Starta förening - så här gör du!

Har du och dina kompisar ett gemensamt intresse? Spännande fotbollsmatcher, konstutställningar eller musikarrangemang? Möjligheterna är många för den som har en passion och om ni är minst tre kan ni starta en förening för att organisera er verksamhet! Här berättar vi vad ni behöver göra för att starta en förening.

Entreprenörskap > Starta förening

Vad är en förening?

En förening är en grupp på minst tre medlemmar som ägnar sig åt en specifik avgränsad verksamhet. Man brukar skilja på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. 

Ideell förening

En ideell förening har till syfte att verka för ett gemensamt intresse. Det kan till exempel vara att bedriva en idrotts- eller musikverksamhet, att ta tillvara medlemmarnas rättigheter eller att verka för någon form av samhällsnytta. En ideell förening får inte vara vinstdrivande på så sätt att vinsten delas ut till medlemmarna. Men det är okej att föreningen bedriver näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Ekonomisk förening

Med en ekonomisk förening är det däremot helt okej att tjäna pengar. En ekonomisk förening har som mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet där medlemmarna deltar på något sätt. Det kan vara att de är konsumenter, leverantörer, går in med en arbetsinsats, använder föreningens tjänster eller liknande. Exempel på en ekonomiska förening är Arla, Södra och Kooperativa Förbundet som driver handelskedjan Coop.

Starta en ideell förening

En ideell förening behöver inte registreras någonstans men om du vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer anmäler du föreningen till Skatteverket. 

Du kan bilda en ideell förening genom att ni är minst tre personer som bestämmer föreningens syfte och namn. Sammankalla till ett möte när ni ska bilda föreningen. På mötet beslutar ni att föreningen har bildats, att stadgarna har antagits, att en styrelse har valts och vilka som ingår i den. 

Föreningens stadgar

Stadgar är ungefär som föreningens regler. Där ska det stå vad föreningen heter, vad den är till för och var föreningen har sitt säte, det vill säga på vilken ort styrelsen finns. Vem som får bli medlem och hur det går till ska också stå i föreningens stadgar. Det är bara på årsmöten som en förening kan anta och förändra i stadgarna.

Skriv protokoll

Det är viktigt att ni skriver ett protokoll under mötet där det tydligt står vad ni har bestämt. I protokollet ska det stå vilka personer som ingår i styrelsen och vilka styrelseposter de har. Minst två personer ska skriva under protokollet, till exempel ordförande och sekreterare. 

En ideell förening får främja sina medlemmars ekonomiska intressen men inte bedriva affärsverksamhet. Exempel på sådana ideella föreningar är fackföreningar och Skattebetalarnas förening. Det innebär att föreningen får jobba för sina medlemmars ekonomiska intressen genom opinionsbildning, ge juridisk hjälp med mera men inte bedriva affärsmässig verksamhet.

Starta ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en företagsform som måste ha minst tre medlemmar och registreras hos Bolagsverket. Ni kan göra registreringen i e-tjänsterna på verksamt.se. 

Ni kan bilda en ekonomisk förening genom att:

  1. Besluta om start och anta stadgar.
  2. Betala insatsen. Alla medlemmar i en ekonomisk förening måste betala en insats. Hur stor insatsen är och hur den ska betalas står i stadgarna.
  3. Anmäl att du vill starta en ekonomisk förening på verksamt.se. Du måste skicka in anmälan om att föreningen har startat senast sex månader efter att medlemmarna har tagit beslut om att föreningen ska startas.
  4. Invänta registrering från Bolagsverket

När Bolagsverket har beslutat om registrering får föreningen ett organisationsnummer och ett registreringsbevis. Så snart föreningen är registrerad kan ni sätta igång med verksamheten.

 Läs också: Starta eget företag – den kompletta guiden!

Hur mycket kostar det att starta en förening?

Att starta en ideell förening är gratis, också om du registrerar den hos Skatteverket. Om den ideella föreningen ska bedriva näringsverksamhet så ska den registreras hos Bolagsverket och det kostar 1500 kronor. En ekonomisk förening som ska registreras hos Bolagsverket får betala 1300 kronor i avgift.

Starta förening - kan ni få bidrag?

Många kommuner ger bidrag till ideella föreningar som har verksamhet inom kommunen. Ofta handlar det om verksamheter för vissa grupper, som till exempel barn och ungdomar, kultur eller folkbildande verksamhet. Kommunerna bestämmer själva vilka bidrag de ska ge så möjligheterna till bidrag kan vara olika beroende på vilken kommun föreningen har verksamhet i.

Lycka till med din förening!

 Pssst! Kolla in vårt bokföringsprogram för föreningar! Med programmet får du som är föreningens kassör allt som du behöver för uppdraget. Till det bästa priset på marknaden!

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen