Deklarera enskild firma, förening, handels- & aktiebolag 2021 – så gör du!

Dags att deklarera enskilda firman eller aktiebolaget? Alla företag måste deklareras en gång per år, precis som privatpersoner lämnar inkomstdeklarationer. Olika typer av företag ska deklareras på lite olika sätt men det finns också mycket som förenar. I den här artikeln guidar vi dig till rätt typ av deklaration för just ditt företags bolagsform!

Företagsdeklaration > Deklarera enskild firma & aktiebolag

Vad innebär det att deklarera?

Deklarationen talar om hur mycket pengar du tjänade förra året. Alla privatpersoner ska lämna inkomstdeklaration – varje år. Detsamma gäller företagare. 

  Lästips! Vad är deklaration?

Något som kan vara viktigt att tänka på gällande deklaration, är skillnaden mellan juridiska och fysiska personer. Företag som är egna juridiska personer, som aktiebolag, deklareras för sig medan enklare företagsformer som enskild firma och delägare i handelsbolag deklareras på bilagor till den egna inkomstdeklarationen. Det finns fyra olika inkomstdeklarationer.

 Deklaration – allt om företagsdeklaration 

Rätt blankett eller ingen blankett?

Det finns olika blanketter som ska användas beroende på vilken typ av företag du driver. Det finns ganska många olika blanketter att fylla i, men för den som ska deklarera ett företag är det som regel bara en extra blankett att hålla reda på. Det kan vara skönt att veta att i de fallen det krävs speciella deklarationsblanketter, så skickas dessa ut av Skatteverket. 

Deklarera enskild firma

 Den löpande bokföringen avslutas med förenklat årsbokslut vid omsättning under tre miljoner kronor per år. Vid omsättning över tre miljoner gäller vanligt bokslut. 

 Det finns olika blanketter som ska användas beroende på vilken typ av företag du driver. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas in tillsammans med Inkomstdeklaration 1. Den som har flera verksamheter kan även använda underblanketten NEA. I slutändan räknas resultaten samman på NE-blanketten.

 Inkomstdeklaration 1 gäller även privatpersoner och delägare i handelsbolag. Den här typen av deklaration ska vara inlämnad den 3 maj 2021.

 Avdrag för kontor hemma - 8 säkra avdrag för kontor hemma

Deklarera aktiebolag

 Den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. Mindre aktiebolag kan sätta upp årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna.

 Blanketten Inkomstdeklaration 2 används i första hand för aktiebolag. Delägarna i ett fåmansaktiebolag deklarerar sedan sina kvalificerade andelar på blankett K10.

 Inkomstdeklaration 2 ska vara Skatteverket tillhanda den 1 juli 2021 om ditt räkenskapsår följer kalenderåret (deklarerar du digitalt är det i stället 2 augusti 2021 som gäller). Har du annat räkenskapsår, hittar du ditt inlämningsdatum för Inkomstdeklaration 2 på Skatteverkets hemsida.

 Avdrag & deklaration - deklarationstips från experten

Deklarera handelsbolag

 Den löpande bokföringen avslutas med årsbokslut eller årsredovisning, beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare. 

 Inkomstdeklaration 4 gäller. En delägare deklarerar själva bolaget. Samtliga delägare deklarerar sina andelar på blankett N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer).

 Datumet 1 juli 2021 (eller 2 augusti 2021 om du deklarerar digitalt) gäller om räkenskapsåret följer kalenderåret. Företag med andra räkenskapsår hittar sina inlämningsdatum för Inkomstdeklaration 4 hos Skatteverket.

Deklarera ekonomisk förening

 Blanketten Inkomstdeklaration 2 används för ekonomisk förening och aktiebolag. 

 En ekonomisk förening avslutar den löpande bokföringen med en årsredovisning. Om det är en mindre ekonomisk förening går det bra att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna.

 Inkomstdeklaration 2 ska vara Skatteverket tillhanda den 1 juli 2021 om ditt räkenskapsår följer kalenderåret (deklarerar du digitalt är det i stället 2 augusti 2021 som gäller). Har du annat räkenskapsår, hittar du ditt inlämningsdatum för Inkomstdeklaration 2 på Skatteverkets hemsida.

Deklarera ideell förening

 Den löpande bokföringen avslutas med förenklat årsbokslut vid omsättning under tre miljoner kronor per år. Vid omsättning över tre miljoner gäller vanligt bokslut.

 Lästips! Bokföringsnämndens vägledning för ideella föreningar som upprättar förenklat bokslut

 Inkomstdeklaration 3 gäller främst för ideella föreningar och stiftelser.

 1 juli 2021 (eller 2 augusti 2021 om du deklarerar digitalt) gäller för dig med räkenskapsår som följer kalenderåret. Har du annat räkenskapsår, hittar du resterande inlämningsdatum för Inkomstdeklaration 3 hos Skatteverket.

  Fixa deklarationen själv – direkt från bokföringsprogrammet

Visste du att med Visma eEkonomis deklarationstillval kan du enkelt, snabbt och säkert deklarara direkt i datorn, på din tablet eller i mobilen? Allt är förberett för att du så smidigt som möjligt ska komma igång och lätt jobba vidare med din deklaration. Och det kan gå på under timmen. Vi provade!

Deklarera med visma eekonomi

Deklarera med hjälp av ett bokföringsprogram eller skatteprogram

Att använda blanketter kan kännas gammalmodigt, vi håller med. Ett enklare och smidigare sätt att deklarera 2021, är att lämna in sin deklaration elektroniskt. Företagare kan förenkla ytterligare genom att använda ett bokföringsprogram eller skatteprogram. Gärna ett som ligger i "molnet" och som du kommer åt överallt så länge du har en internetuppkoppling.

Med ett program får du hjälp att både välja rätt blankett och besked om resultatet så fort uppgifterna är ifyllda. Det blir även enkelt att se effekterna av de olika alternativ som finns. Du kan nämligen påverka hur stor din skatt kommer att bli.

 Vill du veta lite mer om hur det går till? Ta en titt på hur du skapar inkomstdeklarationen i Visma eEkonomi.

Deklarationstillval! Varför då?

Vad är då ett deklarationstillval i Visma eEkonomi? Ja, för det första är det just ett tillval eftersom alla inte vill eller behöver ha det. Vissa företagare väljer till exempel att köpa in tjänsten och låter redovisningsbyrån inkomstdeklarera företaget. Men för alla som vill sköta deklarationen själv handlar det om att göra den så smidigt som möjligt.

Enskilda firmor får hjälp med :

•att sammanställa bokslutsuppgifter inför deklarationen. Du kan även simulera olika inkomstalternativ och se vad det får för skattemässiga effekter. Den kompletta inkomstdeklarationen kan du skriva ut eller skicka på fil direkt till Skatteverket. Tillvalet hjälper dig även att upprätta ett årsbokslut (förenklat eller vanligt).

Aktiebolag får hjälp med:

•att sammanställa och skapa dina deklarationsblanketter. Modulen kan även simulera olika inkomstalternativ och visa vad det får för skattemässiga effekter. De färdiga deklarationsblanketterna INK2, INK2R och INK2S kan du skriva ut eller skicka på fil direkt till Skatteverket. Modulen hjälper dig även att upprätta en årsredovisning enligt K2 som sedan kan skickas in till Bolagsverket.

Vad ska deklareras? Företagets ekonomiska ställning

Så vad är det då som ska deklareras? Egentligen handlar deklarationen bara om en avläsning av företagets ekonomiska ställning vid ett givet tillfälle. Och det är bara fråga om företagets tillgångar och skulder, inkomster och utgifter – uppgifter som är enkla att få fram i ett bokföringsprogram.

Med standardrapporten Balansrapport får du ut allt som krävs för att redovisa företagets tillgångar och skulder. Resultatrapporten ger dig allt du behöver för att kunna deklarera företagets inkomster och utgifter. Balansrapport och resultatrapport resulterar senare i en balansräkning och resultaträkning. 

Alla företag måste också upprätta ett årsbokslut där man avslutar sin löpande bokföring. De enskilda firmor som omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år klarar sig med ett förenklat årsbokslut. Övriga företag ska upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen.

 Skatteverkets bilaga: Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut (pdf)

Vad är ett årsbokslut?

Ett bokslut handlar egentligen om att sammanställa bokföringen och avsluta verksamhetsåret. Årsbokslutet visar helt enkelt hur det har gått för företaget under året och hur ekonomin ser ut när räkenskapsåret tar slut. I ett förenklat bokslut ska du upprätta en balansräkning och en resultaträkning, det vill säga ta fram en balansrapport och en resultatrapport. Bokföringslagen säger att årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och noter. I vissa fall krävs även en förvaltningsberättelse.

I praktiken handlar det om att stämma av konton så att det bokförda värdena stämmer överens med de summor som finns i kassa, bank, leverantörsskulder, kundfordringar och varulager.

Med ett bokföringsprogram är det inga större svårigheter att ta fram underlag för årsbokslut heller. Svårigheterna ligger snarare i förberedelserna som kan komplicera saken en del.

Det handlar då om att förstå och kunna använda sig av de avdragsmöjligheter som finns på ett fördelaktigt sätt. Det här är en viktig anledning till att många väljer att ta hjälp av en redovisningskonsult med bokföring, årsbokslut och deklaration.

 Avdragen företagaren inte får missa

Skatteplanering före årsbokslutet

Både bokföring och deklaration innehåller valmöjligheter som gör det möjligt att påverka inkomster och skatter. Före bokslutet kan du påverka företagets resultat genom att välja avskrivningsmetoder och värderingsmodeller för hur inventarier och innevarande lager ska värderas och skrivas av. Du kan dessutom välja att tidigarelägga investeringar om ditt företag har stora vinster som annars kommer att beskattas.

Årsredovisning 2019 Visma eEkonomi

Visma eEkonomi har inbyggd hjälp för att göra årsavstämning i form av en checklista som klarmarkeras. Det finns även tillval att komplettera med, som exempelvis Deklaration och Deklaration/Årsredovisning.

Skatteplanering efter årsbokslutet

När företaget deklareras finns det även möjlighet att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten till kommande år. Upp till 30 procent av en enskild firmas vinst kan sättas av till periodiseringsfonder och med hjälp av expansionsfonder kan man minska den beskattningsbara inkomsten ytterligare. Aktiebolag kan också sätta av delar av vinsten i periodiseringsfonder och tantiem, som är en resultatbaserad ersättning som ibland betalas ut av fåmansföretag till företagsledare eller andra nyckelpersoner.

Det ska dock tilläggas att det bara handlar om att vänta med att betala skatten, inte att slippa ifrån den. Förr eller senare måste de sparade och obeskattade fondmedlen tas upp till beskattning och det kan även finnas räntekostnader förknippade med obeskattade fondmedel.

Brytpunkten för statlig skatt gör dock att det kan skilja hur stor skatten blir för den företagare som kan välja att skjuta upp en del av vinsten från ett år till ett annat.

 Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Positiv och negativ räntefördelning

För ägaren av en enskild firma eller delägare i handelsbolag finns det ytterligare en parameter som kan påverka skatten. Då man inte kan spara vinstmedel utan att skatta för dem går det bara att bygga upp kapital i en enskild firma med beskattade medel, det vill säga ägarens egna insatta kapital.

Den ägare som låter ett beskattat kapital kvarstå i företaget kan därför göra ett slags ränteavdrag på detta. Det är vad positiv räntefördelning handlar om. Negativ räntefördelning är det omvända där ägaren gör egna uttag av företagets obeskattade medel och därför beskattas med en ränta för detta.

De företag som gör stora vinster har förstås mer att tjäna på att använda sig av de möjligheter till skatteplanering som finns än företag med lägre vinster.

 Begära uppskov med inkomstdeklarationen

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet