Suppleant / styrelsesuppleant

En suppleant är en ersättare till en ordinarie ledamot i exempelvis en styrelse i aktiebolag eller förening. Begreppet förekommer också i utskott och nämnder. I styrelser för exempelvis aktiebolag används begreppet styrelsesuppleant.

Lagar & regler > Suppleant / Styrelsesuppleant

Vad gör en suppleant i en styrelse?

Suppleanten ersätter en ordinarie ledamot i en styrelse när denne av någon anledning är frånvarande. En styrelsesuppleant har alltså samma arbetsuppgifter som en vanlig styrelseledamot och får också närvara vid sammanträden och styrelsemöten för att hålla sig ajour. Enda skillnaden är att suppleanter inte får rösta när den ordinarie ledamoten är närvarande.

Suppleanter eller ersättare – vilket är det rätta ordet?

När det gäller kyrkor, kommuner och regeringar brukar själva ordet suppleant användas i lägre utsträckning. Istället har man valt att säga "ersättare". När det gäller företag brukar ordet suppleant fortfarande användas men egentligen är de två en och samma sak.

Så väljs styrelsesuppleanterna

Precis som styrelseledamöterna och ordföranden så väljs även suppleanterna på årsstämman. Det är viktigt att tänka igenom valet av styrelsens suppleanter eftersom de måste ha den kunskap och motivationen att gå in och ta över i de fall en ledamot exempelvis blir sjuk eller plötsligt avgår.

En viktig roll med mer ansvar än väntat

En suppleant är ingen oviktig roll, tvärtom. Ofta måste en suppleant hoppa in och ersätta andra med kort varsel vilket gör att det vilar ett stort ansvar på suppleantens axlar. När man väljer suppleant måste man också fortsätta informera om de olika uppdragen så att det inte blir jobbiga överraskningar i framtiden när personen ska in och företräda en ordinarie ledamot.

Vem kan bli suppleant?

Vem som helst kan bli suppleant så länge personen är myndig. Det kan till exempel handla om en maka, make, sambo eller en god vän. Dock bör suppleanten ha insikt och kunna ta över de uppdrag som förväntas av honom eller henne så var noga att välja suppleanter med rätt förutsättningar. Inte bara för att de ska ställa upp för dig, men för att de faktiskt kan bidra med något till företaget. Något som verkar som vara enkelt och oviktigt kan helt plötsligt vara något som kan påverka företagets framtid när något oväntat händer.

Kan en suppleant få lön?

Många frågar sig om suppleanter får en lön. Detta kan vara skillnad från företag till företag. Det är relativt ovanligt att suppleanter får en vanlig lön, men däremot kan de få en slags ersättning som är en del av styrelsearvodet. Det vanligaste är att ersättningen ingår i den klumpsumma som är själva arvodet och att styrelsen beslutar hur den ska fördelas mellan de olika suppleanterna. Ett annat sätt är att de får en särskild ersättning som beslutas på årsstämman men detta sätt är ovanligare även om det förekommer.

Att tänka på som suppleant

Det är viktigt att du inte missköter din roll som suppleant. Det innebär att även om du bara är ersättare så är du faktiskt skyldig att berätta om du får veta något som skulle kunna vara negativt för företaget i fråga. Du måste med andra ord rapportera in vårdslöshet, brottslighet och annat som någon annan eller flera i företaget håller på med.

Om du som suppleant handlat fel eller gjort något med oaktsamhet så kan du bli ansvarig och i värsta fall betalningsskyldig. Du kan också bli betalningsansvarig om du trätt in för en ledamot och Bolagsverket inte fått in årsredovisningen efter femton månader efter det att räkenskapsåret är slut. 

Suppleant på engelska

Alternate; Deputy; Alternate director; Substitute

Relaterade ord

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Firmatecknare
Styrelseordförande
Styrelse
Bolagsordning

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp