Förskottsbetalning – Vad är förskottsbetalning?

En förskottsbetalning är en betalning för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har utförts.

En förskottsbetalning innebär en utbetalning i förhand
En förskottsbetalning innebär att kunden har betalat för varor eller tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. Det betyder i sin tur att mottagaren av förskottsbetalningen, till exempel ett företag, har en skuld till kunden i form av varor som inte har levererats eller arbeten som inte har utförts. Av den anledningen ska en förskottsbetalning från en kund redovisas som en skuld i balansräkningen. När varorna har levererats eller tjänsterna har utförts så omförs skulden från balansräkningen till ett intäktskonto i resultaträkningen.

Varför förskottsfakturerar företag?
Ett företag kan välja att kräva en förskottsbetalning av en kund om kunden har låg kreditvärdighet. Likaså kan ett företag av säkerhetsskäl vilja erhålla förskottsbetalning när det gäller projekt som kräver stora investeringar eller sträcker sig långt fram i tiden.

Förskottsfakturor och andra underlag för förskottsbetalning
Underlaget för en förskottsbetalning kan vara en preliminär faktura eller en vanlig kundfaktura. Företaget kan även skicka en betalningsuppmaning till en kund som ska förskottsbetala och sedan skicka ett kontantkvitto till kunden för att bekräfta att betalningen har tagits emot.

Hur fungerar det med momsredovisning vid förskottsbetalning?
Utgående moms ska redovisas när en förskottsbetalning erhålls oavsett om företaget tillämpar fakturametoden eller kontantmetoden (bokslutsmetoden) för momsredovisningen. Gäller förskottsbetalningen en leverantörsfaktura som betalats i förskott, gäller på samma sätt att den ingående momsen ska redovisas när förskottsbetalningen till leverantören genomförs. Det är alltså betalningsdagen som styr momsredovisningen, inte faktureringsdagen. Säljaren respektive köparen redovisar momsen i den period betalningen tas emot respektive erhålls. En förskottsbetalning är inte en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen. Intäkten uppstår i stället först när arbetet som förskottsbetalningen avser har utförts.

Förskottsbetalning på engelska
Advance payment; payment in advance

Relaterade ord
Faktura
Intäkt
Proformafaktura
Resultaträkning

3,6/5 - 7 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi