Välj rätt bland olika företags- & bolagsformer

Du väljer själv under vilken bolagsform du vill bedriva din verksamhet. Samtidigt bestäms bolagsformen till viss del av om du till exempel ska vara egenföretagare eller driva företag tillsammans med flera ägare. Vi hjälper dig att reda ut vilken av de olika företagsformerna som passar bäst för din verksamhet.

Vad är bolagsform?

När du startar företag måste du välja bolagsform, även kallat företagsform. Bolagsformen anger vilken typ av företag du ska starta. Du bör välja bolagsform beroende på vad du ska jobba med, om du vill starta ensam eller ni är flera, om uppstarten kräver en kapitalinsats eller inte, och vilka andra förutsättningar som finns. 

Det finns stora skillnader mellan bolagsformerna när det gäller det personliga ansvaret för skulder. Så den ekonomiska risken bör vara en viktig faktor när du bestämmer dig för vilken företagsform du vill starta.

Vissa bolagsformer, som enskild näringsidkare (enskild firma) och aktiebolag, hör till de vanligaste för nyföretagare. Vi guidar dig genom djungeln av olika företagsformer, så att du lättare kan bestämma dig för vilken som passar bäst för din verksamhet.

 Starta eget - kom igång snabbt och lyckas! Vismas Starta eget-skola guidar dig i allt från hur du startar ditt företag till hur du skaffar kunder och kommer igång med din försäljning. Dessutom tips och råd om hur du håller koll på företagets ekonomi.  

 

Olika företagsformer – så skiljer de sig

Ägarnas ekonomiska ansvar
Personligt ansvar
Gemensamt och personligt ansvar
*) KP: Gemensamt och personligt ansvar. KD: Ansvarar endast för insatt kapital
Inget personligt ansvar, har endast ansvar för insatt kapital
Inget personligt ansvar
Insatskapital
Nej
Nej
KP: Nej. KD: Åtar sig lägst 1 kr
50 000 kr i privata aktiebolag. 500 000 kr i publika aktiebolag
Medlemsinsats enligt föreningens stadgar, samt eventuell årsavgift
Antal ägare/medlemmar som krävs vid uppstart
Alltid 1 fysisk person
Minst 2 fysiska eller juridiska personer
Minst 2 fysiska eller juridiska personer
Minst 1 fysisk eller juridisk person
Minst 3 fysiska eller juridiska personer
Företräder företaget
Näringsidkaren
Bolagsmännen
Komplementärerna
Styrelsen och VD
Styrelsen och VD
Krav på revisor
**) Vanligtvis inte
**) Vanligtvis inte
**) Vanligtvis inte
***) Vanligtvis inte
Minst 1 revisor, större föreningar kräver auktoriserad revisor
Beskattning
Näringsidkaren beskattas
Delägarna beskattas
Delägarna beskattas
Bolaget beskattas
Föreningen beskattas
Företaget kan ha anställda
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avslutas vanligtvis genom likvidation
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja


*) KP: Komplementär, KD: Kommanditdelägare
**) Undantag finns för större företag och företag med speciell verksamhet, till exempel advokatverksamhet.
***) Privata aktiebolag med färre än tre anställda och med en omsättning under tre miljoner kan bestämma att inte ha revisor. Större företag och företag med speciell verksamhet, till exempel med finansiell inriktning, måste alltid ha revisor.

 Ska du starta eget företag? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Enskild näringsidkare

Hette tidigare enskild firma. Denna bolagsform är ofta det naturliga valet om du ska starta på egen hand. En fördel är att du inte behöver något formellt insatskapital för att starta företag som enskild näringsidkare. Nackdelen kan vara att det inte finns någon klar ansvarsgräns mellan din personliga och ditt företags ekonomi. Här kan du läsa mer om att starta enskild firma.

 Så väljer du företagsnamn

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas och ägas av en eller flera personer. I den här bolagsformen krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. En fördel med denna bolagsform är att det personliga ansvaret i princip är begränsat till aktiekapitalets storlek. En grundtanke bakom aktiebolaget är att man vill begränsa den ekonomiska risken till det insatta kapitalet. Starta aktiebolag

Vid eventuella problem ska inte bolagets finanser "smitta" av sig på ägarens privata ekonomi. När bolaget behöver låna pengar är det dock vanligt att banken kräver personliga borgensförbindelser av ägaren. Därmed kan ägaren få ett indirekt ekonomiskt ansvar utöver det insatta kapitalet även med aktiebolag.

 Ha full koll på företagets pengar med Visma eEkonomi! Om du har din bank kopplat till programmet blir det bokföring på autopilot - enkelt och smidigt.

Handelsbolag och kommanditbolag

Detta är två mindre vanliga företagsformer, som båda utgör alternativ till aktiebolag för minst två personer som ska driva ett företag tillsammans. Precis som för enskilda näringsidkare finns heller inget krav på insatskapital. Den avgörande skillnaden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag är hur ansvaret för företagets ekonomi fördelas mellan ägarna. Starta handelsbolag

I ett handelsbolag delar samtliga ägare ett solidariskt och personligt ansvar för företagets ekonomi. Eftersom detta kräver hög personlig tillit ägarna emellan, är det viktigt att ett bolagsavtal upprättas mellan ägarna i samband med starten. I ett kommanditbolag måste minst en person inneha fullständigt personligt ansvar för företagets ekonomi. Denna person kallas komplementär. Övriga delägare, som kallas kommanditdelägare, ansvarar endast för sin kapitalinsats.

Ekonomisk förening

I en ekonomisk förening är man endast medlem och inte ägare, alltså kan heller inget personligt ansvar utkrävas för föreningens ekonomi. Kapitalinsatsen består i form av en insats till föreningen, samt en eventuell årsavgift som framgår av föreningens stadgar. Ekonomisk förening kan vara en lämplig företagsform om ni är minst tre personer, som samlas kring ett gemensamt intresse.

Som medlem kan man ha nytta av föreningen som konsument, producent eller anställd. En historiskt typisk ekonomisk förening kan vara producentkooperativ inom lant- och skogsbruk eller ett konsumentkooperativ i form av en Coop-butik.

Kooperativ

I ett kooperativ äger och driver medlemmarna en verksamhet för att i första hand vinna ekonomiska fördelar. Man kan säga att den kooperativa företagsformen är en kombination av affärsverksamhet, demokratiska beslutformer och socialt ansvarstagande. Varje medlem har vid omröstningar en röst oavsett hur mycket man satsat i kooperativet.

De flesta kooperativ drivs som ekonomiska föreningar, men det som skiljer kooperativ från ekonomiska föreningar är sättet att organisera verksamheten på – ofta enligt kooperativa principer som solidaritet, demokrati, socialt ansvar och rättvisa. Vanligt förekommande kooperativ är produktions- eller konsumtionskooperativ eller personalägda verksamheter.

 Driva eget ensam eller tillsammans med någon?

3,7/5 - 25 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi