Så deklareras ett företag

Så deklareras ett företag

Alla företag måste deklareras en gång per år, precis som vi lämnar våra inkomstdeklarationer. Olika typer av företag ska deklareras på lite olika sätt men det finns också mycket som förenar. För i grund och botten är det ändå samma saker som ska redovisas oavsett bolagsform.

Uppdaterad: 2017-02-20

Företag som är egna juridiska personer, som aktiebolag, deklareras för sig medan enklare företagsformer som enskild firma och delägare i handelsbolag deklareras på bilagor till den egna inkomstdeklarationen.

Vad är inkomstdeklaration?

Via din inkomstdeklaration talar du om för Skatteverket hur mycket du har tjänat föregående år. Alla privatpersoner måste lämna in en inkomstdeklaration. Har du en enskild firma eller ett handelsbolag deklarerar du även företagets vinst samtidigt. Är du delägare i ett handelsbolag redovisar du alltså din del av vinsten i din egen inkomstdeklaration.

 Vad händer om du blir sen med din skattedeklaration?

Rätt blankett

För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas. Den som har flera verksamheter kan även använda underblanketten NEA till ytterligare företag och sedan räkna samman deras resultat på NE-blanketten.

Övriga företagsformer har sina blanketter där exempelvis handelsbolag deklareras på blanketten Inkomstdeklaration 4. Då ett handelsbolag har flera delägare räcker det om en delägare deklarerar bolaget. Alla delägare måste dock deklarera sina andelar och det görs på en blankett som heter N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer).

Inkomstdeklaration 2 används i första hand för aktiebolag. Delägarna i ett fåmansaktiebolag deklarerar sedan sina kvalificerade andelar på blankett K10.

 Deklarera med eEkonomi

NE-bilaga sida 1 i Visma Skatt

NE-bilaga sida 1 i Visma Skatt

På första sidan av deklarationsbilagan NE ska företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader föras in. Värdena hämtas direkt från balansrapporten och resultatrapporten.

NE-bilaga sida 2 i Visma Skatt

NE-bilaga sida 2 i Visma Skatt

På andra sidan av deklarationsbilagan NE kan man göra skattemässiga justeringar av det bokförda resultatet som avsättningar till periodiseringsfond (ruta R33).

Det finns alltså ganska många olika blanketter att fylla i, men för den som ska deklarera ett företag är det som regel bara en extra blankett att hålla reda på. Om det krävs speciella deklarationsblanketter skickar Skatteverket ut dessa till de berörda. Bilagorna kan enkelt hämtas på nätet eller fyllas i direkt vid e-deklarationen i Skatteverkets webbtjänst.

Ännu enklare blir det med ett bokföringsprogram eller skatteprogram som har dessa blanketter inbyggda. Då får du både hjälp att välja rätt blankett och besked om resultatet så fort uppgifterna är ifyllda. Därmed blir det även enkelt att se effekterna av de olika alternativ som finns. Du kan nämligen påverka hur stor din skatt kommer att bli.

Du kan. Förenkla din deklaration.

Visma eEkonomiVisma eEkonomi hjälper dig att deklarera ditt företag online. Du sköter enkelt din ekonomi i datorn, surfplattan och smartphonen.

Prova Visma eEkonomi

 

En avläsning av företagets ekonomiska ställning

Så vad är det då som ska deklareras? Egentligen handlar deklarationen bara om en avläsning av företagets ekonomiska ställning vid ett givet tillfälle. Och det är bara fråga om företagets tillgångar och skulder, inkomster och utgifter. Uppgifter som är enkla att få fram ur ett bokföringsprogram.

Med standardrapporten Balansrapport får du ut allt som krävs för att redovisa företagets tillgångar och skulder. Resultatrapporten ger dig allt du behöver för att kunna deklarera företagets inkomster och utgifter.

Balansrapport

Balansrapporten ger dig en sammanfattning av företagets tillgångar och skulder.

 

Resultatrapport

Resultatrapporten ger dig en sammanfattning av företagets intäkter och kostnader.

Numera måste alla företag även upprätta ett årsbokslut där man avslutar sin löpande bokföring. De enskilda firmor som omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år klarar sig med ett förenklat årsbokslut. Övriga företag ska upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen.

Ett årsbokslut ska upprättas

Ett bokslut handlar egentligen om att sammanställa bokföringen och avsluta verksamhetsåret. Det förenklade bokslutet föreskriver att man ska upprätta en balansräkning och en resultaträkning. Det vill säga ta fram en balansrapport och en resultatrapport. Årsbokslut enligt bokföringslagen består av en resultaträkning, en balansräkning och noter. I vissa fall krävs även en förvaltningsberättelse.

I praktiken handlar det om att stämma av konton så att det bokförda värdena stämmer överens med de summor som finns i kassa, bank, leverantörsskulder, kundfordringar och varulager. Med ett bokföringsprogram är det egentligen inga större svårigheter att ta fram underlag för årsbokslut heller. Svårigheterna ligger snarare i förberedelserna som kan komplicera saken en del.

Det handlar då om att förstå och kunna använda sig av de avdragsmöjligheter som finns på ett fördelaktigt sätt. Detta är en viktig anledning till att många väljer att ta hjälp av en redovisningskonsult med bokföring, årsbokslut och deklaration.

Skatteplanering före årsbokslutet

Både bokföring och deklaration innehåller valmöjligheter som gör det möjligt att påverka inkomster och skatter. Före bokslutet kan du påverka företagets resultat genom att välja avskrivningsmetoder och värderingsmodeller för hur inventarier och innevarande lager ska värderas och skrivas av. Du kan dessutom välja att tidigarelägga investeringar om ditt företag har stora vinster som annars kommer att beskattas.

Skatteplanering före årsbokslutet

Visma eEkonomi har inbyggd hjälp för att göra årsavstämning i form av en checklista som klarmarkeras. Det finns även tillval att komplettera med, som exempelvis Deklaration och Deklaration/Årsbokslut.

Räntefördelning och expansionsfond - blankett

Med Visma Skatt kan du även simulera vilken effekt räntefördelning och avsättning till expansionsfond påverkar slutresultatet. I vårt exempel ger tillgångarna i företaget möjlighet att minska resultatet med 19.297 kr som istället beskattas som inkomst av kapital

Skatteplanering efter årsbokslutet

När företaget deklareras finns det även möjlighet att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten till kommande år. Upp till 30 procent av en enskild firmas vinst kan sättas av till periodiseringsfonder och med hjälp av expansionsfonder kan man minska den beskattningsbara inkomsten ytterligare. Aktiebolag kan också sätta av delar av vinsten i periodiseringsfonder och tantiem.

Det ska dock tilläggas att det bara handlar om att vänta med att betala skatten, inte att slippa ifrån den. Förr eller senare måste de sparade och obeskattade fondmedlen tas upp till beskattning och det kan även finnas räntekostnader förknippade med obeskattade fondmedel.

Brytpunkten för statlig skatt gör dock att det kan skilja hur stor skatten blir för den företagare som kan välja att skjuta upp en del av vinsten från ett år till ett annat.

Positiv och negativ räntefördelning

För ägaren av en enskild firma eller delägare i handelsbolag finns det ytterligare en parameter som kan påverka skatten. Då man inte kan spara vinstmedel utan att skatta för dem går det bara att bygga upp kapital i en enskild firma med beskattade medel, det vill säga ägarens egna insatta kapital.

Den ägare som låter ett beskattat kapital kvarstå i företaget kan därför göra ett slags ränteavdrag på detta. Det är vad positiv räntefördelning handlar om. Negativ räntefördelning är det omvända där ägaren gör egna uttag av företagets obeskattade medel och därför beskattas med en ränta för detta.

De företag som gör stora vinster har förstås mer att tjäna på att använda sig av de möjligheter till skatteplanering som finns än företag med lägre vinster.

Peter rekommenderar program med inbyggd skatteplanering

Peter rekommenderar program med inbyggd skatteplanering

- Det är inte lätt för enskilda företagare att känna till och ta vara på alla de möjligheter som trots allt finns. Men det finns god hjälp att få. Både i bra boksluts- och deklarationsprogram och från kunniga redovisningsbyråer, säger Peter Samuelsson som är produktansvarig för Vismas skatteprogram.

Visma Skatt har både skatteplanering och deklaration inbyggt så att du själv kan simulera resultatet från bokföringen och se vilket resultat det ger i din deklaration.

- De flesta redovisningsbyråer använder också skatteprogrammet för att hjälpa sina kunder, fast då i proffsversion - Visma Skatt Proffs.

- Till Visma eEkonomi finns tillval för Deklaration och Deklaration/Årsredovising som du kan bygga på med för att simulera olika scenarion och se vilka effekter det ger i deklarationen.

-Visma eEkonomi är dessutom webbaserat så att både du och din redovisningskonsult kan samarbeta i programmet och hjälpas åt med årsbokslut och deklaration, tillägger Peter Samuelsson.

Text och bild: Petter Hammarbäck

Kommentarer eller frågor om artikeln? Mejla vår redaktion.

Du kanske också vill läsa: 

Skatteexpertens bästa deklarationstips 2017
8 säkra avdrag för hemmakontoret

Deklarera företaget själv i 4 enkla steg 

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev