EU-moms: Så redovisar du moms till andra EU-länder

Funderar du över hur EU-momsen ska betalas vid försäljning av vissa tjänster till privatpersoner i andra EU-länder? Här hittar du svaret! Läs också mer om hur du kan förenkla momsredovisningen med inbyggda stöd i Vismas program.

Skatter & skatteregler > EU-moms

Vad är EU-moms?

Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur moms ska betalas vid försäljning av vissa tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Nytt är att momsen ska betalas i det land köparen är bosatt istället för det land där säljaren är registrerad.

En anledning till de nya momsreglerna är att stoppa de möjligheter som funnits till försäljning från länder med låga momssatser som exempelvis Luxemburg. Åtskilliga större företag har etablerat filialer i länder med låg moms för att kunna hålla lägre priser. Men nu är det alltså momssatsen i köparens hemland som gäller.

Säljarens ansvar

De företag som säljer tjänster till andra företag inom EU berörs inte, det är bara de som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till andra EU-medborgare, som ska betala in momsen i det land kunden är bosatt.

Det låter förstås komplicerat att behöva hålla reda på olika kunders hemländer och särredovisa momsen dit, men det finns även hjälp att få.

Förmedlare sköter även momsen

Om du säljer tjänster via en marknadsplats på internet, som exempelvis en mobilapp i App Store, ses marknadsplatsen som den som säljer tjänsten till privatpersonen och då är det marknadsplatsens ansvar att förmedla momsen rätt. Du säljer i så fall tjänsten till marknadsplatsen och eftersom marknadsplatsen inte är en privatperson omfattas din försäljning inte av de nya reglerna.

Skatteverket kan också hjälpa dig

Om ditt företag säljer dessa tjänster direkt till andra EU-medborgare kan du även ta hjälp av Skatteverkets e-tjänst Mini One Stop Shop (MOSS). Då redovisar du din försäljning om moms till Skatteverket som sedan distribuerar ut rätt moms till de aktuella länderna.

Stöd finns i Vismas program

– Om du faller inom denna kategori som ska redovisa utländsk moms finns det hjälp att få i våra program.

– Se även till att använda dig av Skatteverkets e-tjänst MOSS som tar hand om redovisningen till andra länder så du slipper momsregistera dig i varje land, tipsar Helene Struthers som arbetar med programutveckling på Visma Spcs.

Detta är MOSS

MOSS står för Mini One Stop Shop och är en ny e-tjänst hos Skatteverket som kan hjälpa till att redovisa och betala moms i andra EU-länder. När du redovisar utländsk försäljning till MOSS tar Skatteverket hand om och skickar momsen vidare till rätt mottagarland.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion