Fylla i arbetsgivardeklaration 2018 – så funkar det!

Funderar du över vad arbetsgivardeklaration är för något? Och vill du veta vilka nya regler som stegvis införs efter halvårsskiftet 2018? Toppen, för i den här artikeln får du svaret! 

Från och med halvårsskiftet 2018 infördes nya regler som innebär att vissa företag nu behöver redovisa arbetsgivardeklarationen på individnivå. Från och med januari 2019 gäller det alla företag. I den här artiken pratar vi om arbetsgivardeklaration som helhet och snuddar endast lätt vid de nya reglerna.

 Läs mer om hur arbetsgivardeklaration på individnivå fungerar

Nya regler för arbetsgivardeklaration – en kort summering

Nya regler gäller för redovisningen av arbetsgivardeklarationen där första steget togs den 1 juli 2018. Den nya regeln kallas för arbetsgivardeklaration på individnivå och kommer att introduceras i två steg. 

  • Från och med den 1 juli 2018 ska alla företag inom branscherna restaurang, bygg (med SNI-kod 41), tvätteri och frisör som för personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå.
  • Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla samtliga arbetsgivare i Sverige.
  • Om du omfattas av reglerna vid införandet men till exempel får ett förändrat antal anställda vid ett senare tillfälle ska du fortsätta redovisa arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Vad innebär ändringen?
Individuella arbetsgivardeklarationer innebär att arbetsgivare månadsvis ska redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd, istället för att arbetsgivaren redovisar avdragen skatt som en klumpsumma där beloppet inte delas upp. Redovisningen sker varje månad och kommer förenkla för såväl arbetsgivare som löntagare. Anställda kommer att kunna logga in på Skatteverkets Mina sidor och där se sina egna, individuella uppgifter som arbetsgivaren rapporterat in.

 Läs mer om arbetsgivardeklaration på individnivå hos Skatteverket.

Vad är en arbetsgivardeklaration?

Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. Uppgifterna är bruttolöner, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Arbetsgivaravgifter ska inte betalas på ersättning till en person om ersättningen under året är mindre än 1 000 kr.

 Lämna kontrolluppgifter 2018– detta gäller

Vad ingår i arbetsgivardeklarationen?

 Bruttolön 
Här ingår samtliga löner och ersättningar, inklusive den skattepliktiga delen av milersättningen och traktamenten, samt belopp som är avsatta till vinstandelsstiftelse. 

 Förmåner
Här avses bil, bränsle, mat, bostad med mera som bekostas av företaget och används privat av den anställde. 

 Utgifter i arbetet
Vissa yrkesgrupper beviljas skattelättnader för att de använder exempelvis egna instrument, verktyg eller fordon i tjänsten. I arbetsgivardeklarationen redovisas skatteavdraget och enligt en procentsats som är beslutad av Skatteverket. Villkoret är att utgifterna motsvarar minst 10 procent av den anställdes bruttoersättning.

 Arbetsgivaravgifter
Full arbetsgivaravgift gäller för personer som är födda 1953 och senare. Från och med det år en anställd fyller 66 år ska du däremot bara betala ålderspensionsavgift. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om Arbetsgivardeklaration.

2017 kom en ny, tillfällig regel gällande sänkta arbetsgivaravgifter. Detta kallas för Växa-stöd och gäller t.o.m. 2021. Från och med 31 mars gäller den tillfälliga regeln även aktiebolag och handelbolag. Läs mer om nyheten i textrutan längst ner.

Vismas löneprogram görs alla beräkningar automatiskt efter att den första inställningen är gjord. 

 Läs i detalj vad varje ruta i arbetsgivardeklarationen har för funktion. (gäller ej arbetsgivardeklaration på individnivå)

Särskilda regler och avdrag

I vissa andra fall kan du också beviljas lägre arbetsgivavgift, se nedan:

  • Vid arbete utomlands eller om ditt företag saknar fast arbetsställe i Sverige. Läs mer här 
  • För vissa anställda som arbetar med kvalificerad forskning och utveckling. Läs mer här 
  • Vissa branscher inom regionala stödområden. Gäller för verksamhet vid fast driftställe. Läs mer här

Deklarera avdragen skatt

Som arbetsgivare beräknar du underlaget för skatteavdrag på lön och förmåner.

Till försäkringskassan

När du gör din arbetsgivardeklaration, ska du även fylla i uppgifter till Försäkringskassan om sjuklönekostnad. Detta för att Försäkringskassan ska kunna räkna ut om du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader. Läs mer om sjuklönekostnader på Försäkringskassans sajt.

 Håll koll på alla viktiga datum under 2018 med vår skattekalender

Arbetsgivardeklaration i Visma eEkonomi

Tips från supporten:


(
klicka på bilden för att zooma in)

Om du använder Lön-modulen i Visma eEkonomi så kan du skapa arbetsgivardeklaration för lönerna via Lön - Arbetsgivardeklaration.

När du klickar på Skapa ny arbetsgivardeklaration får du välja period, du väljer den månad som lönen var utbetald i. Alla lönebesked i den månaden slås ihop på arbetsgivardeklarationen. Klicka sedan på Bokför, det skapas då en verifikation som bokar om skatt och arbetsgivaravgifter till skattekontot. Du kan klicka på Åtgärder och välja Skapa fil, då skapas en XML-fil som du sparar på din dator och du kan sedan kan ladda upp på Skatteverkets hemsida.

Förenklad arbetsgivardeklaration – för privatpersoner

Den förenklade arbetsgivardeklarationen använder du som är privatperson när du har betalat ut ersättning (i pengar eller andra förmåner) för ett arbete som en annan person gjort åt dig. Mer information om den förenklade arbetsgivardeklarationen finns på Skatteverkets sajt.

Arbetsgivardeklaration - exempel Visma Spcs Löneprogram
(Klicka på bilden för att zooma in)

Varför betalar vi arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifterna går in i statens budget för socialavgifter. Därifrån betalas de ut som bland annat sjukpenning och föräldrapenning, men också socialbidrag och arbetsskadeersättning. 

 Så förenklar du din lönehantering

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter (Växa-stödet) utökas 2018

Vid årsskiftet 2017/2018 utökas växa-stödet till att också gälla för aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare. De nya reglerna innebär att ett aktiebolag eller handelsbolag som anställer en person, bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren. Tidigare har den tillfälliga lagen endast gällt dig som driver enskild firma.

Lagen gäller när aktiebolaget eller handelsbolaget har anställt sin första medarbetare efter den 31 mars 2017. Utvidgningen av växa-stödet för aktiebolag och handelsbolag gäller bara för ersättning som har betalats ut under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Läs mer om den tillfälligt sänka arbetsgivaravgiften på Skatteverket

4,2/5 - 92 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi