Ekonomisk förening – Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en företagsform som medlemmarna deltar i och kan dra nytta av.

En ekonomisk förening har aktiva medlemmar
Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

Att skapa en ekonomisk förening
Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

Fördelar med en ekonomisk förening
Genom att medlemmarna aldrig kan förlora mer än det kapital som de själva har satt in i företaget är det en säker företagsform som bejakar medlemmarnas intresse. Den är öppen för alla som vill bli medlemmar och är en demokratisk företagsfrom eftersom alla medlemmar har en röst och ett visst ansvar. Dessutom får en ekonomisk förening tillämpa brutet räkenskapsår.

Skillnader mellan olika företagsformer

  Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats 50 000 0 0 0
Juridisk person Ja Ja Nej Ja
Skattesubjekt Ja Nej Nej  Nej


Ekonomisk förening på engelska
Business association

Relaterade ord
Aktiebolag
Bolagsskatt
Handelsbolag
Koncernbidrag
Räkenskapsår

4/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi