Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning, även kallad eu periodisk sammanställning, är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder.

Skatter & skatteregler > Periodisk sammanställning

Vad är periodisk sammanställning?

Den periodiska sammanställningen är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder och är en sammanställning över samtliga fakturor som du har skickat till berörda kunder med belopp, datum och mottagare.

När är försäljning inom EU momsfritt? 

Försäljning av varor och tjänster till företag i andra EU-länder är momsfritt under förutsättning att:

  • varan transporteras till eller förbrukas i ett annat EU-land
  • köparen har angett sitt VAT-nummer

Periodisk sammanställning – datum för inlämning

Säljer du varor eller både varor och tjänster ska du lämna in din periodiska sammanställning varje månad. Om du enbart säljer tjänster räcker det med en gång per kvartal.

 Tips! I vår kalender över skatte- och momsdeklaration hittar du alla datum för periodisk sammanställning

Du som lämnar in din periodiska sammanställning på blankett ska ha lämnat in senast den 20:e månaden efter den månad eller kvartal du redovisar. Lämnar du in din periodiska sammanställning via e-tjänst är det den 25:e som gäller.

Lämna periodisk sammanställning till Skatteverket via blankett eller e-tjänst

Du kan lämna din periodiska sammanställning via pappersblankett, blankett SKV 5740 som du kan beställa via Skatteverkets beställningstjänst, eller via Skatteverkets e-tjänst.

Periodisk sammanställning på engelska

EU sales list;  recapitulative statement

Relaterade ord

Ingående moms
Mini One Stop Shop (MOSS)
Momsdeklaration
Momsregistreringsnummer
Utgående moms
Deklaration
Momsredovisning

  Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!