Så skriver du affärsplan för att starta eget företag

Affärsplanen är det samlade dokument som beskriver ditt nya företag och hur du ska förverkliga din företagsidé. En bra affärsplan har som syfte att ge dig, banker och samarbetspartners en övergripande förklaring till ditt nya företag, ditt erbjudande och den marknad du ska ge dig in på. En stor del av affärsplanen är siffror på förväntade intäkter och kostnader. 

Söker du företagslån från en bank eller vill du inleda ett samarbete med en leverantör? Då behöver du skriva en affärsplan. Ta del av våra bästa tips på hur du kommer igång!

Varför behövs en affärsplan?
Att veta vilken riktning du vill föra företaget och hur planerar den ekonomiska biten är lika viktigt för din egen del, som för en potentiell investerare. Det finns ingen lag som kräver att du måste ha en affärsplan, men det förenklar för dig att ha ett dokument som på ett konkret sätt förklarar din affärsidé och hur du ska gå tillväga. Att fundera över sin affärsidé ett extra varv innan du sätter igång med ditt nya företag är toppen, framförallt när du fått hela bilden klar för dig så kan det vara läge att uppdatera och arbeta om delar i din affärsplan.

Hur tar jag fram en affärsplan?
Det är viktigt att affärsplanen bygger på bra research, där du har tagit reda på så mycket du kan om marknaden och kunderna. Med bra research menas att du har en så riktig och sann bild av marknaden som är möjligt. Du kan göra en enkätundersökning eller intervjua potentiella kunder. Det viktiga är att ställa rätt frågor och dra rätt slutsatser, så att analysen verkligen speglar förutsättningarna för ditt företag. Din affärsplan ska vara realistisk och verklighetsförankrad, men också visa på möjligheterna med ditt nya företag. Du kartlägger enklast företagets starka och svaga sidor genom en SWOT- analys, som svarar på följande frågor: 

 • Vilket är ditt företags starka sidor?
 • Vilka är de svaga sidorna?
 • Vilka möjligheter kan uppstå för ditt företag framöver?
 • Vilka hot kan uppkomma och skapa svårigheter för ditt företag framöver?
 Som egenföretagare måste du ha koll på din ekonomi och sköta din bokföring. Med Visma eEkonomi fakturerar du och bokför enkelt direkt i datorn, surfplattan och mobilen.

 

Ladda ner gratis program för affÄrsplan


Detta ska en affärsplan innehålla

Affärsplanen ligger ofta till grund för om du ska få ett banklån eller om en leverantör kan tänkas vilja inleda affärsrelationer med ditt företag. En affärsplan ska vara realistisk men samtidigt spegla din ambition som entreprenör. Lägg ditt fokus på att få en helhetsbild av din affärsidé och de saker runtomkring som kan spela in när du planerar din verksamhet.

Det finns inga rätt och fel när det gäller affärsplanens exakta innehåll, mycket beror på vilken typ av verksamhet du tänkt starta. Områden som behöver finnas med i affärsplanen är marknadsanalys, konkurrentanalys, budget och den ekonomiska biten. Glöm inte heller din egen del i affärsplanen - om du har personliga egenskaper och kunskaper sedan tidigare som stöttar upp din affärsplan, är också dessa viktiga bitar att ha med. Läs mer om de olika delarna här nedanför.

Företagets vision och mission

Visionen kan beskrivas som det övergripande målet för verksamheten, vad verksamheten ska sträva efter på längre sikt. Missionen är den konkreta, mätbara varianten som sätter ord på hur visionen kan nås. Visionen ska vara istället vara något att sträva efter. Tänk på: Vad går din verksamhet ut på, vilken uppgift har den och vilka mål har du? Hur ser ditt företag ut om 1-2 år? Och om 5 år?

Affärsidé

Affärsidén kan ses som kärnan i din affärsplan och har som syfte att beskriva din verksamhet. Tänk på: Vad är din specialkompetens, vilka problem löser du åt kunden? I korta drag; hur ska marknadsföringen finansieras och genomföras? Vad är det unika i just ditt erbjudande?

 22 gratis affärsidéer att inspireras av 

Erbjudande och prissättning

Lägg tid på att arbeta fram ett bra erbjudande och beskriv kundnyttan. Tänk på: Vilket problem eller vilka behov vill du tjäna? Vad ska du ha för prissättning och hur kommer detta priset stå sig i förhållande till dina konkurrenter? Varför ska kunden välja just dig? Vad har du för konkurrensfördelar?

Marknadsanalys

Marknadsanalysen är en viktig del i din affärsplan och ligger till grund för flera andra punkter – exempelvis erbjudandet, marknadsföringen och ingångsstrategin. Här tar du reda på hur marknaden ser ut; exempelvis vilka trender som finns och vilka aktörer som blir dina konkurrenter. Utifrån denna information kan du sedan planera hur du ska agera på marknaden. Att tänka på: Vilka är dina tänkbara kunder? Hur ser konkurrensen ut och vad kan du lära dig av den? Hur säker/osäker är marknaden?

Marknadsaktiviteter

Här presenterar hur du kommunicerar med den tänkta målgruppen. Har du tänkt använda sociala medier och egen webbshop ska du nämna det här, och hur du går tillväga för att hitta dina kunder. Ta också upp om du har befintliga nätverk som du kan promota ditt nya företag, tankar kring annonsering, mässor, kundträffar och dylikt. Tänk på: Hur når du kunderna? Via vilka kanaler och aktiviteter? Hur hänger kanalerna och aktiviteterna ihop?

Marknadsföringspartners

Vilka kontakter har du? Hur kan du använda dessa kontakter för att få ditt företag att utvecklas? Finns det övriga partners du behöver kontakta för att få ut dina marknadsaktiviteter på rätt sätt?

Ingångsstrategi

Den här punkten beskriver hur du planerar att sätta igång med ditt företag. Ta hjälp av marknadsanalysen när du planerar din ingångstrategi. Tänk på: I vilken ordning sker dina marknadsaktiviteter? När, hur och av vem?

Tillväxtstrategi

Tillväxtstrategin har som syfte att förtydliga hur företaget ska nå tillväxt framåt. Det kan innefatta en plan om hur företaget kan ta sig in på andra marknader, eller hur affärsidén kan vidareutvecklas. Tänk på: Hur kan du expandera din verksamhet, vilka är dina resursbehov, vad är utgångsstrategin om du tvingas avveckla ditt företag?

Budget

En av de viktigaste posterna i din affärsplan är budgeten. Här redovisar du förväntade intäkter och kostnader. Både resultatbudget och likviditetsbudget ska lyftas under den här punkten. Tänk på: Hur stort är lönsamhetskravet, vilka är de kritiska milstolparna för att ditt företag ska uppnå och bibehålla likviditet? Om du har en eller flera partners, hur fördelas kostnaden mellan aktörerna?

Finansiering

När du vet hur mycket pengar som behövs för att starta ditt företag, kan du gå vidare till punkten Finansiering. En del av pengarna är antagligen dina egna, men det kan också vara aktuellt att ansöka om ett banklån eller ta in riskkapitalister. Tänk på: Är affärsplanen är relevant för personen som ska investera i den? Är budgeten rimlig? Vilka argument ska du lyfta fram i kontakt med bank eller investerare?

 Läs mer om finansiering och vad du bör tänka på 

Du som företagare

Se till dig själv som företagare. Beskriv varför just du är rätt person att starta och driva den tänkta verksamheten och hur dina tidigare erfarenheter kommer till användning i företaget. Tänk på: Har du personliga egenskaper eller kunskapsområden, och som kan ge dig konkurrensfördelar? Hur kan du dra nytta av ditt befintliga kontaktnät i ditt nya företag? Hur ser din privatekonomi ut? Kommer du att klara dig ekonomiskt under uppstartstiden?

 

Så kommer du igång med affärsplanen

 1. Vem är det som ska läsa din affärsplan - bank, potentiell affärspartner, investerare? Utgå från den du vill ska läsa din version och ha sedan i åtanke vad den här personen har för vinning i det du skriver. En bank vill se din möjlighet att betala tillbaka lånet, medan en investerare framförallt är intresserad av den potential och framtidsvision som finns i företaget.
 2. Avgränsa din affärsplan. Det är fantastiskt om din affärsidé kan rädda världen, men inte speciellt troligt. Fokusera istället på en affärsmodell och lös ett problem, det räcker.
 3. Gör din research och se till att den är väl underbyggd. En genomtänkt affärsplan bygger på relevant bakgrundsinformation.
 4. Håll affärsplanen enkel och konkret, det hjälper både dig och läsaren.
 5. Färdig med första utkastet? Bra! Låt texten vila några timmar eller dagar. Be om feedback och arbeta sedan på att förbättra din affärsplan.
 6. Se över din affärsplan en gång till. Är du beredd att bestämma dig för om affärsidén håller, eller behöver du redigera företagsplanerna? När underlaget känns genomarbetat är du redo att slutföra affärsplanen. Kom ihåg att hålla den aktiv - se affärplanen som ett styrdokument inför framtiden.
 7. Slutligen - våga be om hjälp! Almi Företagspartner och Nyföretagarcentrum är exempel på instanser som kan hjälpa dig. Spana även in Starthjälpen, en guide för dig som vill starta eget.
 Affärsplanen är minst lika viktig för din egen del. Se dokumentet som en riktning för hur du ska jobba. Och om du behöver revidera planen längs vägen är det helt okej. Du skulle även kunna dela upp planen så att en version är för egen del och den andra versionen är anpassad för bank och investerare – se bara till att planerna är synkade.

 

4,3/5 - 7 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Just nu kan du köpa Visma eEkonomi med deklaration till rabatterat pris.

Läs mer