Så skriver du affärsplan för att starta eget företag

Söker du ekonomiskt stöd från en bank, organisation eller myndighet? Eller planerar du inleda ett samarbete med en leverantör eller partner? Då behöver du skriva en affärsplan – ett dokument som beskriver ditt nya företag.

Affärsplanen är det samlade dokument som beskriver ditt nya företag: Vad ska du arbeta med, vilka kunder söker du, hur ska du nå ut till dem och vad ska det ge i pengar? En affärsplan innehåller också siffror på förväntade intäkter och kostnader. Detta kallas för resultat- och likviditetsbudget.

Det är viktigt att affärsplanen bygger på bra research, där du har tagit reda på så mycket du kan om marknaden och kunderna. Med bra research menas att du har en så riktig och sann bild av marknaden som är möjligt. Du kan göra en enkätundersökning eller intervjua potentiella kunder. Det viktiga är att ställa rätt frågor och dra rätt slutsatser, så att analysen verkligen speglar förutsättningarna för ditt företag.

 Som egenföretagare måste du ha koll på din ekonomi och sköta din bokföring. Med Visma eEkonomi fakturerar du och bokför enkelt direkt i datorn, surfplattan och mobilen.

 

Ladda ner gratis program för affÄrsplan

 

 Hur tänker en entreprenör? Här är10 unika egenskaper!

Detta ska en affärsplan innehålla

Affärsplanen ligger ofta till grund för om du ska få ett banklån eller om en leverantör kan tänkas vilja inleda affärsrelationer med ditt företag. En affärsplan ska vara realistisk men samtidigt spegla din ambition som entreprenör.

En fullständig affärsplan bör alltid beskriva:

Företagets mission

Vad går din verksamhet ut på, vilken uppgift har den?

Affärsidé

Vad är din specialkompetens, vilka problem löser du åt kunden?

Målbild

Hur ser ditt företag ut om 1-2 år?

Erbjudande

Vad är kundnyttan? Vilket problem eller vilka behov vill du tjäna?

Argument

Varför ska kunden välja just dig? Vad är unikt med ditt erbjudande? Varför ska kunden beställa just nu?

Aktivitet

Hur når du kunderna: Använda sociala medier, egen webbsajt, upparbetade nätverk, annonsering, telefonförsäljning, kundträff, broschyrmaterial, referenser/vittnen, utskick, seminarier, mässor etc.

Marknadsföringspartner

Leverantör, förening, organisationer, myndighet, kommun, fack etc.

Marknadsanalys

Vilka är dina tänkbara kunder, hur handlar de sina tjänster/produkter i dag, vilka är dina främsta konkurrenter, vilka marknadstrender ser du, hur säker/osäker är marknaden?

Ingångsstrategi

Hur planerar du att sätta igång med ditt företag? I vilken ordning sker dina marknadsaktiviteter? När, hur och av vem?

Tillväxtstrategi

Hur kan du expandera din verksamhet, vilka är dina resursbehov, vad är utgångsstrategin om du tvingas avveckla ditt företag?

Budget

Hur stora är dina minsta/största/sannolika beräknade intäkter, hur stort är lönsamhetskravet, vilka är de kritiska milstolparna för att ditt företag ska uppnå och bibehålla likviditet, vad är kostnaden för de olika stegen i affärsplanen, och om du har en eller flera partners, hur fördelas kostnaden mellan aktörerna?

 Vem är entreprenör och hur ser framtidens entreprenörskap ut?

Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Läs mer