Koncernbidrag

Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern.

Företagsredovisning > Koncernbidrag

Vad är ett koncernbidrag?

Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern med syfte att utjämna resultatet mellan företagen.

En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. I Sverige utgör en koncern inte ett eget skattesubjekt utan i stället utgör varje bolag i koncernen egna skattesubjekt.

Varför gör man koncernbidrag?

Koncernbidrag är en metod som används i många koncerner för att beskatta koncernens totala resultat om vissa av bolagen går med vinst och en del av bolagen går med förlust. Därmed kan vinster och förluster inom en koncern utjämnas genom överföringar mellan moderbolag och dotterbolag, eller mellan dotterbolagen.

Koncernbidrag är avdragsgillt för givaren

Syftet med reglerna om koncernbidrag är att skattebelastningen för en koncern inte ska vara större eller mindre än om koncernens totala verksamheten hade bedrivits i ett enda bolag. Det mest vanliga är att överföringen sker vid bokslut. Lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga för mottagaren.

Det finns inga skattemässiga begränsningar för storleken på koncernbidraget och heller inga restriktioner som hindrar ett bolag att både ta emot samt ge bidrag under samma beskattningsår.

Hur bokförs koncernbidrag?

Koncernbidraget behandlas som en avdragsgill omkostnad för det bolag som ger bidraget medan bolaget som tar emot bidraget behandlar det som skattepliktig intäkt. Koncernbidraget måste redovisas i båda parters deklaration under samma taxeringsår. Det är ingen moms på koncernbidrag eftersom syftet är att utjämna resultaten mellan koncernföretagen.

 Lästips: Bokföring – allt du behöver veta om att bokföra

När får man lämna koncernbidrag?

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag och mellan helägda dotterbolag inom en koncern. För att ett koncernbidrag kan anses vara en avdragsgill kostnad för företaget som överför bidraget och som en skattepliktig inkomst för mottagaren måste koncernförhållandet vara kvalificerat.

Det innebär att moderbolaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, en svensk sparbank eller en svensk skatteskyldig stiftelse eller ideell förening. För att dotterbolaget ska anses helägt måste moderbolaget äga mer än 90 % av andelarna i bolaget.

Ytterligare en förutsättning för att koncernbidrag skall kunna lämnas med avdragsrätt mellan moderföretag och dotterföretag är att dotterföretaget har varit helägt under parternas hela beskattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet av något slag. Dessutom får ingen av parterna vara investmentbolag eller privatbostadsföretag.

Koncernbidrag på engelska

Group contribution

Relaterade ord

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Enskild firma

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord