Så deklarerar du enskild firma, aktiebolag & andra bolagstyper 2018

Alla företag måste deklareras en gång per år, precis som privatpersoner lämnar inkomstdeklarationer. Olika typer av företag ska deklareras på lite olika sätt men det finns också mycket som förenar. För i grund och botten är det ändå samma saker som ska redovisas oavsett bolagsform.

 Snabba fakta: Vad gäller för ditt företag?
 

Enskild firma
 Den löpande bokföringen avslutas med förenklat årsbokslut vid omsättning under 3 miljoner kronor per år. Vid omsättning över tre miljoner gäller vanligt bokslut.
 Inkomstdeklaration 1 och blankett NE gäller. Har du flera verksamheter kan du även använda underblanketten NEA. I slutändan räknas resultaten samman på NE-blanketten. 

Aktiebolag
 Den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. Mindre aktiebolag kan sätta upp årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna.
 Inkomstdeklaration 2 gäller. Delägare i fåmansaktiebolag deklarerar sina kvalificerade andelar på blankett K10.

Handelsbolag
 Den löpande bokföringen avslutas med årsbokslut eller årsredovisning, beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare. 
 
Inkomstdeklaration 4 gäller. En delägare deklarerar själva bolaget. Samtliga delägare deklarerar sina andelar på blankett N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer).

 

Vad är inkomstdeklaration?

Inkomstdeklarationen talar om hur mycket pengar du faktiskt tjänade förra året. Alla privatpersoner ska lämna inkomstdeklaration – varje år. Detsamma gäller företagare. Det finns fyra olika inkomstdeklarationer.

  • Inkomstdeklaration 1 är den som kanske flest känner till. Denna deklaration gäller för privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag, och ska vara inlämnad 2 maj 2018.
  • Inkomstdeklaration 2 gäller främst aktiebolag och ska vara Skatteverket tillhanda den 2 juli 2018, om ditt räkenskapsår följer kalenderåret (deklarerar du digitalt är det i stället 1 augusti som gäller). På Skatteverket hittar du mer info om vilket datum som gäller för din inkomstdeklaration.
  • Inkomstdeklaration 3, som även den ska vara inskickad senast den 2 juli i år om ditt räkenskapsåret följer kalenderåret. Gäller bland annat föreningar och stiftelser.
  • Inkomstdeklaration 4. Här deklareras främst handelsbolag. Datumet 2 juli 2018 gäller om räkenskapsåret följer kalenderåret.

Något som kan vara viktigt att tänka på kring deklaration är skillnaden mellan juridiska och fysiska personer. Företag som är egna juridiska personer, som aktiebolag, deklareras för sig medan enklare företagsformer som enskild firma och delägare i handelsbolag deklareras på bilagor till den egna inkomstdeklarationen.

 Tips! Läs mer om de olika inkomstdeklarationerna på Skatteverket

 Begära uppskov med inkomstdeklarationen

Rätt blankett eller ingen blankett?

Det finns olika blanketter som ska användas beroende på vilken typ av företag du driver. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas och den som har flera verksamheter kan även använda underblanketten NEA. I slutändan räknas resultaten samman på NE-blanketten.

Men det finns fler blanketter och alla bolagsformer har sina egna. Till exempel använder handelsbolag Inkomstdeklaration 4. Då ett handelsbolag har flera delägare räcker det om en delägare deklarerar bolaget men alla delägare måste deklarera sina andelar. Det görs på en blankett som heter N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer).

Inkomstdeklaration 2 används i första hand för aktiebolag. Delägarna i ett fåmansaktiebolag deklarerar sedan sina kvalificerade andelar på blankett K10.

Det finns alltså ganska många olika blanketter att fylla i, men för den som ska deklarera ett företag är det som regel bara en extra blankett att hålla reda på. Om det krävs speciella deklarationsblanketter skickar Skatteverket ut dessa.

Enkelt med rätt program

Att använda blanketter kan kännas gammalmodigt, och vi håller med. Det finns enklare sätt att inkomstdeklarera sitt företag 2018. Det ska vara enkelt att fylla i sin inkomstdeklaration, och det blir det om man som företagare använder ett ekonomiprogram eller skatteprogram.  Gärna ett som ligger i "molnet" och som du kommer åt överallt så länge du har en internetuppkoppling.

Med ett program får du hjälp att både välja rätt blankett och besked om resultatet så fort uppgifterna är ifyllda. Det blir även enkelt att se effekterna av de olika alternativ som finns. Du kan nämligen påverka hur stor din skatt kommer att bli.

Låt oss visa ett exempel! I Visma eEkonomi kan du deklarera din enskilda firma på bara 30 minuter. Vi har klockat!

Så här går deklarationen till
 Du börjar med att bokföra alla händelser för, i detta fall, 2017. 
 Gå sedan igenom årsavstämningen. Det är en checklista som tar dig igenom varje steg på vad som är gjort eller behöver göras inför årsavslutet.
 Nu ska deklarationen förberedas. Här använder du programmets deklarationstillägg som tar dig igenom grunduppgifter, bokföringsvärden och till slut deklarationen. Och det går snabbt..
 Dags att skapa deklarationen! Nu dyker två SRU-filer upp som du kan använda för elektronisk inlämning till Skatteverket. Självklart får du även en pdf-fil bara till dig.
 Är du nöjd? Då låser du deklarationen och du kan inte längre göra några ändringar. Men NEJ! Tänk om du missat något! Lugn, du kan alltid avmarkera den lilla rutan som sätter hänglås på din deklaration. Har du aktiebolag skapas en verifikation med årets resultat, skatt och periodiseringsfond.
 Nu är du klar och kan skicka in din inkomstdeklaration för företaget till Skatteverket, helt elektroniskt.

Och just det. Vi glömde. GRATTIS! Du har deklarerat på 30 minuter.

 Vill du veta lite mer om hur det går till? Ta en titt på hur du skapar inkomstdeklaration i Visma eEkonomi.

Deklarationstillval! Varför då?
Vad är då ett deklarationstillval i Visma eEkonomi? Ja, för det första är det just ett tillval eftersom alla inte vill eller behöver ha det. Vissa företagare väljer till exempel att köpa in tjänsten och låter redovisningsbyrån inkomstdeklarera företaget. Men för alla som vill sköta deklarationen själv handlar det om att göra den så smidigt som möjligt.

Enskilda firmor får hjälp med :

•att sammanställa bokslutsuppgifter inför deklarationen. Du kan även simulera olika inkomstalternativ och se vad det får för skattemässiga effekter. Den färdiga NE-blanketten kan du skriva ut eller skicka på fil direkt till Skatteverket.

Aktiebolag får hjälp med:

•att sammanställa och skapa dina deklarationsblanketter. Modulen kan även simulera olika inkomstalternativ och visa vad det får för skattemässiga effekter. De färdiga deklarationsblanketterna INK2, INK2R och INK2S kan du skriva ut eller skicka på fil direkt till Skatteverket. Modulen hjälper dig även att upprätta en årsredovisning enligt K2 som sedan kan skickas in till Bolagsverket.

 Lästips! På sidan deklaration för företag hittar du fler relevanta artiklar på ämnet

Vad ska deklareras? Företagets ekonomiska ställning

Så vad är det då som ska deklareras? Egentligen handlar deklarationen bara om en avläsning av företagets ekonomiska ställning vid ett givet tillfälle. Och det är bara fråga om företagets tillgångar och skulder, inkomster och utgifter – uppgifter som är enkla att få fram i ett bokföringsprogram.

Med standardrapporten Balansrapport får du ut allt som krävs för att redovisa företagets tillgångar och skulder. Resultatrapporten ger dig allt du behöver för att kunna deklarera företagets inkomster och utgifter.

Balansrapport och resultatrapport resulterar senare i en balansräkning och resultaträkning. 

Alla företag måste också upprätta ett årsbokslut där man avslutar sin löpande bokföring. De enskilda firmor som omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år klarar sig med ett förenklat årsbokslut. Övriga företag ska upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen.

 Skatteverkets bilaga: Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut (pdf)

Vad är ett årsbokslut?

Ett bokslut handlar egentligen om att sammanställa bokföringen och avsluta verksamhetsåret. Årsbokslutet visar helt enkelt hur det har gått för företaget under året och hur ekonomin ser ut när räkenskapsåret tar slut. I ett förenklat bokslut ska du upprätta en balansräkning och en resultaträkning, det vill säga ta fram en balansrapport och en resultatrapport. Bokföringslagen säger att årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och noter. I vissa fall krävs även en förvaltningsberättelse.

I praktiken handlar det om att stämma av konton så att det bokförda värdena stämmer överens med de summor som finns i kassa, bank, leverantörsskulder, kundfordringar och varulager.

Med ett bokföringsprogram är det inga större svårigheter att ta fram underlag för årsbokslut heller. Svårigheterna ligger snarare i förberedelserna som kan komplicera saken en del.

Det handlar då om att förstå och kunna använda sig av de avdragsmöjligheter som finns på ett fördelaktigt sätt. Det här är en viktig anledning till att många väljer att ta hjälp av en redovisningskonsult med bokföring, årsbokslut och deklaration.

 Avdragen företagaren inte får missa

Skatteplanering före årsbokslutet

Både bokföring och deklaration innehåller valmöjligheter som gör det möjligt att påverka inkomster och skatter. Före bokslutet kan du påverka företagets resultat genom att välja avskrivningsmetoder och värderingsmodeller för hur inventarier och innevarande lager ska värderas och skrivas av. Du kan dessutom välja att tidigarelägga investeringar om ditt företag har stora vinster som annars kommer att beskattas.

Årsredovisning 2017 Visma eEkonomi

Visma eEkonomi har inbyggd hjälp för att göra årsavstämning i form av en checklista som klarmarkeras. Det finns även tillval att komplettera med, som exempelvis Deklaration och Deklaration/Årsredovisning.

Skatteplanering efter årsbokslutet

När företaget deklareras finns det även möjlighet att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten till kommande år. Upp till 30 procent av en enskild firmas vinst kan sättas av till periodiseringsfonder och med hjälp av expansionsfonder kan man minska den beskattningsbara inkomsten ytterligare. Aktiebolag kan också sätta av delar av vinsten i periodiseringsfonder och tantiem, som är en resultatbaserad ersättning som ibland betalas ut av fåmansföretag till företagsledare eller andra nyckelpersoner.

Det ska dock tilläggas att det bara handlar om att vänta med att betala skatten, inte att slippa ifrån den. Förr eller senare måste de sparade och obeskattade fondmedlen tas upp till beskattning och det kan även finnas räntekostnader förknippade med obeskattade fondmedel.

Brytpunkten för statlig skatt gör dock att det kan skilja hur stor skatten blir för den företagare som kan välja att skjuta upp en del av vinsten från ett år till ett annat.

 Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Positiv och negativ räntefördelning

För ägaren av en enskild firma eller delägare i handelsbolag finns det ytterligare en parameter som kan påverka skatten. Då man inte kan spara vinstmedel utan att skatta för dem går det bara att bygga upp kapital i en enskild firma med beskattade medel, det vill säga ägarens egna insatta kapital.

Den ägare som låter ett beskattat kapital kvarstå i företaget kan därför göra ett slags ränteavdrag på detta. Det är vad positiv räntefördelning handlar om. Negativ räntefördelning är det omvända där ägaren gör egna uttag av företagets obeskattade medel och därför beskattas med en ränta för detta.

De företag som gör stora vinster har förstås mer att tjäna på att använda sig av de möjligheter till skatteplanering som finns än företag med lägre vinster.

Peter Samuelsson Visma SkattVisma Skatt – med inbyggd skatteplanering

För dig som behöver mer! Oftast räcker ett normalstort ekonomiprogram för den enskilde företagaren. Men aktiebolag kräver lite fler funktioner.
– Det finns god hjälp att få. Både i bra boksluts- och deklarationsprogram och från kunniga redovisningsbyråer, säger Peter Samuelsso, produktansvarig, Visma Spcs.
– Visma Skatt har både skatteplanering och deklaration inbyggt så att du själv kan simulera resultatet från bokföringen och se vilket resultat det ger i din deklaration. De flesta redovisningsbyråer använder också skatteprogrammet för att hjälpa sina kunder, fast då i proffsversion, Visma Skatt Proffs.

3,5/5 - 178 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Just nu kan du köpa Visma eEkonomi med deklaration till rabatterat pris.

Läs mer