.

Proformafaktura på engelska

Pro forma invoice

Relaterade ord

Faktura
Förskottsbetalning
Tull

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp