Direktpension utan försäkring – så pensionssparar du smartare!

Driver du aktiebolag och pensionssparar via försäkring? Det kan kosta dig hundratusentals kronor helt i onödan, varnar skatteexperten och ekonomijournalisten Jan-Erik W Persson. Det är en bättre affär att pensionsspara i direktpension utan försäkring, något som bankerna helst inte vill prata om. Här är räkneexempel och en grundlig genomgång av reglerna.

Som företagare är du säkert van att hitta nya sätt för att slippa onödiga kostnader. Men hur många företagare har egentligen koll på sin pension? Få känner till att pensionsförsäkringar ofta är en dålig affär. Genom att i stället pensionsspara i direktpension utan försäkring sparar du både pengar och får en oskattbar valfrihet i ditt pensionssparande.

Tjänstepension allt viktigare

Tjänstepension framstår som en allt viktigare del av den framtida pensionen för varje svensk. Det gäller alltså de pensionsbelopp som genom arbete tjänas in utöver den allmänna inkomstpensionen. För vanliga anställda handlar det om tjänstepension från stat eller kommun eller från privata arbetsgivare via utbetalningar från försäkringsbolag som Alecta, FORA, med flera.

Du som försörjer dig på ett eget företag måste själv ordna din tjänstepension om det ska bli någon – och fram till nu har nästan alla valt lösningar som bygger på pensionsförsäkring. Men den som driver sitt företag som aktiebolag kan tjäna massor på att sluta betala premier till pensionsförsäkringar. Lösningen är att byta till en direktpension utan någon försäkring inblandad.

Vad är direktpension?

Direktpension är en form av tjänstepension för företagare. Till skillnad från traditionell pensionsförsäkring bygger du själv upp ett pensionskapital från beskattad vinst inom det egna företaget. Vid lika avkastning ger direktpension större pension jämfört med pensionsförsäkring hos marknadens dominerande aktörer.

Det är tyvärr en relativt okänd metod, som nästan ingen talar om. Orsaken är att i stort sett alla som finns på pensionsmarknaden tjänar pengar på att sälja försäkringar till dig. Och de skulle förlora jättelika inkomster om företagarna väljer direktpension utan försäkring.

Nackdelarna med pensionsförsäkring

Direktpension utan försäkring ger mycket större avkastning än sparande via pensionsförsäkring hos marknadens stora aktörer, förutsatt att själva fondsparandet ger lika avkastning.
Men det är kanske inte den viktigaste fördelen. Minst lika viktigt är att direktpension ger dig som företagare en oskattbar valfrihet att ändra lösningen på ditt pensionssparande under spartiden.
På så sätt undviker du de ytterligare nackdelar som finns med pensionsförsäkringar, vilka i första hand är följande:

 Sparpengarna är låsta tills du fyllt 55 år och kan bara tas ut som pension. Det verkar dock allt mer sannolikt att åldern för tidigaste uttag snart höjs till 60–65 år.
 Risk för höjning av avkastningsskatten på svenskt pensionssparande i försäkring finns alltid, liksom risk för uttag av nya engångsskatter på sådant sparande.
 Uttag av sparpengarna måste normalt fördelas på minst fem år.
 Du kan inte ge bort pensionskapitalet.
 Maximala årliga tjänstepensionsavsättningar för din räkning får normalt inte överstiga 35 procent av årslönen och inte heller 10 prisbasbelopp.
 Försäkringsbolagen kan när som helst höja sina avgifter precis hur mycket de vill och du kan i bästa fall protestera genom att flytta ditt sparande till ett annat försäkringsbolag - men aldrig välja någon annan uttagsform än pension via försäkring.

De försäkringsinslag som finns i vanliga pensionsförsäkringar kan skaffas separat från olika håll. Det gäller även så kallad premiebefrielse vid sjukdom, som brukar framhållas som en unik fördel med pensionsförsäkring. Men även denna typ av inkomstförsäkring vid sjukdom kan tecknas separat av den som väljer direktpension utan försäkring. På motsvarande sätt kan efterlevandeskydd i en pensionsförsäkring lika gärna ersättas med en vanlig grupplivförsäkring etc.

Därför är direktpension alltid en bättre affär

Med direktpension undviker du pensionsförsäkringens nackdelar. Dessutom får du följande fördelar:

• Du sparar hur stora belopp per år som du vill och som ditt bolag har råd till.
• Du behöver inte ta ut lön alls för att få spara i direktpension.
• Sparkapitalet kan lyftas som pension, lön, aktieutdelning eller reavinst. Du väljer själv utbetalningsform när det är dags att göra uttag av sparandet.
• Uttag kan göras med valfritt belopp vid valfri tidpunkt - det finns inga åldersspärrar eller andra begränsningar så länge bolaget tjänar in pengarna.
• Du kan placera pensionskapitalet var som helst i världen.
• Pensionskapitalet kan ges bort och om du inte lever så länge som du räknar med, kan det ograverat övertas av anhöriga eller andra förmånstagare som du utser.
• Du sitter inte inlåst i ett pensionssparande i en försäkring som statens och försäkringsbolagets eller bankens fånge.

Du slipper årliga avgifter

En stor fördel med direktpension utan försäkringsinslag är att du slipper en mängd dyra och årliga avgifter. Företagare med aktiebolag som väljer pensionsförsäkring för sin tjänstepension placerar i regel sparbeloppen i något slag av fondsparande. Ofta brukar det vara aktieanknutna fonder, men kan lika gärna vara sparande i exempelvis räntefonder.

När fondsparandet sker via en pensionsförsäkring hos någon av de stora aktörerna på marknaden innebär det att sparandet årligen kan belastas med upp till fem olika avgifter, oavsett vilken typ av fond du väljer för själva fondsparandet:

 En årlig avgift för förvaltningen av fonden du sparar i
 En investeringsavgift till försäkringsbolaget beräknad på åretsinsättning i pensionsförsäkringen
 Två administrativa avgifter till försäkringsbolaget beräknade på behållningen i pensionsförsäkringen
 En årlig avkastningsskatt till staten på behållningen i pensionsförsäkringen

Den som i stället väljer direktpension med beskattade vinstmedel kan låta aktiebolaget köpa samma slags fondandelar, utan att gå omvägen över en pensionsförsäkring.

 Med direktpension utan försäkring betalas bara en enda avgift - den årliga förvaltningsavgiften för själva fondsparandet.
 Ingen avkastningsskatt tas ut av staten när du sparar med beskattade pengar i bolaget, vilket det är fråga om vid lösningen med direktpension utan försäkring. Du slipper också betala investeringsavgift och årliga administrativa avgifter till försäkringsbolaget eller banken.

Stor effekt på långsiktigt sparade

Skillnaden i årliga avgifter får mycket stor effekt på ett så långsiktigt sparande som ett pensionssparande. Det vet alla som räknat på saken. Svårast i sådana jämförelser är att få fram fakta om försäkringsbolagens avgifter. Dessa försöker bolagen dölja, så det är mycket tidsödande att få fram information. 

Följande exempel är räknat på avgifter som i regel tas ut för tjänstepension via pensionsförsäkring:

En 45-åring låter sitt aktiebolag årligen betala 38 000 kronor till tjänstepension i en pensionsförsäkring under de 20 år som återstår till företagarens 65-årsdag. För pensionsförsäkringen betalas en investeringsavgift på cirka 3 procent vid den årliga inbetalningen, samt årlig administrationsavgift på 0,65-0,75 procent av kapitalet och en årlig fast administrationsavgift med 240-360 kronor.

Vi antar att sparat belopp placeras i en fond som ger 5 procent i avkastning efter avdrag för förvaltningsavgiften till fonden. Om motsvarande belopp från aktiebolaget i stället varje år placeras direkt i fonden, kan företagaren från 65-årsdagen via direktpension ta ut drygt 20 000 kronor högre pension per år jämfört med pensionsförsäkring. Det ger en vinst de kommande tjugo åren med närmare en halv miljon kronor för direktpension.

Så skattar du för direktpension

Orsaken till den stora valfriheten med direktpension är främst att du när som helst kan avsäga dig hela eller delar av pensionslöftet som du fått av aktiebolaget. Du kan sedan föra tillbaka valfritt belopp av det avsatta pensionskapitalet till bolagets vanliga konto.

Du kan därefter låta bolaget använda pengarna för andra utbetalningar till dig än pension, till exempel utdelning till 20 procent i skatt. Nästa år kan exempelvis drygt 180 000 kronor delas ut till 20 procent i skatt från ett fåmansbolag - och detta schablonberäknade utdelningsutrymme ökas med några tusenlappar från år till år. Finns anställda med lön från bolaget blir det årliga utdelningsutrymmet med 20% i utdelningsskatt oftast ännu mycket större.

Om du låter bolaget ligga overksamt i fem år, kan obegränsat beskattat kapital tas ut som utdelning ur ett fåmansbolag till 25 procent i utdelningsskatt (cirka 37 procent i skatt om man räknar in bolagsskatten på ursprunglig vinst i bolaget).

Är du minst 66 år är det i regel mycket förmånligt att ta ut en lön på 100 000 kronor per år från bolaget. Då blir de sociala avgifterna enbart cirka 10 procent, och dessa får du normalt tillbaka som bättre pension. Själva skatten på löneinkomsten är så låg som 8-10 procent, så länge lönen plus pensionsinkomster inte överstiger gränsen för uttag av hög marginalskatt. Bäst är att betala lönen med helt obeskattade pengar, exempelvis med skattepliktig avkastning på kapitalet som satts av till direktpensionen.

Avsättningar till direktpension via det egna aktiebolaget eliminerar även risken för förmögenhetsskatt för sparbeloppet i bolaget. För även om vi inte haft förmögenhetsskatt på ett tag är det en skatt som kan komma att återinföras. Pensionsavsättningar till ägare av fåmansbolag har dock aldrig ingått i underlaget för förmögenhetsskatt när en sådan skatt har funnits.

Vem kan använda direktpension i företaget? 

När en företagare som är den enda anställde vill låta sitt egna bolag bygga upp ett kapital för direktpension kan det i princip ske utan att man upprättar några handlingar överhuvudtaget. Det är dock viktigt att man senast i samband med årsbokslutet på ett korrekt sätt bokför årets avsättningar till den framtida direktpensionen. 

I Bokföringsnämndens K2-regler finns anvisningar över hur en sådan bokföring ska göras. Redan genom bokföringsåtgärderna har bolagets löfte om en framtida direktpension till företagaren enligt min mening bekräftats. Jag vill dock rekommendera att man upprättar kompletta skriftliga handlingar kring pensionslöftet, även när företagaren är den enda anställde i bolaget.

Finns flera ägare eller fler anställda i bolaget är det alltid nödvändigt att precisera pensionslöften i handlingar, så att inga oklarheter uppstår kring vem som fått pensionslöften och vad som omfattas. När en företagare som är ensam anställd i det egna bolaget vill att efterlevandeskydd ska finnas som inte följer de vanliga arvsreglerna, måste handlingar också upprättas.

Av ett lämnat pensionslöfte brukar framgå vem som utlovar pensionen och vem som är mottagare. Där preciseras också hur utbetalningen av direktpensionen ska göras, exempelvis under en period av fem år från 65-årsdagen. Det brukar också föreskrivas att avsättningarna till direktpension inkluderar den eventuella löneskatt som kan utgå vid utbetalningen av pensionen, så att man enligt K2-reglerna slipper att separat bokföra avsättningar till framtida löneskatt. Som löfte om en årlig utbetalning brukar man exempelvis ange att den ska bestå av en femtedel av de tillgångar som vid årets ingång finns i en viss depå eller på ett visst konto.

Finns det någon som helst risk att det egna bolaget kan gå i konkurs gäller det även för företagaren att försäkra sig om att avsatta belopp till den egna direktpensionen inte går förlorade i en sådan konkurs. Den som vill skaffa sig en sådan säkerhet måste ordna en skriftlig pensionsutfästelse och dessutom pantförskriva de tillgångar som avsätts till direktpensionen. Dessa åtgärder säkerställer det pensionslöfte som aktiebolaget ger den anställde företagaren. För att upprätta sådana handlingar får du räkna med att betala en engångskostnad. Göteborgsföretaget Intervenia är det enda företag som jag hittat på internet där du inte behöver blanda in en försäkring för att få hjälp med pensionslöfte och pantförskrivning.

Det är enbart företagare med aktiebolag som kan välja den här typen av direktpension, eftersom den bara kan ges till anställda. En företagare som driver verksamheten i firma eller handelsbolag betraktas inte som anställd. För dig som har framgångsrik verksamhet i firma eller handelsbolag är alltså möjligheten att välja direktpension därför ett skäl till att byta företagsform till aktiebolag.

 Bokföra direktpension  (Visma Spcs skatteexpert Jan-Erik W Perssons hemsida)

Skillnad i bankernas egna lösningar

Försäkringsbolag och banker erbjuder ibland egna lösningar med direktpension. Även dessa upplägg bygger på ett pensionssparande med beskattat kapital från aktiebolaget som ger direktpensionens valfrihet.

Men det finns en mycket dyrbar skillnad: Man lägger till en kapitalförsäkring som sparandet ska förvaras i och som i de flesta fall resulterar i sämre avkastning jämfört med sparande i samma fond via direktpension utan försäkring.

Kapitalförsäkringarna i sig själva har oftast stora avbränningar i avgifter, ofta finns både engångsavgifter och årliga avgifter. Dessutom ska staten ha en årlig avkastningsskatt på behållningen i kapitalförsäkringen. Även om börsen gör ett störtdyk tas skatten ut. På senare år har vissa nätmäklare lanserat kapitalförsäkringar utan några avgifter alls. De år som avkastningen på sparkapitalet är hög kan placeringar i sådana kapitalförsäkringar ibland löna sig bättre än ett sparande utan försäkring.

Problemet är att det är svårt att i förväg veta vilka år som avkastningen blir mycket hög. Tror du dig veta det eller vill chansa på det, kan du välja en avgiftsfri kapitalförsäkring för din direktpension. Förvissa dig dock om att inga avgifter i försäkringen kan införas ett senare år, utan att du då har möjlighet att ta hela ditt kapital ut ur försäkringen utan straffavgifter.

Kom också ihåg att när du sparar via en kapitalförsäkring får du aldrig tillgång till helt obeskattade pengar, som bolaget behöver för att på bästa sätt kunna betala ut lön från och med det år du fyller 66 år.